5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura ARM

5.1.1. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a Secció 4.3, “Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP”.

5.1.1.1. Arrencada amb el TFTP a NetWinder

NetWinders té dues interfícies de xarxa: la tarja compatible de 10Mbps és eth0 i la tarja Tulip de 100Mbps és eth1.

Nota

Necessiteu NeTTrom 2.2.1 o posterior per arrencar el sistema d'instal·lació. Recomanem NeTTrom 2.3.3: obté aquests fitxers des de ftp://ftp.netwinder.org/pub/netwinder/firmware/:

 • nettrom-2.3-3.armv4l.rpm

 • nettrom-2.3.3.bin

 • nettrom-2.3.3.bin.md5sum

Després d'arrencar de nou i interrompre el procés durant el compte enrere, heu de configurar primer la xarxa amb una adreça estàtica:

  NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

on 24 és el número de bits especificats a la màscara de xarxa, o una adreça dinàmica:

  NeTTrom command-> boot diskless

Podeu necessitar també de configurar els paràmetres route1 si el servidor TFTP no és a la subxarxa local. La resta de la configuració és força estàndard (el pas save-all és opcional):

  NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-> save-all
  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram
  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Només els últims quatre interferiran amb l'arrencada normal de disc, per tant és més segur executar save-all abans, el qual guardarà els paràmetres de xarxa per si necessiteu arrencar des de xarxa una altra vegada. Si voleu usar la consola serie per instal·lar el vostre NetWinder, també necessitareu els paràmetres següents:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Useu l'ordre printenv per revisar els vostres paràmetres d'entorn. Finalment, si la vostra variable NeTTrom cmdappend té la opció noinitrd, podeu esborrar-la i el nucli descarregat pot arrencar amb el disc ram associat.

5.1.1.2. Arrencada amb el TFTP a CATS

A màquines CATS, useu boot de0: o similar a l'indicador Cyclone.

5.1.2. Arrencada des de CD-ROM

La manera més fàcil per a la majoria de la gent serà utilitzar un conjunt de CD de Debian. Si disposeu d'un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencar directament des del CD, fantàstic! Només inseriu el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al següent capítol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitar controladors especials i pot ser que aquests no siguin accessibles en els primers passos de la instal·lació. Si el mètode estàndard d'arrencada des d'un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repassar el capítol i pareu atenció a la utilització de nuclis i mètodes d'instal·lació alternatius que probablement us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d'un CD, probablement podeu utilitzar-lo per instal·lar els components del sistema debian i qualsevol paquet. Simplement heu d'arrencar utilitzant un altre mitjà com podria ser un disc. A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, el sistema base i qualsevol paquet addicional, enllaceu el sistema d'instal·lació amb el dispositiu CD-ROM.

Si teniu problemes en l'arrencada, vegeu Secció 5.3, “Resolució de problemes del procés d'instal·lació”.

Per arrencar un CD-ROM des de l'indicador de consola Cyclone, useu l'ordre boot cd0:cats.bin