Debian GNU/Linux 2.2 – Rapportera problem

Om du har ett problem med installationssystemet ber vi dig rapportera ett fel mot paketet boot-floppies. Vilken information du bör sända med rapporten diskuteras i installationsmanualen.

Om du har förslag eller rättningar för installationsmanualen bör du även lägga in dessa som felrapporter mot boot-floppies som är det paket som har hand om den dokumentationen.

Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en felrapport (t.ex om du inte är säker på om det verkligen är ett fel eller inte, eller om det är osäkert var felet ligger, osv.) är det troligen bäst att sända ett brev till sändlistan <debian-boot@lists.debian.org>.

Om du har problem med systemet efter installationen bör du försöka spåra upp i vilket paket felet uppstår och sända in en felrapport mot det paketet.