[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Kapitola 6 - Natiahnutie inštalačného systému


V predchádzajúcej kapitole ste si zvolili médium, z ktorého zavediete systém. Ide o Rescue Floppy, CD-ROM, natiahnutie systému zo siete, alebo štart z už nainštalovaného operačného systému. Táto kapitola popisuje, ako sa dá priebeh natiahnutia systému ovplyvniť, aké problémy sa pri ňom môžu vyskytnúť, ako ich riešiť alebo nám ich aspoň pomôcť hľadať.


6.1 Parametre pri štarte systému

Parametre zadané pri štarte sa predajú jadru Linuxu a všeobecne slúžia ako doplňujúca informácia pre správnu obsluhu zariadení. Vo väčšine prípadov jadro správne automaticky zistí prítomné zariadenia, niekedy je potrebné mu trochu pomôcť.

Pri natiahnutí systému z Rescue Floppy alebo CD-ROM sa objaví výzva boot: na zadanie parametrov. Detaily nájdete v Zavedenie systému z Rescue Floppy, Oddiel 6.2. Ak spúšťate inštaláciu z iného operačného systému, parametre sa predávajú jadru odlišne. Úplný zoznam parametrov je v Linux BootPrompt HOWTO, tu uvádzame iba prehľad tých nejvýznamnejších.

Po prvý krát žiadne parametre jedru nezadávajte, skúste, či Linux nabehne sám. Keď sa vyskytnú problémy, systém reštartujte a vyhľadajte, ako jadro informovať o hardvére, ktorý v počítači máte.

Jedna z prvých správ pri zavádzaní systému je Memory: avail k/total k available. Hodnota total by sa mala zhodovať s veľkosťou pamäte, ktorú máte v počítači. Ak je odlišná, dodajte údaj takto: mem=ram, kde ram je dostupná pamäť v kilobytoch (s príponou ``k'') alebo v megabytoch (prípona ''m''). Napríklad rovnaký význam 8 MB RAM majú mem=8192k a mem=8m.

Poznamenajme, že séria 2.0 Linuxového jadra (použitá aj v Debian 2.2) je limitovaná na 960MB pamäte. Ak máte viac ako toto množstvo, musíte pridať pri štarte parameter mem=960m.

Ak zavádzate systém zo sériovej konzoly, všeobecne to jadro rozpozná. Ak máte videokartu (framebuffer) a klávesnicu takisto pripojenú k počítaču, na ktorom chcete zaviesť systém cez sériovú konzolu, môžete predať jadru parameter console=zariadenie, kde zariadenie je Vaše sériové zariadenie, ktoré je nazývané podobne ako ``ttyS0''.

Ešte pripomíname, úplný zoznam parametrov pre jadro a tipy k problematickým zariadeniam nájdete v Linux BootPrompt HOWTO.


6.2 Zavedenie systému z Rescue Floppy

Zavedenie systému z Rescue Floppy je ľahké, založte do mechaniky disketu a stlačte reset alebo počítač vypnite a zapnite. Mala by sa rozsvietiť kontrolka prístupu na disketu a na obrazovke sa objaví správa o záchrannej diskete zakončená výzvou boot:.

Pri alternatívnom zavedení systému, postupujte podľa inštrukcií a počkajte, keď sa objaví výzva boot:. Pri inštalácii z jednotky s kapacitou menšou ako 1,44 MB alebo, vlastne, hocikedy, keď zavádzate systém z diskety na vašej architektúre, zvoľte postup s ramdiskom a budete naviac potrebovať ešte disketu s koreňovým zväzkom súborov.

Keď je na obrazovke výzva boot: môžete si buď prečítať informácie dostupné po stlačení funkčných kláves F1F10 alebo spustiť zavádzanie systému.

Ak sa pri štarte systému nepodarí automaticky sprístupniť nejaké zariadenie, pod klávesami F4 a F5 je nápoveda parametrov, ktorými sa dá detekcia zariadení upresniť. Doplňujúce parametre sa zadávajú za voľbu metódy štartu oddelené medzerou. Napríklad linux floppy=thinkpad. Ak iba stlačíte Enter, zodpovedá to zavádzacej metóde linux bez ďaľších doplňujúcich parametrov.

Disketa Rescue Floppy sa nazývá záchranná, pretože ju môžete použiť tak isto v núdzovom prípade, že by Váš nainštalovaný systém niekedy nešiel spustiť. Doporučuje sa vytvoriť si túto disketu a uschovať aj po úspešnom dokončení inštalácie. Klávesa F3 zobrazí informáciu, ako v takom prípade postupovať.

Po stlačení Enter sa má objaviť hlásenie Loading... nasledované Uncompressing Linux... a stránkou o hardvéri Vášho počítača. Viac informácií o tejto fáze môžete nájsť nižšie.

Ak budete inštalovať iným zavádzacím postupom (napr. ``ramdisk'' alebo ``floppy''), budete vyzvaní na založenie diskety s koreňovým zväzkom súborov, a keď vložíte disketu do prvej mechaniky, stlačte Enter. (voľba floppy1 číta disketu z druhej disketovej mechaniky.)


6.3 Natiahnutie systému z CD-ROM

Stačí vložiť CD do mechaniky a reštartovať počítač. Mala by sa objaviť výzva boot:, kam môžete zapísať parametre ovplyvňujúce natiahnutie systému a vybrať si jadro.

FIXME: sú potrebné fakty a dokumentácia o CD-ROM


6.4 Hlásenie o štarte systému

Behom zavádzania systému sa najskôr objaví veľa výpisov. Väčšina hlásení typu can't find something (nemožno nájsť ..), something not present (.. neprítomný), can't initialize something (nemožno inicializovať ..) alebo aj this driver release depends on something (táto verzia ovládača závisí na ..) je neškodných. Objavujú sa, pretože zavádzací disk je pripravený na prítomnosť mnohých rôznych zariadení. Samozrejme, nikto nemá počítač vybavený všetkými týmito zariadeniami, takže operačný systém vydáva chybové hlásenia o hardvéri, ktorý nevlastníte. Systém sa takisto môže pri štarte pozdržať čakaním na odozvu od zariadenia, ktoré v počítači fyzicky neexistuje. Pokiaľ z tohto dôvodu trvá natiahnutie systému príliš dlho, vytvorte si po inštalácii podľa Kompilácia nového jadra, Oddiel 8.4 vlastné jadro systému iba s ovládačmi zariadení, ktoré v počítači máte.


6.5 Problémy pri štarte systému

Môže sa Vám stať, že jadro sa behom štartu zastaví, nerozpozná niektoré zo zariadení alebo chybne rozpozná disky. Najprv se zamerajte na parametre jadra, ktoré rozoberá Parametre pri štarte systému, Oddiel 6.1.

Inokedy závadu vyriešite odstránením niektorého zo zariadení a novým štartom systému.

Pokiaľ problém pretrváva, prosíme Vás o zaslanie popisu chyby na adresu submit@bugs.debian.org. Je nutné na začiatku správy uviesť nasledujúce riadky:

   Package: boot-floppies
   Version: version

Uistite sa, že version zodpovedá verzii sady diskiet, ktoré ste skúšali. Ak nepoznáte verziu, uveďte aspoň dátum, kedy ste si diskety nahrali a z akej distribúcie pochádzajú (tzn. ''stable'', ''frozen'').

Ďalej uveďte tieto údaje:

   architecture: m68k
   model:     výrobca a typ počítača
   memory:    veľkosť pamäte
   scsi:     typ radiča SCSI
   cd-rom:    typ mechaniky CD-ROM a spôsob jej pripojenia (ATAPI)
   network card: typ sieťovej karty
   pcmcia:    údaje o zariadeniach PCMCIA

Ďaľšie informácie závisia od povahy závady. Môže byť užitočné uviesť typ disku, kapacitu disku, model grafickej karty.

V správe problém popíšte a v prípade zamrznutia jadra doplňte hlásenia, ktoré sú na monitore. Uveďte Váš postup pri inštalácie.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo