4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian

Per trobar la rèplica mes pròxima (i possiblement la mes ràpida, mireu la llista de rèpliques de Debian.

Quan descarregueu fitxers de una rèplica de Debian, assegureu-vos que descarregueu els fitxers en mode binari, ni mode text ni mode automàtic.

4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació

Les imatges d'instal·lació estan ubicades en cada rèplica de Debian al directori debian/dists/sarge/main/installer-alpha/current/images/ — el MANIFEST llista cada imatge i el seu propòsit.

4.2.1.1. Fitxers d'instal·lació per Alpha

Si escolliu arrencar des del firmware de la consola ARC utilitzant MILO, necessitareu preparar un disc que tingui MILO i LINLOAD.EXE des de les imatges dels discs subministrats. Vegeu Secció 5.1.1, “Consola del firmware per Alpha” per obtenir més informació del firmware Alpha i dels carregadors de l'arrencada. Les imatges dels disquets les podeu trobar al directori MILO amb el nom milo_subarquitecture.bin.

Desafortunadament, les imatges de MILO no s'han provat i podrien no funcionar a totes les subarquitectures. Si veieu que no us funcionen, proveu de copiar el binari de MILO al disquet (ftp://ftp.debian.org/debian/dists/sarge/main/disks-alpha/current/MILO/). Adoneu-vos que aquests MILO no suporten “ superblocs dispersos” ext2, així que no podeu utilitzar-los per carregar nuclis nous generats amb sistemes de fitxers ext2. Com a alternativa, podeu posar el vostre nucli a la partició FAT següent al MILO.

Els binaris de MILO depenen de cada plataforma. Vegeu Secció 2.1.2, “Suport de CPU, plaques base i video” per determinar quina és la imatge de MILO necessària per la vostra plataforma Alpha.