[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 3 - Kým začnete


3.1 Záloha dát

Kým začnete s inštaláciou, vytvorte si zálohu súborov, ktoré máte na disku, pri inštalácii by mohlo dôjsť k strate Vašich dát. Inštalačné programy sú celkom spoľahlivé a väčšina z nich je preverená siedmimi rokmi používania, ale chyba by sa Vám mohla zle vypomstiť. Aj po uchovaní obsahu diskov buďte opatrní a premyslite si odpovede a kroky pri inštalácii. Dve minúty premýšľania môžu ušetriť hodiny zbytočnej práce.

Aj keď budete inštalovať Linux na počítač, kde už máte iný operačný systém, presvedčte sa, že máte po ruke médiá pre jeho inštaláciu. Obzvlášť v prípade, že sa chystáte prerozdeliť systémový disk, sa Vám môže prihodiť, že bude nutné obnoviť zavádzanie tohoto systému alebo dokonca nová inštalácia operačného systému, ako je to v prípade počítačov Macintosh.

S výnimkou počítačov BVM a Motorola VMEbus, jediný spôsob inštalácie je zavedenie systému z lokálneho disku alebo diskety použijúc zavádzač pre AmigaOS/TOS/MacOS, pre tieto stroje potrebujete pôvodný systém pre zavedenie Linuxu. Pre zavedenie Linuxu na strojoch BVM a Motorola VMEbus potrebujete zavádzacie ROM ``BVMBug'' alebo ``16xBug''.


3.2 Ďalej budete potrebovať

Okrem tohto dokumentu budete potrebovať manuál k programom the atari-fdisk manuálová stránka, the amiga-fdisk manuálová stránka, the mac-fdisk manuálová stránka, the pmac-fdisk manuálová stránka, Úvod do programu dselect a Linux/m68k FAQ.

Pokiaľ Váš Linux bude trvale pripojený do siete (myslí sa ethernetovej a podobné pripojenia, nie PPP), zistite si od správcu siete tieto informácie

Ak budete do siete pripojení iba cez PPP alebo podobné vytáčané pripojenie, najskôr nenainštalujete základný systém sieťovo. Na nastavenie sieťového pripojenia sa môžete vrátiť, keď budete mať inštaláciu hotovú. Návod je ďalej v texte Nastavenie PPP, Oddiel 7.21.


3.3 Predinštalačné nastavenie hardvéru a operačného systému

Niekedy je treba pred inštaláciou počítač ``doladiť''. Sú tým známe predovšetkým počítače radu x86, nastavenie hardvéru na iných platformách býva omnoho jednoduchšie.

V tejto časti sa popisuje nastavenie hardvéru nutné pred vlastnou inštaláciou. Všeobecne sa tým myslí kontrola a prípadná zmena nastavení ``firmware'' systému. ``Firmware'' je najnižšia úroveň softwaru, ktorý zariadenia v počítači používajú, rozhodujúcim spôsobem vplýva na štart počítača po jeho zapnutí.


3.3.1 Revízie firmvéru a existujúce nastavenie OS

Motorola 680x0 stroje sú všeobecne samonastaviteľné a nevyžadujú konfiguráciu firmvéru. Aj tak sa ale musíte uistiť, že máte zodpovedajúcu ROM a záplaty systému. Na Macintosh je doporučená verzia MacOS >= 7.1, pretože verzia 7.0.1 obsahuje chybu v ovládačoch videa brániaca zavádzaču odpojiť video prerušenia a to ústi do zamrznutia. Amigovský zavádzač vyžaduje knižnicu ixemul.library, verziu, ktorá sa distribuuje na CD ROM. Na systémoch BVM VMEbus musíte mať verziu boot ROM BVMBug revízia G alebo novšiu. BMVBug boot ROM nie sú štandardom na systémoch BVM, ale sú dostupné od BVM bezplatne na vyžiadanie. FIXME: Mac potrebuje >= 7.1 ? AmigaOS setpatch a ROM revízie? (pozri The m68k FAQ)


3.3.2 Pretaktovanie procesora

Mnoho používateľov sa pokúšalo pretaktovať chod procesora na vyššiu ako určenú frekvenciu (napr. 90MHz na 100MHz). Správna funkcia počítača potom môže byť závislá na teplote a ďaľších faktoroch a niekedy hrozí aj poškodenie systému. Jednému z autorov tohto dokumentu fungoval pretaktovaný systém bezchybne viac ako rok a potom začalo dochádzať k ukončeniu behu kompilátoru gcc chybou unexpected signal pri kompilácii jadra. Nastavenie rýchlosti CPU na nominálnu hodnotu tieto problémy odstránilo.


3.3.3 Chyby pamäte

Kompilátor gcc často ako prvý poukáže na problémy s pamäťou (alebo na iné hardvérové problémy spôsobujúce nepredvídateľnú modifikáciu dát), pretože vytvára veľké dátové štruktúry, ktoré opakovane prechádza. Chyba v uložení dát spôsobí vygenerovanie neplatnej inštrukcie alebo prístup na neexistujúcu adresu. Symptómom je potom ukončenie prekladu chybou unexpected signal (neočekávaný signál).

Dosky Atari TT RAM sú notoricky známe kbôli problémom s pamäťou. Ak objavíte takú chybu, skúste prnajmenšom beh jadra v ST RAM. Používatelia Amigy môžu použiť na zakázanie RAM booter memfile. FIXME: treba viac popisu.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo