[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 4 - Rozdeľovanie disku


4.1 Pozadie

Rozdelením disku sa na disku vytvorí niekoľko vzájomne nezávislých oddielov (angl. partition). Dá se to prirovnať k bytu rozdelenému stenami, pridaním nábytku do jednej miestnosti nemá na ostatné miestnosti žiadny vplyv.

Ak už na počítači máte nejaký operačný systém (Windows95, WindowsNT, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD) a chcete na rovnaký disk ešte umiestniť Linux, asi sa nevyhnete prerozdeleniu disku. Všeobecne zmena oddielu, na ktorom je systém súborov, znamená stratu dát, takže si radšej disk pred zmenami do tabuľky diskových oddielov zálohujte. Podľa analógie s bytom a stenami, z bytu tiež radšej vynesiete všetok nábytok pred tým, ako budete prestavovať steny.

Ako úplné minimum potrebuje GNU/Linux jeden diskový oddiel. Tento oddiel je využitý pre operačný systém, programy a používateľské dáta. Väčšina používateľov pokladá naviac za nutnosť mať vyčlenenú časť disku pre virtuálnu pamäť. Tento oddíl slúži operačnému systému ako odkladací priestor. Vyčlenením odkladacieho oddielu umožnia efektívnejšie využitie disku ako virtuálnej pamäte. Je tiež možné pre tento účel využiť obyčajný súbor, ale nie je to doporučené riešenie.

Väčšina používateľov vyčlení pre Linux viac ako jeden oddiel na disku. Sú k tomu dva dôvody. Prvým je bezpečnosť, pokiaľ sa poškodí systém súborov, väčšinou sa to týka iba jedného oddielu, takže potom musíte nahradiť zo záloh iba časť systému. Ako minimum môžete uvážiť vyčlenenie koreňového zväzku súborov. Ten obsahuje zásadné časti systému. Ak sa poškodí nejaký ďaľší oddiel, budete schopní spustiť Linux a napraviť chybu, môže Vám to ušetriť novú inštaláciu systému.

Druhý dôvod je obyčajne závažnejší pri pracovnom nasadení Linuxu, ale záleží na tom, na čo systém používate. Predstavte si situáciu, keď nejaký proces začne nekontrolovane zaberať diskový priestor. Pokiaľ ide o proces so superužívateľskými právami, môže zaplniť celý disk. Naruší chod systému, pretože Linux potrebuje pri behu vytvárať súbory. Taká situácia môže nastať z vonkajších príčin, napríklad nevyžiadaný e-mail Vám ľahko zaplní disk. Rozdelením disku na viac oddielov sa môžte chrániť pred mnohými problémami, v príklade uvedenom vyššie pri oddelení /var/spool/mail na zvláštnu časť disku bude systém fungovať, aj keď bude zahltený nevyžiadanou poštou.

Jedinou nevýhodou pri používaní viac diskových oddielov je tá, že je ťažké dopredu odhadnúť kapacitu jednotlivých oddielov. Ak vytvoríte niektorý oddiel príliš malý, budete musieť systém inštalovať znovu alebo sa budete boriť s presúvaním súborov z oddielu, ktorého veľkosť ste podhodnotili. V opačnom prípade, keď vytvoríte zbytočne veľký oddiel, plytváte diskovým priestorom, ktorý by sa dal využiť inde. Diskový priestor je dnes síce lacný, ale prečo vyhadzovať peniaze oknom.


4.2 Plánovanie používania systému

Je dôležité sa rozhodnúť, aký typ stroja vytvárate. Toto určí požiadavky na diskovú kapacitu a bude mať vplyv na schému rozdelenia disku.

Existuje istý počet štandardných "profilov", ktoré Debian ponúka pre Vaše pohodlie (pozrite Výber a inštalácia profilov, Oddiel 7.19). Profily sú jednoducho sady výberov balíkov, čím Vám uľahčujú prácu v tom, že ich nemusíte vyberať ručne.

Každý profil má veľkosť výsledného systému po dokončení inštalácie. Aj keď nepoužijete profily, je táto hodnota dôležitá pre plánovanie, pretože budete mať predstavu o tom, aké veľké oddiely máte spraviť.

