Debian GNU/Linux 2.2 -- Uwagi do wydania

Aby dowiedzieć się o nowościach w Debian 2.2 prosimy zapoznać się z Uwagami do wydania dla wybranej architektury:

Uwagi do wydania dla architektur, które były wspierane przez wcześniejsze wydanie, zawierają także instrukcje dla użytkowników, którzy aktualizują system z wcześniejszego wydania.

Jeżeli prawidłowo ustawiono lokalizację w przeglądarce, można użyć powyższych odnośników, aby automatycznie otrzymać właściwą wersję HTML — zobacz negocjacja zawartości. W przeciwnym razie należy wybrać z poniższej tabeli właściwą architekturę, język i format.

Architektura Format Język
Alpha czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
ARM czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
32-bit PC (i386) czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
Motorola 680x0 czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
PowerPC czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
SPARC czysty tekst angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski
  HTML angielski czeski francuski hiszpański japoński niemiecki polski rosyjski

Dostępny jest szczegółowy raport, który zawiera opis pakietów zmienionych w ciągu ostatnich dwóch wydań dla architektur 32-bit PC (i386), Alpha, SPARC, and Motorola 680x0