2.6. Maquinari per a la connexió de xarxes

Les següents targetes d'interfícies de xarxa funcionen directament amb els discs d'arrencada en màquines NetWinder i CATS:

Les següents targetes d'interfícies de xarxa funcionen directament amb els discs d'arrencada en RiscPC:

Si la vostra targeta figura a les llistes anteriors, podeu dur a terme completament la instal·lació en xarxa, sense fer servir cap CD-ROM ni cap disquet.

Qualsevulla altra targeta d'interfície de xarxa (NIC) que funcione amb el nucli Linux hauria de funcionar amb els discs d'arrencada. És probable que hàgeu de carregar el controlador de xarxa com a mòdul; això vol dir que haureu d'instal·lar el nucli del sistema operatiu i els mòduls fent servir altres mitjans.