Nasledujú niektoré dostupné profily a ich veľkosť:

Server_std
Toto profil malého serveru, užitočný pre orezaný server, ktorý nemá veľa hračiek pre používateľov. Obsahuje základný ftp server, web server, DNS, NIS a POP. Zaberie okolo 50MB. Samozrejme, že to je len veľkosť softvéru; hocaké dáta, ktoré budete ponúkať, musíte prirátať.
Dialup
A standard desktop box, including the X window system, graphics applications, sound, editors, etc. Size of the packages will be around 500MB.
Work_std
Orezaná používateľská stanica, bez X windows system a aplikácii pre X windows. Vhodná pre laptop alebo prenosný počítač. Veľkosť je približne 140MB. (Poznamenajme, že autor má vcelku jednoduché nastavenie zahŕňajúce X windows system, a zaberá asi 100MB).
Devel_comp
Desktopová inštalácia so všetkými vývojovými balíkmi ako Perl, C, C++, atď. Veľkosť je zhruba 475MB. Predpokladáme, že pridáte X11 a niektoré doplnkové balíky, takže pre tento typ stroja plánujte asi 800MB.

Zapamätajte si, že veľkosti nezahŕňajú žiadne iné bežné súbory - používateľské súbory, poštu a dáta. Je vždy dobré byť veľkorysým, keď odhadujete veľkosť vlastných dát. Hlavne oddiel /var obsahuje množstvo stavových informácií. Súbory dpkg (s informáciami o nainštalovaných balíkoch) môžu ľahko zabrať 20MB, s log súbormi a ostatným, môžete pre /var bežne vyhradiť najmenej 50MB.


4.3 Názvy zariadení v Linuxe

Disky a oddiely na nich majú v Linuxe odlišné názvy ako v iných operačných systémoch. Budete potrebovať vedieť, ako sa zariadením v Linuxe prideľujú názvy.

Oddiely na diskoch sú rozlíšené pripojením čísla k názvu zariadení: ``sda1'' a ``sda2'' predstavujú prvý a druhý oddiel prvého disku na SCSI.

Napríklad predpokladajme počítač s dvomi diskami na zbernici SCSI na pozíciach 2 a 4. Prvému disku na pozícii 2 zodpovedá zariadenie sda, druhému sdb. Päť oddielov na disku ''sda'' by bolo pomenované ''sda1'', ``sda2'', ..., ``sda5''. Rovnaká schéma označenia platí aj pre disk ''sdb''.

Ak máte v počítači dva radiče pre SCSI, poradie diskov zistíte zo správ, ktoré sa vypisujú pri štarte Linuxu. Predpokladáme, že poznáte modelové označenia diskov.

VMEbus systems using the TEAC FC-1 SCSI floppy drive will see it as normal SCSI disk. To make identification of the drive simpler the installation software will create a symbolic link to the appropriate device and name it ``/dev/sfd0''.


4.4 Doporučené rozdelenie disku

Ako sme už uviedli, ak máte miesto na disku, mali by ste si určite vytvoriť dva oddiely - menší koreňový a väčší, na ktorom bude pripojený adresár /usr. Väčšine používateľov stačia dva oddiely. Zvlášť v prípade, že máte jeden malý disk, vytvorením mnohých oddielov plýtvate priestorom na disku.

Ak chcete inštalovať viac programov, ktoré nie sú priamo súčasťou distribúcie, môže sa Vám hodiť samostaný oddiel pre /usr/local. Pre počítač, ktorý spracúva veľa pošty, má zmysel vytvoriť oddiel pre /var/spool/mail. Niekedy je dobré oddeliť adresár /tmp na oddiel s kapacitou 20 - 32 MB. Na serveri s viac používateľmi je výhodné vymedziť veľký oddiel pre ich domovské adresáre /home. Všeobecne platí, že rozdelenie disku sa líši od počítaču k počítaču a záleží, na čo Linux používate.

Pri inštalácii komplikovanejšieho systému (napr. serveru) sa pozrite na Multi Disk HOWTO, na podrobnú informáciu. Tento odkaz môže byť zaujímavý takisto pre sprostredkovateľov pripojenia k Internetu.

Zostáva otázka, koľko vyhradiť pre virtuálnu pamäť. Názory systémových administrátorov sú rôzne, jedna skúsenosť je mať rovnaké množstvo odkladacieho priestoru ako máte pamäte, pre väčšinu používateľov pritom nemá zmysel vytvoriť viac ako 64 MB virtuálnej pamäte. Samozrejme, že existujú výnimky, ak budete riešiť sústavu 10000 rovníc na počítači s 256 MB, budete potrebovať viac ako gigabyte odkladacieho priestoru. Pokiaľ potrebujete veľké množstvo virtuálnej pamäte, skúste umiestniť jej oddiely na rôzne disky. Na druhej strane, na Atari a Macu je odkladanie pamäte na disk bolesť, takže namiesto vytvárania veľkého odkladacieho oddielu si zadovážte toľko pamäte, ako to je len možné.


4.5 Príklady

Môj počítač má 32 MB paměti a 1,7 GB IDE disk na zariadení /dev/hda. Na /dev/hda1 je oddiel pre iný operačný systém s veľkosťou 500 MB (mal som ho vytvoriť len 200 MB, pretože ho skoro nepoužívam). Odkladací oddiel má 32 MB a je na /dev/hda3. Zbytok tj. asi 1,2 GB na /dev/hda2 je koreňový zväzok pre Linux.


4.6 Rozdelenie disku pred inštaláciou Debianu

Rozdelenie disku môžete urobiť buď preď inštaláciou Debianu alebo počas nej. If your computer will be solely dedicated to Debian, you should partition as part of the boot process (``Rozdeliť pevný disk'', Oddiel 7.5). If you have a machine with more than one operating system on it, you generally should let the native operating system create it's own partitions.

Nasledujúce sekcie obsahujú informácie o rozdeľovaní disku vo vašom prirodzenom operačnom systéme ešte pred inštaláciou. Poznamenajme, že si musíte zmapovať, ako váš existujúci operačný systém pomenúva oddiely; a ako jeho názvy zodpovedajú Linuxovým názvom zariadení. Pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3.


4.6.1 Rozdeľovanie v AmigaOS

Ak bežíte pod AmigaOS, môžete použiť program HDToolBox na rozdelenie vášho disku pred inštaláciou. To je postup, ako na to:

 1. Naštartujte HDToolBox, označte disk, ktorý chcete použiť a kliknite na tlačidlo ``Partition Drive''. Potom označte alebo vytvorte oddiel, ktorý chcete použiť ako koreňový systém súborov Debianu.
 1. Ďalej, potrebujete povoliť voľbu ``Advanced options'' a zmeniť nasledovné v zozname pod ``Change'':
 1. Ak vytvárate viac ako jeden Linuxový oddiel, pokračujte a vytvorte ich tak ako bolo napísané.
 1. Po skončení tohto označte oddiel, ktorý bude používaný ako odkladací oddiel a opakujte rovnaké kroky ako vyššie, ale nastavte identifikátor na 0x53575000 (to reprezentuje "SWP\0" v ASCII).
 1. Zapíšte si Linuxové mená oddielov pre koreňový systém súborov a odkladací oddiel, ktoré ste práve vytvorili. Pre viac informácií o pomenúvaní diskov v Linuxe si pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3.
 1. Choďte späť do hlavného okna HDToolBox a označte ``Save changes to drive''. Kým stlačíte ``Yes'', dva krát si to rozmyslite -- vybrali ste si správne oddiely? Nemôžu sa stratiť žiadne dôležité dáta, ak ste sa práve pomýlili? Potom stlačte ``OK''. Ak je to vyžadované, Amiga bude po tomto reštartovať.

4.6.2 Rozdeľovanie v Atari TOS

ID oddielov v Atari sú tri ASCII znaky, použite ``LNX'' pre dáta, a ``SWP'' pre odkladací oddiel. Ak používate inštaláciu pre systémy s nedostatkom pamäte, bude potrebný malý oddiel typu Minix (okolo 2 MB),pre ktorý je ID rovné ``MNX''. Zlé nastavenie ID nielenže zabráni inštalácii Debianu, ale TOS sa bude snažiť tieto oddiely použiť, zblbne a zneprístupní celý disk.

Existuje množstvo nástrojov tretích strán na rozdeľovanie disku (nástroj Atari harddisk nepovolí zmeniť ID oddielu) a tento manuál nemôže detailne popísať každý z nich. Nasledujúci popisuje SCSITool (od Hard+Soft GmBH).

 1. Naštartujte SCSITool a označte disk, ktorý chcete rozdeliť (menu ``Disk'', položka ``Select'').
 1. Z menu ``Partition'', vyberte ``New'' na pridanie nových oddielov alebo zmenu veľkostí existujúcich oddielov, alebo ``Change'' na zmenu jedného konkrétneho oddielu. Ak ste ešte nevytvorili oddiely so správnymi veľkosťami alebo iba chcete zmeniť ID oddielu, je pravdepodobne tou správnou voľbou ``New''.
 1. Pre voľbu ``New'', zvoľte ``existing'' v boxe, ktorý sa pýta na začiatočné nastavenia. Ďaľšie okno zobrazí zoznam existujúcich oddielov, ktoré môžte prispôsobiť použitím rolovacích tlačidiel alebo kliknutím na stĺpcové grafy. Prvý stĺpec v zozname je typ oddielu - ťuknite naň a môžete ho zmeniť. Keď ste dokončili zmeny, môžte ich uchovať kliknutím na tlačidlo ``Ok''.

  Pre voľbu ``Change'' zvoľte zo zoznamu oddiel, ktorý chcete zmeniť a zvoľte v boxe ``other systems''. Ďaľšie okno zobrazuje detailné informácie o umiestnení oddielu a dovolí Vám zmeniť jeho ID. Uchovajte zmeny kliknutím na tlačidlo ``Ok''.

 1. Zapíšte si Linuxové názvy pre každý oddiel, ktorý ste vytvorili alebo zmenili na Linuxový -- pozrite Názvy zariadení v Linuxe, Oddiel 4.3.
 1. Ukončite program SCSITool použitím voľby ``Quit'' z menu ``File''. Počítač sa reštartuje. Ak ste zmenili oddiely TOS/GEM, budú zneplatnené a musia byť znova inicializované (povedali sme, že je potrebné zálohovať dáta alebo nie?).

Existuje rozdeľovací nástroj pre Linux/m68k nazvaný atari-fdisk, v inštalačnom systéme, ale nateraz Vám odporúčame rozdeliť disk s použitím nástrojov pod TOS. Ak Váš nástroj nemá možnosť zmeny typu oddielu, môžete tento krok urobiť neskôr (zo zavedeného dočasného inštalačného ramdisku). SCSITool je iba jeden z rozdeľovačov disku, o ktorých vieme, že sú schopné zmeniť typ oddielu. Môžu existovať ďaľšie, vyberte si jeden z nich, ktorý zodpovedá Vašim potrebám.


4.6.3 Rozdeľovanie v MacOS

Rozdeľovacie nástroje pre Macintosh, ktoré boli otestované, sú HD SC Setup 7.3.5 (Apple), HDT 1.8 (FWB), SilverLining (LaCie) a HDT (Tim Endres, GPL). Vyžadované sú plné verzie pre HDT a SilverLining. Nástroj od Apple potrebuje záplatu, aby mohol rozoznať disky tretích strán (popis, ako záplatovať HD SC Setup, je na http://www.euronet.nl/users/ernstoud/patch.html).

Nasledujúci recept je na rozdelenie s HD SC Setup od Apple.

Hocaký nástroj používate, typ oddielu musí byť nastavený na ``Apple_Unix_SVR2''. Názvy oddielov musia byť ``A/UX Root'', ``A/UX Root&Usr'' alebo ``A/UX Usr'' pre dátové oddiely a ``A/UX swap'' pre odkladacie oddiely. HD SC Setup použije správne meno a typ pri vytváraní oddielu A/UX v schéme oddielov ``Custom''. Oddiely sa označujú na zmazanie, vytvorenie alebo zmenu veľkosti s použitím myši, meno a typ oddielu môže byť vybraté zo zoznamu preddefinovaných typov. Program DiskTool môže vytvárať typy oddielov A/UX, ale požaduje, aby užívateľ zapísal mená oddielov ručne. Popisy iných nástrojov sú vítané.

FIXME: môžeme vybrať viac informácií z inštalačnej príručku Debian/Mac


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo