Debian GNU/Linux 2.2 & Versionsfakta

För att få reda på vad som är nytt i Debian 2.2, se versionsfakta för din maskinvaruarkitektur:

Versionsfakta för de maskinvaruarkitekturer som det även tidigare har släppts versioner av Debian för innehåller även detaljerade instruktioner för användare som uppgraderar från tidigare versioner.

Om du har ställt in din webbläsares språkanpassning korrekt kommer länkarna ovan att automatiskt hämta rätt HTML-version – se innehållsförhandling. Annars, välj den kombination av arkitektur, språk och format du vill ha från tabellen nedan.

Arkitektur Format Språk
Alpha HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
ARM HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
32-bitars PC (i386) HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
Motorola 680x0 HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
PowerPC HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
SPARC HTML engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska
  ren text engelska franska japanska polska ryska spanska tjeckiska tyska

En detaljerad rapport finns tillgänglig över vilka paket som ändrats sedan de två senaste versionerna för arkitekturerna 32-bitars PC (i386), Alpha, SPARC och Motorola 680x0.