[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC
Kapitola 10 - Administratívne záležitosti


10.1 O tomto dokumente

Tento dokument je napísaný v SGML, s použitím DTD ``DebianDoc''. Výstupné formáty sú generované programami z balíku debiandoc-sgml.

Pre zvýšenie spravovateľnosti tohto dokumentu, používame množstvo vlastností SGML, ako entity a označené sekcie. Tieto hrajú úlohu premenných a podmienok v programovacích jazykoch. SGML zdroj tohto dokumentu obsahuje informácie pre každú architektúru -- označené sekcie sú použité na izolovanie istých častí textu ako špecifické pre architektúru.


10.2 Ako prispieť k návodu

Problémy a vylepšenie týkajúce sa tohto dokumentu zasielajte formou bug reportu (hlásenie o chybe) v balíku boot-floppies. Prečítajte si popis balíku bug alebo dokumentáciu na Debian Bug Tracking System. Je dobré najprv skontrolovať v databáze open bugs against boot-floppies, či už závada nebola ohlasená. Pokiaľ rovnakný problém nájdete medzi neuzavrenými chybami, môžete doplniť existujúci popis o Váš poznatok zaslaním správy na adresu XXXX@bugs.debian.org, kde XXXX je číslo už nahláseného problému.

Prosíme Vás, aby ste nekontaktovali autorov tohto dokumentu priamo. Existuje diskusná skupina balíku boot-floppies, ktorá je zameraná aj na tento manuál. Jeho adresa je debian-boot@lists.debian.org. Návod, ako sa do skupiny prihlásiť je na Debian Mailing List Subscription, správy sú dostupné z archívu na Debian Mailing List Archives.


10.3 Hlavní spoluautori

K tomuto dokumentu prispelo veľa používateľov a vývojárov Debianu. Spomeňme aspoň Michaela Schmitza (m68k), Franka Neumanna (je autorom Debian Installation Instructions for Amiga). Ďalej to sú Arto Astala, Eric Delaunay (SPARC) a Stéphane Bortzmeyer (veľa opráv a textu)

Užitočné informácie napísal Jim Mintha HOWTO for network booting. Prínosné môžu byť Debian FAQ, Linux/m68k FAQ, Linux for SPARC Processors FAQ, Linux/Alpha FAQ a ďaľší. Uznanie patrí aj ľuďom, ktorí tieto voľne dostupné a bohaté zdroje informácií spravujú.


10.4 Slovenský preklad

Tento dokument môže byť šírený za podmienok uvedených v GNU General Public License. Vlastníkom autorských práv prekladu je Miroslav Vaško vasko@debian.cz (lokalizácia spúšťacích diskiet a inštalačného programu, preklad tohto dokumentu; ďalej preklad manuálu k programu dselect a release notes).

Pri preklade týchto dokumentov som čerpal z českých prekladov a anglických originálov. Autormi českých prekladov sú - Pavel Makovec pavelm@debian.cz (lokalizácia spúšťacích diskiet a inštalačného programu), Jiří Mašík masik@debian.cz (preklad tohto dokumentu) a Vilém Vychodil vychodiv@alpha.inf.upol.cz (''Úvod do programu dselect'',''Release notes'', ''Manuál k programu cfdisk'').


10.5 Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich vlastníkov.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo