[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 5 - Postupy pri inštalácii Debianu


5.1 Úvod

Inštalácia Debianu pozostáva z niekoľkých krokov:

 1. natiahnutie inštalačného systému
 1. konfigurácia prvotného systému
 1. inštalácia základného systému
 1. natiahnutie novo nainštalovaného základného systému
 1. inštalácia zbytku systému

Natiahnutie inštalačného systému Debianu sa robí z Rescue Floppy alebo z CD. Prvé natiahnutie systému môže predstavovať najťažšiu časť inštalácie, záleží na tom, na aký počítač inštalujete. Tento krok je popísaný v Natiahnutie inštalačného systému, Kapitola 6.

Keď sa Vám podarí rozbehnúť systém, stretnete sa s programom dbootstrap, ktorý sa spustí a prevedie Vás druhou časťou inštalácie, konfiguráciou systému. Viac nájdete v Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7.

Základný systém Debianu je sada balíkov, ktoré sú nutné pre samostatný beh systému. Keď nainštalujete a nastavíte základný systém, Váš Debian už bude schopný ``stáť na nohách''. Základný systém môžete inštalovať z diskiet, pevného disku, CD alebo z NFS. Inštaláciu spraví program dbootstrap, ``Inštalovať základný systém'', Oddiel 7.12.

Posledným krokom je doinštalovanie balíkov s programami a dokumentami, ktoré budete na počítači používať. Ide o systém X Window System, editory, interprétery príkazov a vývojové prostredia. Inštaláciu môžete dokončiť z CD alebo počítača zrkadliaceho distribúciu Debianu (služby HTTP, FTP, NFS). V tejto časti využijete programy dselect alebo apt-get pre správu balíkov v Debiane Inštalácia zbytku systému, Oddiel 7.22.

Pre rôzne časti inštalácie nemusíte používať rovnaké inštalačné médium. Systém môžete zaviesť z Rescue Floppy, základný systém potom nainštalovať z NFS a zbytok systému z CD. Sieťovú inštaláciu z archívu Debianu obvykle začnete natiahnutím a inštaláciou základného systému z diskiet a zbytok systému sa inštaluje z Internetu.

Inštalačný systém potrebný pre prvé tri fázy inštalácie je rozdelený do troch častí: ``Vytvoriť štartovaciu disketu'', ``Disketa s ovládačmi'' a ``Základný systém''. Ďalej v texte je popis inštalačných metód a súborov, ktoré inštalácia môže vyžadovať. Pre jednotlivé metódy inštalácie potrebujete rôzne súbory a kroky pri inštalovaní.


5.2 Voľba inštalačného média

Najprv si zvoľte, z akého média natiahnete instalačný program. Potom si vyberte, akou metódou nainštalujete základný systém.


5.2.1 Voľba média pre natiahnutie systému

Inštalačný systém je možné zaviesť z diskiet, CD-ROM, siete tftp, z iného operačného systému.

Zavedenie systému z diskiet prichádza do úvahy na väčšine platforiem. Nie je možné na počítačoch Amiga a Mac. Postup nájdete v Inštalovanie z diskiet, Oddiel 5.8. Pre väčšinu architektúr m68k je zavádzanie z lokálneho systému súborov doporučenou metódou.

Jednoduché je inštalovanie z CD-ROM. Pre BVME4000/6000 VMEbus systémy je zavedenie z CD ROM jeden z najjednoduchších spôsobov inštalovania. Ak máte smolu a jadro z CD Vám nefunguje, je možné sa uchýliť k inej metóde. Inštaláciu z CD-ROM popisuje Inštalácia z CD-ROM, Oddiel 5.5.

V Zavedenie z tftp, Oddiel 5.6 je zdokumentovaná sieťová inštalácia protokolom tftp. Predpokladom je mať servery tftp a rarp a podporu Vášho sieťového pripojenia na zavádzacích disketách. [3]

Často je výhodné spustenie inštalácie z iného operačného systému, ako je to popísané v Inštalácia z pevného disku, Oddiel 5.4. Pre niektoré počítače je to dokonca jediná možnosť.


5.2.2 Voľba média pre inštaláciu základného systému

Základný systém je možné inštalovať z diskiet (Inštalácia základného systému z diskiet, Oddiel 5.9), CD-ROM (Inštalácia z CD-ROM, Oddiel 5.5), zo servera NFS (Inštalácia z NFS, Oddiel 5.7) alebo z lokálneho disku (Inštalácia z pevného disku, Oddiel 5.4). Vyberte si z najjednoduchší spôsob z médií, ktoré máte k dispozícii.


5.3 Popis súborov inštalačného systému

V tejto časti nájdete zoznam súborov z adresára disks-m68k so stručným popisom. Nemusíte si ich nahrávať všetky, niekedy nemusíte nahrávať nič, stačí vybrať len tie, ktoré sú potrebné pre Vašu metódu inštalácie.

Väčšina súborov sú vzory diskiet, nahraním súboru na disketu vytvoríte požadovaný disk. Tieto vzory sa pochopiteľne líšia pre diskety rôzných kapacít (1,44 MB, 1,2 MB, 720 kB). Pre platformu môžu byť dostupné len niektoré z nich. (napr. 720KB sú špecifické pre Atari) Súbory pre disketové jednotky s kapacitou 1,44 MB majú v názve `14', pre jednotky 1,2 MB `12' a pre jednotky 720 kB je v názve obsiahnuté `72'.

Ak čítate tento dokument na Internete, zrejme si môžete nahrať uvedené súbory kliknutím na ich názov, inak sú dostupné z adresy http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/ alebo podobného adresára z počítača zrkadliaceho distribúciu Debianu. V závislosti na Vašom prehliadači, možno budete použiť špeciálny spôsob na nahratie priamo do súboru, v čistej binárnej podobe. Napríklad v Netscape musíte držať Shift, keď kliknete na URL pri sťahovaní súboru.

http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/amiga/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/atari/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/bvme6000/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/bvme6000/images-2.88/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mac/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mvme147/images-1.44/rescue.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mvme16x/images-1.44/rescue.bin -- the Rescue Floppy images
Tu sú obrazy diskiet Rescue Floppy. Disketa Rescue Floppy je použitá pre začiatočné nastavovania a pre súrne prípady, ako napríklad, keď vám nechce nabehnúť systém. Preto je doporučené si vytvoriť jednu takú disketu, aj keď diskety na inštalovanie nepoužívate.

Ak máte Atari s nízkokapacitnou mechanikou, použite obraz atari/resc720.bin. Budete tiež potrebovať root.bin, popísaný nižšie.

http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/amiga/images-1.44/driver.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/atari/images-1.44/driver.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/bvme6000/images-1.44/driver.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mac/images-1.44/driver.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mvme147/images-1.44/driver.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/mvme16x/images-1.44/driver.bin -- obrazy Driver Floppies
Toto sú diskové obrazy Driver Floppies. Obsahujú moduly jadra (ovládače) pre všetok hardvér nepotrebný pri naťahovaní systému. Systém Vás požiada o výber ovládačov, ktoré potrebujete pri inštalácii.

Ak ste použili špeciálny obraz Rescue Floppy, budete potrebovať zodpovedajúci obraz Driver Floppies.

alebo http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-1.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-2.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-3.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-4.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-5.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-6.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-7.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-8.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-9.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-10.bin
http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/images-1.44/base-11.bin -- the base system images
Tieto súbory obsahujú základný systém, ktorý bude nainštalovaný na Váš Linuxový oddiel počas inštalovania. Toto je základné minimum potrebné pre to, aby ste boli schopní inštalovať otatné balíky. Súbor http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/base2_2.tgz je pre inštaláciu z nedisketového média, napríklad i.e., CD-ROM, harddisk, alebo NFS.
amiga/amigainstall.lha (Amiga), atari/install.lzh (Atari), alebo mac/Install.sit.hqx (Mac) -- Inštalátory z operačných systémov.
Súbory, ktoré rozpakujete na Vašom lokálnom disku v doterajšom operačnom systéme. Obsahujú časti inštalačného procesu Debianu.
amiga/rootamiga.bin, atari/root.bin, mac/root.bin, bvme6000/root.bin, mvme162/root.bin, mvme167/root.bin -- Koreňový obraz
Tento súbor obsahuje obraz dočasného systému súborov, ktorý sa nahrá do pamäte pri zavádzaní systému. Používa sa pri inštalovaní z pevného disku a z CD ROM.

Je tiež použitý v prípadoch, keď sa koreňový súborový systém nezmestí na Rescue Floppy z hocakého dôvodu. Ak máte Atari s nízkokapacitnou disketovou mechanikou, potrebujete root.bin. Na vašej architektúre potrebujete koreňový obraz, pretože sa na Rescue Floppy nezmestí. Ak zavádzate systém z diskiet (Inštalovanie z diskiet, Oddiel 5.8), musíte takisto vytvoriť koreňovú disketu.

bvme6000/tftplilo.bvme, bvme6000/tftplilo.conf, mvme162/tftplilo.mvme, mvme162/tftplilo.conf, mvme167/tftplilo.mvme, mvme167/tftplilo.conf -- zavádzacie obrazy TFTP a konfiguračné súbory
Zavádzacie obrazy používané pri zavádzaní zo siete, pozrite Zavedenie z tftp, Oddiel 5.6. Vo všeobecnosti, obsahujú linuxové jadro a koreňový systém súborov root.bin. Pre VME, podpora TFTP obsahuje programy na zavedenie Linuxu a konfiguračné súbory.
install.txt, install.html -- Inštalačná príručka
Tento súbor práve čítate, vo formátoch čistý text a HTML.
amiga/install.txt, atari/install.txt, mac/install.txt, bvme6000/install.txt, mvme162/install.txt, mvme167/install.txt -- Inštalačná príručka
Rýchla referenčná príručka popisujúca inštalovanie na zodpovedajúcich systémoch krok po kroku, podobná zhustenej verzii kapitol 5 až 7 tejto príručky.
atari-fdisk.txt amiga-fdisk.txt mac-fdisk.txt pmac-fdisk.txt
Inštrukcie, ako používať dostupné programy na rozdelenie disku.
basecont.txt
Zoznam súborov, ktoré obsahuje základný systém.
md5sum.txt
Zoznam kontrolných súčtov pre binárne súbory. Ak máte program md5sum, môžete sa uistiť o tom, že vaše súbory nie sú poškodené spustením md5sum -v -c md5sum.txt.

5.4 Inštalácia z pevného disku

V niektorých prípadoch je výhodné natiahnuť systém z iného operačného systému. Je tiež možné skombinovať natiahnutie systému iným spôsobom s inštaláciou základného systému z pevného disku.


5.4.1 Inštalovanie z AmigaOS

Pre inštalovanie Debianu použite nasledovné kroky v existujúcom operačnom systéme AmigaOS:

 1. Zožeňte si súbory amiga/amigainstall.lha a .
 1. Rozbaľte amigainstall.lha do a oddielu s minimálne 10MB voľnými. Doporučujeme ho rozbaliť do hlavného adresára.
 1. Po rozbalení by ste mali mať na disku adresár debian. Presuňte http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/base2_2.tgz do toho istého adresára debian. V tomto adresári nepremenujte žiadne súbory.
 1. Zapíšte si Linuxový názov oddielu pre umiestnenie vášho nového adresára debian. Pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3 pre viac informácií o tom, ako Linux pomenúva oddiely.
 1. Pripravte si oddiely pre Linux. Pozrite Rozdelenie disku pred inštaláciou Debianu, Oddiel 4.6.
 1. Vo Workbench, naštartujte inštaláciu Linuxu kliknutím na ikonu ``StartInstall'' v adresári debian.

Možno budete musieť stlačiť klávesu Return dva krát po vypísaní nejakých ladiacich výpisov, ktoré Amiga vypíše do okna. Po tomto obrazovka zošedne, bude tam niekoľkosekundová pauza, naskočí čierna obrazovka s bielym textom, ktorá bude zobrazovať všetky druhy ladiacich informácií jadra. Tieto správy odrolujú rýchlejšie, ako ich stihnete prečítať, ale je to v poriadku. Po pár sekundách nabehne automaticky inštalačný program, takže budete môcť pokračovať na Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7.

Ak budete mať na druhej strane problémy so zavádzaním, pozrite si Problémy pri štarte systému, Oddiel 6.5.


5.4.2 Inštalovanie z Atari TOS

Ak chcete inštalovať Debian z existujúceho systému Atari TOS, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Zožeňte si súbory atari/install.lzh a .
 1. Rozbaľte install.lzh na oddiel s minimálne 10MB voľného miesta. Doporučujeme rozbaliť do adresára ``main''.
 1. Po rozbalení by sa mal objaviť adresár debian. Presuňte súbor http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/base2_2.tgz do spomenutého adresára debian. Nepremenujte žiadne súbory v adresári.
 1. Zapíšte si Linuxový názov oddielu, kde sa nachádza adresár debian. Pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3 pre viac informácií o tom, ako Linux pomenúva oddiely.
 1. Pripravte oddiel pre Linux, ak ste tak už neurobili. Pozrite Rozdelenie disku pred inštaláciou Debianu, Oddiel 4.6.
 1. Na GEM desktope, naštartujte inštaláciu Debianu dvojitým kliknutím na ikone ``bootstra.ttp'' v adresári debian a kliknite na ``Ok'' v boxe volieb programu.

Možno budete musieť dvakrát stlačiť klávesu Reurn po tom, ako bootstrap Atari vypíše niektoré ladiace informácie do okna. Po tomto obrazovka zošedne a na pár sekúnd sa zastaví, naskočí čierna obrazovka s bielym textom, ktorá bude zobrazovať všetky druhy ladiacich informácií jadra. Tieto správy odrolujú rýchlejšie, ako ich stihnete prečítať, ale je to v poriadku. Po pár sekundách nabehne automaticky inštalačný program, takže budete môcť pokračovať na Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7.

Ak budete mať na druhej strane problémy so zavádzaním, pozrite si Problémy pri štarte systému, Oddiel 6.5.


5.4.3 Inštalovanie z MacOS

Na inštalovanie Debianu z existujúceho MacOS použite nasledovné kroky:

 1. Zožeňte si súbory mac/Install.sit.hqx a .
 1. Rozbaľte súbor Install.sit.hqx na oddiel s minimálne 10MB voľného miesta. Doporučujeme ho rozbaliť do vrchného adresára zväzku s dostatočným voľným miestom.
 1. Po rozbalení by ste mali mať adresár debian. Presuňte http://http.us.debian.org/debian/dists/potato/main/disks-m68k/current/base2_2.tgz do spomínaného adresára debian. Nepremenúvajte žiadne súbory v adresári.
 1. Zapíšte si Linuxový názov oddielu, kde sa nachádza adresár debian. Pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3 pre viac informácií o tom, ako Linux pomenúva oddiely.
 1. Pripravte oddiel pre Linux, ak ste tak už neurobili. Pozrite Rozdelenie disku pred inštaláciou Debianu, Oddiel 4.6.
 1. Na Mac desktope naštartujete inštalačný proces dvojitým kliknutím na ikonu ``Penguin Prefs'' v adreári debian. Naštartuje sa linuxový zavádzač. Choďte do položky ``Settings'' v menu ``File'' a označte obrazy jadra a ramdisku v adresári debian kliknutím na zodpovedajúce tlačítka vpravo hore v rohu a nájdením súborov pomocou dialógov na výber súborov. Zavrite dialógové okno ``Settings'', uložte nastavenia a naštartujte zavádzanie použitím položky ``Boot Now'' z menu ``File''.

Penguin booter zobrazí nejaké ladiace informácie do okna. Po tomto obrazovka zošedne a na pár sekúnd sa zastaví, naskočí čierna obrazovka s bielym textom, ktorá bude zobrazovať všetky druhy ladiacich informácií jadra. Tieto správy odrolujú rýchlejšie, ako ich stihnete prečítať, ale je to v poriadku. Po pár sekundách nabehne automaticky inštalačný program, takže budete môcť pokračovať na Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7.

Ak budete mať na druhej strane problémy so zavádzaním, pozrite si Problémy pri štarte systému, Oddiel 6.5.


5.4.4 Inštalácia z oddielu systému Linux

Debian je možné nainštalovať zo systémov súborov ext2fs alebo Minix, napríklad v situácii, keď chcete úplne nahradiť terajší systém Debianom.

Oddiel, z ktorého inštalujete, by sa nemal zhodovať s oddielom, kam chcete systém umiestniť. (tj. /, /usr, /lib apod.).

Pri inštalácii z disku Linuxu postupujte nasledovne:

 1. Zožeňte si tieto súbory (v najväčšej možnej variante) a nahrajte si ich na disk
 1. Pri inštalovaní z disku môžete použiť hocakú funkčnú metódu zavedenia systému. Nasledujúci text predpokladá zavedenie z diskiet, ale môže byť použitá hocaká iná metóda.
 1. podľa Zápis obrazov diskov na diskety, Oddiel 5.10 pripravte Rescue Floppy
 1. Vložte disketu s Rescue Floppy do mechaniky a reštartujte počítač.
 1. Pokračujte v Natiahnutie inštalačného systému, Kapitola 6.

5.5 Inštalácia z CD-ROM

V prípade, že máte CD a mechaniku, z ktorých je možné zaviesť systém, obídete sa bez diskiet. Momentálne jediná Motorola 680x0 podarchitektúra podporujúca zavádzanie z CD ROM je BVME6000. Vložte CD do mechaniky a reštartujte počítač. Ďalej sa riaďte pokynmi v Natiahnutie inštalačného systému, Kapitola 6.

Nezáleží na tom, ako natiahnete systém, na inštaláciu základného systému môžete využiť CD-ROM. Keď inštalačný program dospeje k inštalácii základného systému a neskoršie aj pri inštalácii zbytku systému, nasmerujte program na CD-ROM podľa návodu v ``Inštalovať základný systém'', Oddiel 7.12.


5.6 Zavedenie z tftp

Potrebujete nastaviť dva servery: server RARP a server TFTP. Protokol na rozlišovanie spätných adries (RARP) je na to, aby Váš klient mal poňatie, ktorú IP adresu musí použiť. Ďaľšia cesta je použitie protokolu BOOTP. Ešte jedna alternatíva existuje na systémoch VMEbus: IP adresu môžete ručne nakonfigurovať v boot ROM. Triviálny protokol na prenos súborov (TFTP) je použitý na ponúknutie zavádzacieho obrazu klientovi. Teoreticky, hocaký server hocakej platformy, ktorý má implementované tieto protokoly, môže byť použitý. V príkladoch v tejto sekcii, budeme uvádzať príklady SunOS 4.x, SunOS 5.x (známy ako Solaris) a GNU/Linux.


5.6.1 Nastavenie RARP

Na nastavenie RARP, potrebujete vedieť ethernetovú adresu klienta (známa ako MAC adresa). Ak ju neviete, môžete zaveďte systém do módu ``Rescue'' (napr. z diskety Rescue Floppy) a použite príkaz /sbin/ifconfig eth0.

V GNU/Linux potrebujete zverejniť RARP tabuľku jadra. Spravíte to príkazom:

   /sbin/rarp -s client-hostname client-enet-addr
   /sbin/arp -s client-ip client-enet-addr

Pod SunOS sa potrebujete uistiť, že ethernetová hardvérová adresa pre klienta je uvedená v databáze ``ethers'' (v súbore /etc/ethers, alebo cez NIS/NIS+) a v databáze ``hosts''. Potom potrebujete naštartovať démona RARP. V SunOS 4, spustite ako root príkaz /usr/etc/rarpd -a; v SunOS 5 použite /usr/sbin/rarpd -a.


5.6.2 Spojazdnenie serveru TFTP

Na pripravenie servera TFTP, musíte sa najprv presvedčiť, že je povolený démon tftpd. Toto je obvykle povolené nasledujúcim riadkom v /etc/inetd.conf:

   tftp dgram udp wait root /usr/etc/in.tftpd in.tftpd -l /boot

Pozrite sa do toho súboru a zapamätajte si adresár, ktorý je použitý pri in.tftpd; budete ho neskôr potrebovať. Argument -l povolí niektorým verziám logovať všetky požiadavky do systémového logu - to je užitočné pri odchytávaní chýb pri zavádzaní systému. Ak ste museli zmeniť súbor /etc/inetd.conf, musíte o tom informovať bežiaci proces inetd, že bol súbor zmenený. Na Debianovskom stroji spustite /etc/init.d/netbase reload; na inom stroji si nájdite ID procesu inetd a spustite kill -1 inet-pid.


5.6.3 Presun obrazov TFTP na správne miesto

Ďalej, umiestnite zavádzací obraz TFTP, ktorý potrebujete (nájdete v Popis súborov inštalačného systému, Oddiel 5.3, do adresára zavádzacieho obrazu tftpd. Všeobecne, adresár bude v Debiane /boot, a /tftpboot v iných operačných systémoch. Potom musíte spraviť odkaz z toho súboru na súbor, ktorý bude tftpd používať na zavedenie jednotlivého klienta. Avšak, meno súboru je určené klientom TFTP a neexistujú žiadne štandardy.

Súbor, ktorý hľadá klient TFTP je často client-ip-in-hexclient-architecture. Na výpočet client-ip-in-hex, vezmite každý byt IP adresy a preveďte ju do šestnástkového zápisu. Ak máte stroj vybavený programom bc, môžete použiť program: najprv vyvolajte príkaz obase=16 na nastavenie výstupu do šestnástkovej sústavy. Potom po jednej zadajte individuálne časti IP adresy. Tak ako pre client-architecture, vyskúšajte viaceré hodnoty. Keď ste vypátrali meno, spravte odkaz na tento súbor, ako: ln /boot/tftpboot.img /boot/file-name.

Systémy BVM a Motorola VMEbus hľadajú súbory, podľa nasledovného zoznamu:

Ďalej, skonfigurujte Vaše boot ROM alebo server BOOTP tak, aby nahral súbor tftplilo.bvme alebo tftplilo.mvme zo serveru TFTP. Podľa Vašej architektúry nájdete v súbore tftplilo.txt dodatočné informácie o konfigurovaní.

Teraz by ste mali byť pripravení na vlastné zavedenie systému. Po zavedení systému na strojoch VMEbus vám bude ponúknutý riadok LILO Boot:. Na tomto riadku zadajte jeden z nasledujúcich riadkov na zavedenie Linuxu a správnu inštaláciu Debianu pomocou emulácie terminálu vt102.

Môžete pridať reťazec ``TERM=vt100'' pre použitie terminálovej emulácie vt100, napríklad ``i6000 TERM=vt100 Return''.

EŠTE NEDOPÍSANÉ


5.6.4 Inštalovanie s TFTP a NFS Root

Je to bližšie k "tftp install for lowmem...", pretože nenahrávate ramdisk, ale nootojete z novovytvoreného súborového systému nfs-root. Potom musíte nahradiť symbolický odkaz na obraz tftpboot symbolickým odkazom na obraz jadra (napr. linux-a.out). Moje skúseností so zavádzaním cez sieť boli založené výnimočne na RARP/TFTP, čo vyžaduje, aby všetci démoni bežali na rovnakom serveri (pracovná stanica sparc posiela požiadavku tftp späť serveru, ktorý odpovedal na jej predchádzajúcu požiadavku rarp). Aj keď Linux podporuje tiež protokol BOOTP, ale neviem to nastaviť. :-(( Má to byť tiež dokumentované v tejto príručke?


5.7 Inštalácia z NFS

Z povahy metódy vyplýva, že je možné ju použiť až na inštaláciu základného systému. Potrebujete zavádzací disk a disk s ovládačmi, ktoré nainštalujete jedným z uvedených spôsobov. Pred inštaláciou základného systému z NFS je nutné prejsť postup z Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7. Nezabudnite do jadra nahrať ovládač sieťovej karty a modul pre systém súborov NFS.

Keď bude program dbootstrap zisťovať, odkiaľ inštalovať základný systém (``Inštalovať základný systém'', Oddiel 7.12), zvoľte NFS a postupujte podľa návodu.


5.8 Inštalovanie z diskiet

Na zavádzanie z diskiet si jednoduch stiahnite obraz Rescue Floppy a Driver Floppies. V niektorých prípadoch sa budete musieť rozhodnúť, ktorý druh obrzu diskety použiť, ako je prebraté v Popis súborov inštalačného systému, Oddiel 5.3. Informácie v tej sekcii by Vám mali pomôcť pri rozhodovaní. Nakopírujte obrazy na diskety, ako je popísané v Zápis obrazov diskov na diskety, Oddiel 5.10.

Ak je to potrebné, môžete tiež zmeniť Rescue Floppy; pozrite Výmena jadra, Oddiel 9.3.

Zavádzanie z Rescue Floppy je momentálne podporované iba pre Atatri a VME (s SCSI disketovou mechanikou na VME). Na Macintoshi môžete zavádzať systém z obrazu HFS diskety poskytovanej ako formát obrazu pre DiskCopy, čo je binárny obraz diskety Rescue Floppy.

Na vašej architektúre, na Rescue Floppy sa nezmestí koreňový systém súborov, takže budete potrebovať, aby sa koreňový obraz zapísal na disk. Môžete vytvoriť disketu presne tak, ako zapisujete iné obrazy na disketu. Akonáhle sa jadro nahrá z Rescue Floppy, systém Vás požiada o disk s koreňovým systémom súborov. Vložte dotyčnú disketu a úokračujte. Pozrite tiež Zavedenie systému z Rescue Floppy, Oddiel 6.2.


5.9 Inštalácia základného systému z diskiet

Tento spôsob inštalácie nedoporučujeme (s výnimkou situácie, keď nemáte na pevnom disku systém súborov), pretože diskety sú najmenej spoľahlivé médium. Inštalovanie základného systému z diskiet nie je podporované na systémoch Amiga a Macintosh.

Urobre postupne:

 1. Nahrajte si obrazy diskiet (obsah súborov je popísaný v Popis súborov inštalačného systému, Oddiel 5.3):
 1. Zožeňte si dostatočné množstvo diskiet.
 1. Zapíšte súbory na diskety, návod je v Zápis obrazov diskov na diskety, Oddiel 5.10.
 1. Vložte do mechaniky disketu Rescue Floppy a reštartujte počítač.
 1. Prejdite k návodu Natiahnutie inštalačného systému, Kapitola 6.

5.10 Zápis obrazov diskov na diskety

Obrazy diskov predstavujú úplný obsah diskety. Súbory ako je napr. resc1440.bin nemožno na disketu jednoducho nakopírovať, ich zápis sa robí špeciálnym programom priamo do sektorov na diskete.

Príprava diskiet se líši od systému k systému. Táto kapitola sa zaoberá prípravou diskiet pod rôznymi operačnými systémami.

Keď budete mať diskety vytvorené, ochráňte ich pred neúmyselným prepísaním nastavením diskiet iba na čítanie.


5.10.1 Zápis diskiet pod Linuxom alebo unixovým systémom

Zápis diskiet môže väčšinou urobiť iba používateľ root. Založte do mechaniky prázdnu disketu a príkazom

   dd if=súbor of=/dev/fd0 bs=512 conv=sync ; sync

zapíšte súbor na disketu. /dev/fd0 býva zariadenie disketovej jednotky. (Na systéme Solaris je to /dev/fd/0). Disketu vyberte až po zhasnutí kontrolky na mechanice, príkaz dd Vám môže vrátiť príkazový riadok, ešte pred tým, ako systém dokončí zápis súboru. Na niektorých systémoch je možné vybrať disketu z mechaniky iba softvérovo. (Solaris má pre tento účel príkaz eject, viď manuál).

Niektoré systémy sa snažia automaticky pripojiť disketu, akonáhle ju vložíte do mechaniky. Budete asi nútení túto funkciu vypnúť, aby bolo možné zapisovať disketu priamo. Opýtajte sa systémového administrátora na detaily, na systéme Solaris ide o program vold.


5.10.2 Zapisovanie diskových obrazov na systémoch Atari

Program atari/rawwrite.ttp nájdete v tom istom adresári ako obrazy diskiet. Naštartujte program dvojitým kliknutím na ikonu programu a napíšte meno súboru s obrazom diskety, ktorý chcete na disketu zapísať, v dialógov boxe TOSu.


5.10.3 Zapisovanie obrazov diskov na systémoch Macintosh

Použitím DiskCopy (verzia 4.2 alebo neskoršia), môžete vytvoriť disketu MacOS zo súboru mac/Debian-m68k-2.1-Mac.img v rovnakom adresári ako súbory inštalátoru Macintoshu. Naštartujte DiskCopy a označte voľbu ``Make a Floppy'' v menu ``Utilities''. Označte súbor s obrazom disku v dialógovom okne.

Neexistuje žiadna aplikácia pre MacOS vhodná na zapísanie obrazov mac/resc1440.bin a mac/drv1440.bin na disketu (a nemá zmysel to robiť, keďže z nich nemôžete zaviesť systém alebo inštalovať jadro a moduly pre Macintosh). Avšak tieto súbory sú potrebné pre inštaláciu operačného systému a modulov neskoršie počas nej.

Buďte opatrní pri prenášaní súborov na Macintosh. Súbory s príponami .bin alebo .tgz musia by vždy prenášané s použitím binárneho módu.


5.10.4 Zápis obrazov diskov z DOSu, Windows alebo OS/2

Ak máte prístup k počítačom, na ktorých beží jeden z týchto systémov -- nikdy to radi nepripustíme, ale existujú -- môžete ich použiť na zápis obrazov diskov.

Program rawrite2.exe nájdete v sekcii i386 Debianovského archívu, v rovnakom adresári ako obrazy diskiet. Je tam tiež súbor rawrite2.txt obsahujúci inštrukcie na použitie programu rawrite2.


5.10.5 Spoľahlivosť diskiet

Problémom číslo jedna pri prvej inštalácii Debianu býva nespoľahlivosť čítania z diskiet.

Najväčšie problémy sú s Rescue Floppy, pretože túto disketu číta pred natiahnutím Linuxu BIOS. BIOS nedokáže čítať disketu tak spoľahlivo ako linuxový ovládač a čítanie sa môže zastaviť bez vypísania chybového hlásenia, ak nastane chyba pri čítaní dat. Tiež môže nastať chyba pri čítaní z diskiet Driver Floppies a základného systému, to sa väčšinou prejaví množstvom hlásení o chybách I/O.

Ak Vám inštalácia viazne pri čítaní určitej diskety, vyskúšajte jej obsah znovu nahrať a zapísať na inú disketu. Obyčajné preformátovanie diskety nestačí, aj keď formátovanie a nové zapísanie prebehne bez chýb. Niekedy sa vyplatí disketu vytvoriť na inom počítači.

Jeden z používateľov napísal, že sa mu podarilo vytvoriť bezchybnú zavádzaciu disketu až na tretí taký pokus.

Podľa ďaľších používateľov môže systém úspešne nabehnúť až na niekoľký pokus pri čítaní z rovnakej diskety. Príčinou sú nespoľahlivé disketové jednotky alebo chyby vo firmvéri.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo