[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 2 - Požiadavky na počítač


Táto časť obsahuje informácie o hardvérových požiadavkách distribúcie. Nájdete to tiež odkazy na ďaľšie informácie o zariadeniach podporovaných GNU a Linuxom.


2.1 Podporované zariadenia

Debian nekladie na hardvér iné obmedzenia ako tie, ktorá sú dané jadrom Linuxu a programami GNU. Teda na ľubovoľne počítačovej architektúre, na ktorú bolo prenesené jadro Linuxu, knižnica libc, prekladač gcc atď., a pre ktorú existuje port Debianu, môžete nainštalovať Debian.

Existujú ale obmedzenia, aké zariadenia sú podporované v našej sade zavádzacích diskiet. Niektoré z platform, na ktorých Linux funguje, nie sú priamo podporované našimi zavádzacími diskami. Ak nastane táto situácia, môžete si pripraviť vlastnú disketu alebo vyskúšať sieťovú inštaláciu.

Nebudeme sa snažiť popísať všetky podporované konfigurácie pre architektúru Motorola 680x0, zameriame sa na všeobecné informácie a uvedieme odkazy na doplňujúcu dokumentáciu.


2.1.1 Podporované počítačové architektúry

Debian 2.2 podporuje štyri počítačové architektúry: Intel x86, počítače na základe procesorov Motorola 680x0 ako Atari, Amiga a Macintosh, ďalej počítače s procesormi DEC Alpha a SPARC. Odkazujeme sa na ne postupne ako i386, m68k, alpha a sparc.

Táto verzia dokumentu sa zaoberá inštaláciou na architektúre m68k. Pre ostatné architektúry sú návody zvlášť.


2.1.2 Procesor, základná doska a grafický výstup

Kompletné informácie zaoberajúce sa podporovanými architektúrami založenými na M68000 (m68k) nájdete na Linux/m68k FAQ. Táto sekcia iba načrtáva základy.

Port m68k Linuxu beží na hocakom procesore 680x0 s PMMU (Paged Memory Management Unit) a FPU (floating-point unit). Toto zahŕňa 68020 s externým 68851 PMMU, 68030 a lepšie, ale vylučuje sériu procesorov označenú ako ``EC''. Pozrite Linux/m68k FAQ pre kompletné detaily.

Existujú tri hlavné druhy podporovanej m68k: Amiga, Atari a Macintosh. Amiga a Atari boli prvé dva systémy, na ktoré bol Linux portovaný; sú to dve najlepšie podporované porty Debianu. Macintosh je podporovaný nekompletne, Debianom aj Linuxovým jadrom; pozrite Linux m68k for Macintosh pre stav projektu a prehľad podporovaného hardvéru. Porty iných m68k architektúr, ako architektúra Sun3 a čierny box NeXT sú rozpracované, ale momentálne nie sú Debianom podporované.

Keďže je tento dokument drasticky nekompletný, môžete mať problémy. Existujú iné inštalačné príručky, ktoré môžete použiť, ako: Debian Installation Instructions for Amiga, Debian Installation Instructions for Atari, alebo Debian Installation Instructions for Macintosh.


2.2 Inštalačné médiá

Inštaláciu Debianu sa dá urobiť z diskiet, CD, pevného disku alebo sieťovo. Behom jednej inštalácie môžete kombinovať tieto metódy, podrobnejšie to rozoberá Postupy pri inštalácii Debianu, Kapitola 5.

Inštalácia z diskiet je častá voľba, aj keď najmenej pohodlná. Často je nutné prvý krát natiahnuť systém z Rescue Floppy. Potrebujete iba disketovú jednotku s kapacitou 1440 kB. K dispozícii sú tiež zavádzacie diskety s kapacitou 720 kB pre počítače Atari.

Niektoré architektúry umožňujú inštaláciu z CD. Na počítačoch s možnosťou natiahnutia systému z CD mechaniky sa dá pri inštalácii vyhnúť použitiu diskiet. Aj v prípade, že systém nemožno zaviesť priamo z CD, môžete využiť CD-ROM po prvotnom zavedení systému z iného média Inštalácia z CD-ROM, Oddiel 5.5.

Máte možnosť inštalovať z pevného disku. V prípade, že na inom oddieli na disku, tam, kde Linux nechcete inštalovať, je dostatok miesta, ide určite o dobrú voľbu. Niektoré platformy majú programy, ktoré spustia inštaláciu (napr. z operačného systému AmigaOS, TOS alebo MacOS). Vlastne inštalácia z lokálneho disku je pre m68k preferovanou metódou.

Poslednou eventualitou je sieťová inštalácia, pre ktorú sa využíva NFS. Do úvahy prichádza aj inštalácia na počítač bez pevného disku, keď sa systém pripojí sieťovo cez NFS - budete potrebovať pravdepodobne najmenej 16MB RAM. Alebo natiahnutie systému zo siete službou tftp. Po inštalácii základného systému môžete pre dokončenie inštalácie využiť ľubovoľný sieťový protokol ako sú FTP, HTTP alebo NFS. Toto platí aj pre pripojenie cez PPP.

Podrobnejší popis a rady týkajúce sa výberu vhodnej metódy inštalácie sú v Postupy pri inštalácii Debianu, Kapitola 5. Prečítajte si túto časť a uistite sa, že zariadenie, z ktorého sa chystáte zaviesť systém a urobiť inštaláciu, je podporované v inštalácii Debianu.


2.2.1 Podporované dátové médiá

Zavádzacie disky Debianu obsahujú jadro s veľkým množstvom ovládačov, aby fungovali na čo najširšej škále počítačov. Takto pripravené jadro je zbytočne veľké pre bežné použitie, Pozrite sa na návod Kompilácia nového jadra, Oddiel 8.4, ako si pripraviť vlastné jadro. Podpora mnohých zariadení na inštalačných diskoch je žiadúca pre ľahkú inštaláciu na ľubovoľnom systéme.

Skoro všetky médiá podporované jadrom sú podporované inštalačným systémom Debianu. Poznamenajme, že Linuxové jadro vôbec nepodporuje diskety na Macintoshi a inštalačný systém Debinau nepodporuje diskety na Amige. Na Atari je tiež podporovaný Macintosh HFS systém, a AFFS ako modul. Macintosh podporuje FAT systém súborov z Atari. Amiga podporuje systémy súborov FAT, a HFS ako modul.


2.3 Požiadavky na pamäť a diskový priestor

Inštalácia je možné urobiť s minimálne 5MB pamäte a 64MB priestoru na disku. Pokiaľ chcete nainštalovať štandardnú časť distribúcie so systémom X window System a vývojovým prostredím, budete potrebovať aspoň 300 MB, pre viacmenej úplnú inštaláciu je treba okolo 600 MB. Aby ste nainštalovali úplne všetky balíky, musíte mať asi 2 GB voľného miesta. V skutočnosti nainštalovať všetky balíky nemá zmysel, pretože niektoré z nich nemožno mať na systéme naraz. Na Amige je pre pamäťové nároky relevantná veľkosť FastRAM. Takže, použitie karty GVP (alebo ``Zorro'') s 16bitovou RAM nie je podporované; potrebujete 32bitovú RAM. Program amiboot môže byť použitý na zákaz 16 bitovej pamäte; pozrite Linux/m68k FAQ.

Na Atari je podporovaná ST-RAM a Fast RAM (TT-RAM). Veľa užívateľov hlásilo problémy pri behu jadra vo Fast RAM, takže zavádzač umiestňuje jadro do ST-RAM. Minimálna požadovaná veľkosť pre ST-RAM sú 2MB.

Na Macintoshi si dajte pozor s videom v pamäti (RAM based video). Časť RAM na fyzickej adrese 0 je použitá ako obrazovková pamäť, čím robí štandardnú zavádzaciu adresu pre jadro nedostupnú. Alternatívna časť RAM pre jadro a ramdisk musí mať minimálne 4MB.


2.4 Ostatné zariadenia

V Linuxe môžete používat rôzne vybavenie ako myši, tlačiarene, skenery, modemy, sieťové karty, zariadenia PCMCIA atď. Žiadne z nich nie je nutné pri inštalácii. Táto kapitola obsahuje zoznam zariadení, ktoré systém pri inštalácii nevie obsluhovať, aj keď všeobecne v Linuxe môžu byť podporované.

Hocaké sieťové karty podporované Linuxovým jadrom budú tiež podporované zavádzacími diskami. Možno budete musieť nahrať podporu karty ako modul. Zasa, pozrite Linux/m68k FAQ pre všetky detaily.


2.5 Hardware určený pre GNU/Linux

V súčastnosti niektorí predajcovia dodávajú počítače s už nainštalovaným Debianom, prípadne inou distribúciou GNU/Linux. Asi si za túto výhodu trochu priplatíte, ale zbavíte sa starostí, pretože máte istotu, že hardvér počítača je kompatibilný so systémom GNU/Linux. Unfortunately, it's quite rare to find any vendor shipping new Motorola 680x0 machines at all.

Či už zakúpite počítač s inštaláciou Linuxu alebo bez nej, alebo už použitý počítač, je dôležité sa presvedčiť, že hardvér je podporovaný jádrom operačného systému. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia v počítači uvedené vo vyššie spomenutých odkazoch ako podporované. Pri nákupe sa netajte tým, že kupujete počítač, na ktorom pobeží Linux. Dajte prednosť tovaru, ktorého výrobci Linux podporujú.


2.5.1 Vyvarujte sa uzavretých zariadení

Niektorí výrobci hardvéru nám neposkytujú informácie potrebné na napísanie ovládača pre Linux, prípadne požadujú zmluvu o uchovaní týchto informácií v tajnosti pred treťou osobou, čo znemožňuje uverejnenie zdrojového kódu pre taký ovládač. Ide napríklad o zvukový systém (DSP) na laptopoch IBM (niekdy v kombinácii s modemom) montovaný v súčastnosti do počítačov ThinkPad alebo o osadenie staršieho rado počítačov Macintosh. Vlastne, nie je dostupná žiadna dokumentácia pre hardvér Macintoshu, ani pre kontrolér ADB (myš a klávesnica), kontrolér diskety a už vôbec pre akceleráciu a CLUT manipuláciu s video hardvérom. V skratke to vysvetľuje, prečo prenos Linuxu na Macintosh tak zaostáva.

Z dôvodu nedostupnosti dokumentácie pre ne neexistujú ovládače pre Linux. Môžete výrobcu požiadať o uvoľnenie dokumentácie, pokiaľ sa naňho obráti viac ľudí, uvedomí si, že používatelia Linuxu predstavujú početnú skupinu zákazníkov.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo