4.3. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP

Si teniu una màquina connectada a una xarxa d'àrea local, podeu arrencar-la des d'una altra màquina de la xarxa fent servir TFTP. Si voleu arrencar el sistema d'instal·lació des d'una altra màquina, els fitxers d'arrencada hauran de col·locar-se a llocs específics d'aquesta, la qual ha de configurar-se a fi de permetre l'arrencada de la vostra.

Heu d'instal·lar un servidor TFTP, i en nombroses màquines, cal també un servidor BOOTP .

A diferència de l'Open Firmware de màquines Sparc i PowerPC, la consola SRM no fa servir el RARP per obtenir les adreces IP, i per tant heu d'emprar el BOOTP per arrencar en xarxa l'Alpha[2]. També podeu introduir la configuració IP de les interfícies de xarxa directament en la consola SRM.

El protocol de transferència trivial de fitxers (TFTP) s'empra per posar a disposició del client la imatge d'arrencada. En teoria, es pot usar qualsevol servidor de qualsevol plataforma que implemente aquests protocols. Els exemples d'aquesta secció ofereixen instruccions per al SunOS 4.x, el SunOS 5.x (i.e. Solaris), i el GNU/Linux.

4.3.1. Habilitació del servidor TFTP

Per a posar en marxa el servidor TFTP, assegureu-vos primer que teniu activat el tftpd. Per fer-ho, el fitxer /etc/inetd.conf ha de tenir quelcom semblant a la línia següent:

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot

Els paquets Debian solen configurar-ho per defecte correctament.

Examineu el fitxer i recordeu el directori que heu indicat com a argument de l'in.tftpd; us caldrà després. En algunes versions de l'in.tftpd, l'argument -l fa que s'arxiven tots els fitxers de registre de peticions al sistema; això és d'utilitat a l'hora de fer comprovacions d'errors d'arrencada. Si heu hagut de canviar el /etc/inetd.conf, cal que indiqueu al procés actiu inetd que el fitxer ha canviat. En màquines Debian s'ha d'executar /etc/init.d/inetd reload; en d'altres, esbrineu la identitat (ID) del procés inetd i executeu kill -HUP pid-d'inetd.

4.3.2. Poseu les imatges del TFTP al seu lloc

Després, col·loqueu la imatge d'arrencada TFTP que us calga, i que figura a Secció 4.2.1, “On trobar imatges d'instal·lació”, al directori d'imatges d'arrencada del tftpd. Normalment, el directori té el nom /tftpboot. Haureu de fer un enllaç des d'aquest fitxer al fitxer que emprarà el tftpd per arrencar un client determinat. Malauradament, el nom del fitxer el determina el client TFTP, i no hi existeix cap norma ben establerta.

4.3.2.1. Arrencada TFTP dels Alpha

En els Alpha, heu d'especificar el nom del fitxer (com un camí relatiu al directori de la imatge d'arrencada) amb l'argument -file de l'ordre boot a l'SRM, o bé ajustant la variable d'entorn BOOT_FILE. També es pot proporcionar el nom del fitxer a través del BOOTP (en ISC dhcpd, feu servir la directriu filename). A diferència de l'Open Firmware, en SRM no hi ha nom del fitxer per defecte, per tant heu d'especificar un nom de fitxer amb algun d'aquests mètodes.[2] Els sistemes Alpha també es poden arrencar en xarxa amb el DECNet MOP (Protocol d'operacions de manteniment), però això no s'explica aquí. Probablement el vostre operador OpenVMS local estarà disposat a ajudar-vos en cas que realment tingueu necessitat d'emprar el MOP per arrencar Linux al vostre Alpha.