[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ A ] [ B ] [ seuraava ]

Debian GNU/Linux 2.2 asentaminen SPARC-arkkitehtuurille
Luku 3 - Ennen asennuksen aloittamista


3.1 Varmuuskopio

Ennen kuin aloitat, varmistathan, että kaikista nykyjärjestelmäsi tiedostoista on otettu varmuuskopio. Asennusohjelma saattaa pyyhkiä pois kaiken tiedon kiintolevyltä! Asennuksessa käytetyt ohjelmat ovat sangen luotettavia ja useimpia on käytetty vuosia; tästä huolimatta virheliike saattaa tulla kalliiksi. Vaikka varmuuskopio onkin olemassa, kannattaa olla varovainen ja harkita, mitä vastaa ja tekee. Kahden minuutin harkinta voi säästää tuntikausien turhan työn.

Vaikka olisitkin asentamassa monikäynnistysjärjestelmää, pidä huoli siitä, että että käsilläsi on muidenkin asennettujen käyttöjärjestelmien jakelutaltiot. Erityisesti jos osioit uudelleen käynnistyslevyn, saatat joutua asentamaan uudelleen käyttöjärjestelmän latausohjelman, tai jopa joissain tapauksissa (kuten Macintosh) koko käyttöjärjestelmän.


3.2 Tarvittavia tietoja

Tämän ohjeen lisäksi tarvitset fdisk-manuaalisivun, dselect-tutoriaalin sekä oppaan Linux for SPARC Processors FAQ.

Mikäli tietokoneesi on kytkettynä tietoverkkoon kiinteästi 24 tuntia vuorokaudessa (esim. Ethernetillä tai vastaavalla — ei PPP:llä), pitää sinun kysyä verkon ylläpitäjältä seuraavat tiedot:

Jos tietokoneen ainoa verkkoyhteys toimii PPP:tä tai vastaavaa soittoyhteyttä käyttävän sarjaväylän kautta, ei peruskokoonpanoa todennäköisesti asenneta verkosta. Tällöin verkkoasetuksista ei tarvitse välittää, ennen kuin järjestelmä on asennettu valmiiksi. Ks. kohta PPP:n käyttöönotto, Kohta 7.21 alla PPP:n asettamiseksi Debianissa.


3.3 Ennen asennusta tehtävät laitteisto- ja käyttöjärjestelmäasetukset

Joskus järjestelmää täytyy hieman virittää ennen asennusta. x86-koneet ovat erityisen ikäviä tässä suhteessa; muiden arkkitehtuurien asennusta edeltävät asetukset ovat huomattavasti yksinkertaisempia.

Tämä osa käy läpi asennusta edeltävät laitteistosäädöt, jos sellaisia nyt yleensä tarvitaan ollenkaan, ennen Debianin asennusta. Yleensä tämä tarkoittaa laiteohjelmiston asetusten tarkistamista ja mahdollista muuttamista. "Laiteohjelmisto" eli "firmware" on laitteistoon sulautettu ohjelmisto; sen tärkein tehtävä on huolehtia laitteen käynnistyksestä juuri sen jälkeen, kun virta on kytketty päälle.


3.3.1 OpenBootin käynnistys

OpenBoot tarjoaa SPARC-arkkitehtuurin käynnistykseen tarvittavat perustoiminnot. Tämä on toiminnaltaan samanlainen x86-arkkitehtuurin BIOSin kanssa vaikkakin paljon mukavampi. Sunin käynnistys-PROMeissa on sisäänrakennettu forth-tulkki, jonka avulla voidaan ajaa tietokoneen vianetsintä, suorittaa komentotiedostoja ja tehdä monia muita toimintoja.

Päästäksesi kehotteeseen tulee sinun pitää Stop-näppäintä alhaalla (vanhemmissa tyypin 4 näppäimistöissä, käytä L1-näppäintä, jos koneessasi on PC-näppäimistösovitin, käytä Break-näppäintä) ja paina A-näppäintä. Käynnistys-PROM tuo kehotteen näkyviin, joko muodossa ok tai >. On parempi käyttää ok-kehotetta. Siis siinä tapauksessa, että saat vanhanmallisen kehotteen, paina "n"-näppäintä saadaksesi uudentyylisen kehotteen.


3.3.2 Käynnistyslaitteen valinta

OpenBootia voi käyttää käynnistymään tietyiltä laitteilta sekä myös vaihtamaan oletuskäynnistyslaitetta. Sinun täytyy kuitenkin tietää muutamia yksityiskohtia siitä, kuinka OpenBoot nimeää laitteita; se eroaa paljon Linuxin laitteiden nimeämisestä. Linuxin nimeämiskäytäntö on kuvattu kohdassa Laitenimet Linuxissa, Kohta 4.3. Lisäksi komennon muoto vaihtelee hieman riippuen koneesi OpenBoot-versiosta. OpenBootista saa lisätietoa ohjeesta Sun OpenBoot Reference.

OpenBootin uusimmilla versioilla voi käyttää tyypillisesti laitteita kuten "floppy", "cdrom", "net", "disk" tai "disk2". Näillä on ilmeiset käyttötarkoitukset; "net"-laite on tarkoitettu verkosta käynnistykseen. Lisäksi laitenimi voi määrittää tietyn levyosion kuten "disk2:a" kakkoslevyn ensimmäiseltä osiolta käynnistämiseksi. Täysillä OpenBoot-laitenimillä on nimi muotoa ajurinimi@yksikköosoite:laitearvot. OpenBootin vanhemmissa versioissa laitteiden nimeäminen eroaa hieman: levykelaite on nimeltään "/fd" ja SCSI-levylaitteet muotoa "sd(ohjain, levyid, levylun)". Uusissa OpenBoot-versioissakomento show-devs on hyödyksi katsottaessa parhaillaan löytyviä laitteita. Versiosta riippumatta saa täyttä tietoa sivulta Sun OpenBoot Reference.

Käynnistyslaite määritellään komennolla boot laite. Voit asettaa tämän oletukseksi komennolla setenv. Asetettavan muuttujan nimi kuitenkin muuttui OpenBoot-versioiden välillä. OpenBoot 1.x:ssa käytä komentoa setenv boot-from laite. OpenBootin myöhemmissä versioissa käytä komentoa setenv boot-device laite. Huomaa, että tämä on myös säädettävissä Solariksen eeprom-komennolla tai muokkaamalla asianmukaisia tiedostoja /proc/openprom/options/ Linuxissa (esim. "echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device" Linuxissa tai "eeprom boot-device=disk1:1" Solariksessa).


3.3.3 Suorittimen ylikellotus

Moni on yrittänyt mm. käyttää 90 MHz:n suoritintaan 100 MHz:n taajuudella. Joskus se onnistuu, mutta on lämpötilalle ja muille tekijöille herkkää, ja saattaa jopa vahingoittaa konetta. Eräs tämän dokumentin laatijoista ylikellotti konettaan vuoden ajan, ja sitten lopulta kone rupesi odottamatta antamaan keskeytyksiä gcc-ohjelmalle hänen kääntäessään käyttöjärjestelmän ydintä. Kun keskusyksikön taajuus säädettiin takaisin nimellisarvoon, ongelma katosi.


3.3.4 Huonot muistipiirit

gcc-kääntäjä nääntyy yleensä ensimmäisenä huonoihin muistipiireihin (tai muihin satunnaisesti tietoa muuttaviin laiteongelmiin). Tämä johtuu siitä, että kääntäjä rakentaa valtavia tietorakenteita ja käy niitä läpi toistuvasti. Virhe näissä tietorakenteissa saa sen suorittamaan kelvottoman käskyn tai viittaamaan olemattomaan osoitteeseen. Tämän oireena gcc keskeytyy "unexpected signal" -virheeseen.


[ edellinen ] [ Sisällys ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ A ] [ B ] [ seuraava ]

Debian GNU/Linux 2.2 asentaminen SPARC-arkkitehtuurille

versio 2.2.27, 14.10.2001
Bruce Perens
Sven Rudolph
Igor Grobman
James Treacy
Adam Di Carlo
Suomentanut Tapio Lehtonen tapio.lehtonen@iki.fi
Suomentanut Antti-Juhani Kaijanaho ajk@debian.org
Suomentanut Tommi Vainikainen thv+debian@iki.fi
Suomentanut Panu Hällfors panupa@iki.fi