2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el nucli de Linux també hauria de funcionar amb els discs d'arrencada. És probable que hàgeu de carregar el controlador de xarxa com a mòdul.