Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0
Poznámky

1

Pozn. V distribúcii sú k dispozícii aj programy, ktoré podmienky voľnej šíriteľnosti nespĺňajú. Nachádzajú sa v častiach distribúcie nazvaných contrib a non-free, prečítajte si Debian FAQ, pod ``The Debian FTP archives''.

2

Debian FAQ podáva informáciu, ako nájsť a rozbaliť zdrojové texty balíkov.

3

BOOTP by mal fungovať tiež, ale momentálne nie je zdokumentovaný. FIXME


Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo