Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Alpha
5.1.1. Consola del firmware per Alpha
5.1.2. Arrencada amb el TFTP
5.1.3. Arrencada des del CD-ROM des d'una consola SRM
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Configuració de l'arrencada
5.3.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.3. Informes d'error
5.3.4. Emissió d'informes d'error