[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0


Zhrnutie

Dokument obsahuje návod na inštaláciu systému Debian GNU/Linux 2.2, na počítačoch Motorola 680x0 (``m68k''). Nájdete v ňom takisto odkazy na ďaľšiu dokumentáciu. Návod nie je určený pre užívateľov s už nainštalovaným systémom, pokiaľ chcete prejsť k novšej verzii distribúcie, pozrite sa na Debian 2.2 Release Notes.


Autorské práva

Dokument môže byť šírený a upravovaný pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public License.
© 1996 Bruce Perens
© 1996, 1997 Sven Rudolph
© 1998 Igor Grobman, James Treacy
© 1998-2000 Adam Di Carlo

Tento dokument je voľne šíriteľný, môžete ho distribuovať alebo pozmeniť za podmienok uvedených v licencii GNU General Public Licence verzie 2 alebo neskoršej; publikovanej v Free Software Foundation.

Dokument je distribuovaný s nádejou, že je užitočný, ale nevzťahujú sa naň akékoľvek záruky, dokonca ani záruka predpokladaná pre zakúpený tovar a jeho vhodnosť pre daný účel. Podrobnosti sú v licencii GNU General Public License.

Licenciu GNU General Public License nájdete v distribúcii Debian v súbore /usr/doc/copyright/GPL alebo na WWW GNU. Môžete o ňu požiadať dopisom na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Požadujeme, aby v dielach odvodených od tohto dokumentu bol uvedený Debian a autori tohto dokumentu. Pokiaľ pozmeníte a vylepšíte tento návod, oboznámte o tom autorov zaslaním správy na adresu debian-boot@lists.debian.org.


Obsah


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre Motorola 680x0

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo