[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC
Kapitola 8 - Ďaľšie kroky a kam stadiaľto ísť


8.1 Ak začínate so systémom UNIX

Pokiaľ so sytémom Unix začínate, možno budete mať záijem prečítať si dostupnú literatúru. V Unix FAQ nájdete odkazy na anglické knihy a diskusné skupiny Usenet. Pozrite sa tiež na User-Friendly Unix FAQ.

Linux je jednou z implementácií systému Unix. Na Linux Documentation Project (LDP) je zhromaždené veľké množstvo elektronických dokumentov a HOWTO (návodov ako na to) týkajúcich sa Linuxu. Väčšinu z týchto materiálov si môžete prečítať lokálne, stačí nainštalovat jeden z balíkov doc-linux-html (HTML verzia) nebo doc-linux-text (ASCII verzia), dokumenty budú v /usr/doc/HOWTO. V balíkoch sú dostupné takisto preklady niektorých návodov.

Česky vyšli knihy:


8.2 Orientácia v Debiane

Debian sa líši od ostatných distribúcií Linuxu. Aj keď ste už s Linuxom pracovali, je potrebné zoznámiť sa s tým, ako distribúcia funguje, aby ste si systém udržali v poriadku. Táto kapitola Vám pomôže sa v Debiane lepšie orientovať. Opäť ide iba o letmý prehľad.

Najdôležitejšie je pochopiť, ako pracuje balíčkovací softvér. Systém je z veľkej časti spravovaný balíčkovacím systémom. Ide o adresáre:

Napríklad keď nahradíte program /usr/bin/perl, najskôr bude všetko fungovať, ale s prechodom na novšiu verzi balíku perl o svoje úpravy prídete. Skúsení užívatelia tomu dokážu zabrániť prevedením balíku do stavu ''hold''.


8.3 Ďaľšie informácie

Ak hľadáte popis nejakého programu, vyskúšajte najprv man program a info program.

Užitočné informácie nájdete v adresári /usr/doc. Zaujímavé dokumenty sú v podadresároch /usr/doc/HOWTO a /usr/doc/FAQ.

Stránka Debian web site obsahuje veľké množstvo dokumentácie o Debiane. Špeciálne, pozrite sa na Debian FAQ a Debian Mailing List Archives. Debianovské komunita sa podporuje sama; na prihlásenie sa do jednej alebo viacerých diskusných skupín, pozrite stránku Mail List Subscription.

Pre podporu v slovenčine/češtine odporúčam stránky Debian CZ, slovenské stránky na Debian CZ, diskusné skupiny ``linux'' (prihlásite sa na Linux CZ - pozor! skupina s _veľkou_ premávkou), ``linux'' (slovenská skupina, server Rak Linux) a špeciálne pre lokalizáciu Debianu skupina ``czdebian-l'' (na stránkach Debian CZ). Ďalej si pozrite stránky Linux SK, Linux CZ, Penguin CZ, RAK Linux a Slovenské združenie používateľov Linuxu.


8.4 Kompilácia nového jadra

Prečo by ste si mohli chcieť pripraviť nové jadro? Obvykle nejde o nutnosť, pretože jadro dodávané s Debianom funguje vo väčšine počítačov. Nové jadro môže byť užitočné v nasledujúcich situáciach:

Nebojte sa kompilácie jadra, je to zábava a budete z nej mať úžitok.

Doporučený spôsob kompilácie jadra v Debiane vyžaduje tieto balíky: kernel-package, kernel-source-2.2.19 (aktuálna verzia v dobe vzniku dokumentu), fakeroot a ďaľšie, ktoré už máte asi nainštalované (úplný zoznam je v súbore /usr/doc/kernel-package/README.gz). Poznamenajme, že jadro nemusíte pripravovať touto ``Debianovskou'' cestou, ale myslíme si, že s využitím balíčkovacieho softvéru sa proces zjednoduší a je tiež bezpečnejší. Môžete si kľudne vziať zdrojové texty jadra priamo od Linusa a nebudete potrebovať balík kernel-source-2.2.19, stále môžete použiť metódu kompilovania pomocou kernel-package.

Popis balíku kernel-package sa nachádza v adresári /usr/doc/kernel-package. V nasledujúcich odstavcoch nájdete len úvod do jeho používania.

V ďaľšom budeme predpokladať, že zdrojové texty jadra verzie 2.2.19 uložíte do /usr/local/src. Ako superužívateľ vytvorte adresár /usr/local/src a zmeňte jeho vlastníka na Váš normálny účet. Zalogujte sa na svoj účet a prejdite do adresára, kde chcete mať zdrojové texty jadra ()(cd /usr/local/src), rozbaľte archív (tar xzf /usr/src/kernel-source-2.2.19.tar.gz) a choďte do tohto adresára (cd kernel-source-2.2.19/). Urobte konfiguráciu jadra príkazom make xconfig v prostredí X11 alebo make menuconfig. Prečítajte si nápovedu a pozorne vyberajte z ponúkaných možností. Pokiaľ si v niektorom bode nebudete vedieť rady, je väčšinou vhodnejšie zariadenie do jadra vložiť. Voľby, ktorým nerozumiete a ktoré sa nevzťahujú k hardvéru, radšej nechajte na prednastavených hodnotách. Nezabudnite do jadra zahrnúť "Kernel daemon support (tj. automatické vkladanie modulov)" v "Loadable module support", ktoré prednastavené nie je, Debian túto službu predpokladá.

Príkazom /usr/sbin/make-kpkg clean prečistíte strom zdrojových textov a nastavenie balíku kernel-package.

Kompiláciu jadra naštartujete príkazom fakeroot /usr/sbin/make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image. Číslo verzie ``1.0'' si môžete zvoliť podľa vlastnej úvahy, slúži na Vašu orientáciu v pripravených balíkoch. Kompilácia zaberie trochu času, záleží na výpočtovom výkone Vášho počítača.

Pokiaľ využívate zariadenia PCMCIA, nainštalujte tiež balík pcmcia-source. Rozbaľte archív v adresári /usr/src (Programy predpokladajú, že nájdu moduly v adresári /usr/src/modules). Balík pripravte príkazom make-kpkg modules_image. Pre obidva úkony musíte byť prihlásení ako užívateľ root.

Keď kompilácia skončí, jadro nainštalujete ako každý iný balík. Ako root napište dpkg -i ../kernel-image-2.2.19-subarch_custom.1.0_powerpc.deb. subarch je voliteľné upresnenie architektúry, , ktoré ste zadali pred kompiláciou jadra. dpkg -i kernel-image... nainštaluje jadro spolu so sprievodnými súbormi. Ide napríklad o súbory System.map, ktorý je užitočný pri dohľadávaní problémov v jadre a /boot/config-2.2.19 obsahujúci konfiguračný súbor jadra. Behom inštalácie balíku kernel-image-2.2.19 sa spustí program lilo a obnoví sa zavádzací záznam na disku. Pokiaľ ste vytvorili balík s modulmi, je potrebné ho tiež nainštalovať.

Teraz môžete spustiť systém znova s novým jadrom. Prezrite si výpisy, ktoré spôsobil predchádzajúci krok, či sa pri inštalácii jadra nevyskytli problémy a spustite shutdown -r now.

Popis balíku kernel-package nájdete v adresári /usr/doc/kernel-package.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo