Debian GNU/Linux 2.2 -- Napomene izdanja

Da bi saznali što je novog u Debianu 2.2, pogledajte Napomene izdanja za vašu arhitekturu:

Napomene izdanja za arhitekture koje su prethodno objavljene također sadržavaju detaljne instrukcije za korisnike koji nadograđuju s prethodnih izdanja.

Ako ste ispravno podesili lokalizaciju u svom browseru, možete koristiti gornje veze kako bi automatski dobili prave HTML verzije -- pogledajte pregovaranje sadržaja. Ako ne, odaberite točnu arhitekturu, jezik i format koji želite iz tablice.

Arhitektura Format Jezici
Alpha HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
ARM HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
32-bit PC (i386) HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
Motorola 680x0 HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
PowerPC HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
SPARC HTML češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski
  običan tekst češki španjolski engleski francuski japanski njemački poljski ruski

Detaljan izvještaj je dostupan koji opisuje pakete koji su se promijenili za 32-bit PC (i386) arhitekturu kroz zadnja dva izdanja.