Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura ARM
5.1.1. Arrencada amb el TFTP
5.1.2. Arrencada des de CD-ROM
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Configuració de l'arrencada
5.3.2. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.3. Informes d'error
5.3.4. Emissió d'informes d'error