B.5. Dělící programy v Debianu

K rozdělení disku nabízí každá architektura různé programy. Pro váš typ počítače jsou k dispozici:

partman

Doporučený nástroj, který umí kromě dělení disků i měnit velikost oblastí, vytvářet souborové systémy a přiřadit je k přípojným bodům.

fdisk

Původní linuxový program pro správu oddílů, vhodný pro guru.

Obzvláště opatrní musíte být v případě, že máte na disku oblasti systému FreeBSD. Instalační jádra sice obsahují podporu pro tyto oblasti, ale způsob, jakým je fdisk (ne)reprezentuje, může změnit názvy zařízení. Viz Linux+FreeBSD HOWTO.

cfdisk

Jednoduchý, celoobrazovkový program pro správu oddílů se vyznačuje snadným ovládáním.

Poznamenejme, že cfdisk oblasti FreeBSD nerozpozná vůbec a tím pádem se názvy zařízení mohou změnit.

Jeden z těchto programů se spustí automaticky, když vyberete krok Rozdělit pevný disk. Pokud se vám standardní program nezamlouvá, ukončete ho, přepněte se na druhou konzoli (tty2) a ručně spusťte požadovaný program (s případnými parametry). V takovém případě krok Rozdělit pevný disk přeskočte.

Jestliže budete pracovat s více než dvaceti oblastmi, musíte k dvacáté první a všem dalším oblastem vytvořit odpovídající zařízení, protože jinak by další krok (inicializace oblastí) selhal. Zařízení můžete vytvořit na druhé konzoli tty2. Příkazy pro vytvoření 21. oblasti:

# cd /dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

Podobně, pokud nebude mít vytvořena příslušná zařízení, selže i zavedení systému. Proto po instalaci jádra a modulů spusťte na druhé konzoli:

# cd /target/dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

B.5.1. Dělení disku na Alpha

Zavádění Debianu ze SRM konzoly vyžaduje, abyste na svém zaváděcím disku neměli dosovou tabulku rozdělení disku, ale tzv. „BSD disklabel“. (Zaváděcí blok SRM je nekompatibilní s tabulkou oblastí systému MS-DOS — viz 5.1.1 – „Firmware Alpha konzoly“). Program na dělení disku partman vytváří na architektuře alpha BSD disklabel automaticky, ale pokud již máte na disku existující dosovou tabulku oblastí, budete ji muset nejprve smazat.

Pokud pro dělení disku použijete program fdisk a vybraný disk ještě neobsahuje BSD disklabel, musíte se přepnout do režimu disklabel příkazem b.

Pokud nepotřebujete rozdělovaný disk používat z Tru64 Unixu nebo některého z volných klonů systému 4.4BSD-Lite (FreeBSD, OpenBSD nebo NetBSD), je lepší když nenastavíte třetí oblast aby obsahovala celý disk. Program aboot to nevyžaduje a ve skutečnosti to může vést k nepříjemnostem, protože utilita swriteboot, zvyklá instalovat aboot do zaváděcího sektoru, si bude stěžovat na oblast překrývající se se zaváděcím blokem.

Na začátku disku musíte nechat dostatek volného místa pro aboot, protože se zapisuje do několika prvních sektorů na disku (v současnosti zabírá asi 70 kilobajtů nebo 150 sektorů). Dříve se doporučovalo pro tyto účely vytvořit na začátku disku malou nenaformátovanou oblast, ale nyní si myslíme, že na discích používaných jenom GNU/Linuxem to není nutné. (S ohledem na důvody zmíněné výše.) Použijete-li partman, oblast pro aboot se pro jistotu vytvoří automaticky.