[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC
Kapitola 1 - Vitajte v Debiane


Máme radosť, že ste sa rozhodli vyskúšať Debian. Poznáte, že je výnimočný medzi distribúciami operačných systémov. Debian prináša kvalitný voľne širiteľný softvér z celého sveta a spája ho do koherentného celku. Celok je hodnotnejší ako jeho časti.

Distribúciu Debian tvoria softvérové balíky. Jednotlivé balíky pozostávajú zo spustiteľných binárnych súborov, skriptov, dokumentácie a konfiguračných súborov. Každý softvérový balík má správcu, ktorý zaň zodpovedá. Distribúcia sa merateľne rozrastá. Ktokoľvek, kto súhlasí so záväzkami plynúcimi z Debian Social Contract sa môže stať správcom. Nový vývojár môže k distribúcii pripojiť ďaľší softvérový balík, za predpokladu, že program je podľa našich kritérií voľne šíriteľný a balík bude, čo sa týka kvality, vyhovovať.

Debian Free Software Guidelines je stručné a presné vyjadrenie podmienok, za ktorých je software považovaný za voľne šířiteľný. Je to prínosný dokument pre voľne šíriteľný softvér a bol zobraný ako základ Open Source Free Software Guidelines.

Iba Debian má rozsiahle špecifikácie štandardov kvality obsiahnuté v Debian Policy. Dokument určuje požiadavky na kvalitu balíkov, ktorých splnenie vyžadujeme.

Aby bol Váš systém ochránený pred trójskymi koňmi a inými zlovoľnými programami, overuje sa, že balíky prichádzají do distribúcie od ich skutočných správcov. Debian rovnako usiluje o to, aby programy boli bezpečne nakonfigurované. Pokiaľ sa vyskytnú bezpečnostné problémy s distribuovanými balíkmi, sú čoskoro k dispozícii ich opravy. Pravidelným aktualizovaním systému si nahrávate a inštalujete aj opravy k bezpečnostným problémom.

Všeobecné informácie o Debiane nájdete v Debian FAQ.


1.1 Získanie najnovšej verzie tohto dokumentu

Tento dokument sa nepretržite mení. Naisto skontrolujte Debian 2.2 pages pre posledné informácie o vydaní 2.2. Aktualizované verzie tejto inštalačnej príručky sú dostupné tiež na Official Install Manual pages.


1.2 Usporiadanie inštalačného návodu

Tento dokument je určený používateľom, ktorí s Debianom začínajú. Od čitateľov sa predpokladajú iba všeobecné poznatky o fungovaní hardvéru.

Zdatnejší používatelia tu nájdu zaujímavé poznatky o minimálnej veľkosti nainštalovaného systému, podrobnosti o podporovaných zariadeniach apod. Doporučujem skúseným používateľom, aby sa po tomto dokumente tiež porozhliadli.

Rozprávanie je usporiadané chronologicky tak, ako budete postupovať behom inštalácie. Popis krokov pri inštalácii zodpovedá členeniu dokumentu:

  1. Zistite, či Váš počítač vyhovuje po stránke hardvéru požiadavkám pre inštaláciu systému, viac v Požiadavky na počítač, Kapitola 2.
  1. Zálohujte si disky, inštaláciu si premyslite a urobte nastavenia hardvéru podľa Kým začnete, Kapitola 3.
  1. Rozdeľte si disk podľa Rozdeľovanie disku, Kapitola 4. Toto je významný krok, pretože s rozdeleným diskom budete musieť nejakú dobu vydržať.
  1. Postupy pri inštalácii Debianu, Kapitola 5 popisuje spôsoby, akými sa dá Debian nainštalovať. Pripravíte si médium, z ktorého budete inštalovať.
  1. Potom natiahnete inštalačný program, túto procedúru popisuje Natiahnutie inštalačného systému, Kapitola 6. Dozviete sa, čo robiť v prípade ťažkostí pri natiahnutí systému.
  1. Začiatočné nastavenie systému sa preberá v kapitolách Nastavenie počiatočného systému programom dbootstrap, Kapitola 7, Úvod do programu dbootstrap, Oddiel 7.1 a ``Konfigurovať sieť'', Oddiel 7.12.
  1. Inštalácia základného systému podľa ``Inštalovať základný systém'', Oddiel 7.13.
  1. Natiahnutie novo nainštalovaného systému a dokončenie inštalácie v Okamih pravdy, Oddiel 7.16.
  1. Doinštalovanie zbytku systému a spustenie programu dselect v Inštalácia zbytku systému, Oddiel 7.24.

Keď budete mať systém nainštalovaný, môžete si prečítať Ďaľšie kroky a kam stadiaľto ísť, Kapitola 8. Zoznámi Vás s ďaľšími zdrojmi informácií o operačnom systéme Unix, distribúcii Debian a o tom, ako nahradiť jadro. Ak si budete chcieť zostaviť vlastný inštalačný systém zo zdrojov, pozrite sa na Technické údaje o zavádzacích disketách, Kapitola 9.

A na záver v Administratívne záležitosti, Kapitola 10 sú informácie o tomto dokumente a o tom, ako k nemu môžete prispieť.


1.3 VAROVANIE: Tento dokument nie je kompletný

Tento dokument je skorá, pre-release verzia oficiálneho Debianovského inštalačného manuálu. Je známe, že je nekompletný a ešte nedokončený a pravdepodobne obsahuje chyby, gramatické problémy a podobne. Ak niekde uvidíte reťazec "FIXME", "TODO", môžete si byť istý, že už vieme, že dotyčný oddiel je nekompletný. Kupci, vyvarujte sa. Hocaká pomoc, návrhy, a zvlášť záplaty, bude s vďačnosťou prijatá.

Verzie pre architektúry iné ako "x86" sú zvlášť nekompletné, nepresné a netestované. Je potrebná pomoc!

Pracovné verzie Inštalačného manuálu sú k dispozícii na http://www.debian.org/releases/2.2/powerpc/install. Nájdete tu podadresáre s návodmi pre rôzne počítačové architektúry. Podadresár source obsahuje zdrojové texty vo formáte SGML, ktoré sú tie pravé na vyrábanie záplat, ak sa tak rozhodnete urobiť. Súbory sú denne generované z repozitára pre balík boot-floppies.


1.4 O licenčných podmienkach

Licenčné podmienky väčšiny programov oprávňujú na používanie programu iba na jednom počítači. Debian Linux také obmedzenia nemá. Budeme radi, ak ho nainštalujete na ďaľší počítač v škole alebo zamestnaní, požičiate známym a pomôžete im s inštaláciou. Môžete dokonca vyrobiť kópie a predávať ich, stačí dodržať isté obmedzenia. To všetko je možné vďaka tomu, že Debian je založený na voľne šíriteľnom softvéri.

Voľne šíriteľný neznamená, že softvér nemá copyright alebo že sa distribuuje zdarma na CD. Znamená to, že licencia jednotlivých programov nevyžadujú poplatok za právo program kopírovať. Ktokoľvek môže program rozšíriť, prispôsobiť, pozmeniť a šíriť výsledné dielo. [1]

Na mnoho programov sa vzťahuje GNU General Public License alebo GPL. Tieto programy je možné šíriť iba spoločne s ich zdrojovými textami, tým sa zaisťuje, že používateľ môže program upravovať. Zdrojové texty sú teda obsiahnuté aj v distribúcii Debian. [2] Pre programy v Debiane môžu platiť iné licenčné podmienky a copyright, po inštalácii ich nájdete v súbore /usr/doc/názov-balíku/copyright.

Informácie o licenciách a kritériach, podľa ktorých sa rozhoduje, či program má dostatočne voľnú licenciu, aby mohol byť v hlavnej časti distribúcie, nájdete v Debian Free Software Guidelines.

Dôležité upozornenie: Na tento súhrn programov nie je možné uplatňovať žiadné záruky. Autori ich uvoľnili, aby z nich mali úžitok aj ostatní. Nie je zaručená vhodnosť využitia týchto programov pre daný účel. Avšak vďaka tomu, že sa jedná a voľný softvér, máte právo programy prispôsobiť, aby vyhovovali Vašim potrebám, a zúžitkovať práci iných.


[ predchádzajúci ] [ Obsah ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ďaľší ]

Inštalácia systému Debian GNU/Linux 2.2 na architektúre PowerPC

verzia 2.2.27, 14 October, 2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo