5.1. Zavedení instalátoru na ARM

5.1.1. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.3 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

5.1.1.1. Zavedení z TFTP na počítačích NetWinder

NetWindery mají dvě síťová rozhraní: NE2000-kompatibilní kartu na 10Mbps (eth0) a 100Mbps kartu Tulip (eth1).

Poznámka

K zavedení instalačního systému potřebujete NeTTrom verze 2.2.1 a pozdější. Doporučená verze 2.3.3 je dostupná z ftp://ftp.netwinder.org/pub/netwinder/firmware/:

  • nettrom-2.3-3.armv4l.rpm

  • nettrom-2.3.3.bin

  • nettrom-2.3.3.bin.md5sum

Po restartu musíte během odpočítávání přerušit zaváděcí proces a nastavit síťovou adresu staticky:

NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

kde 24 je počet nastavených bitů v síťové masce, nebo dynamicky:

NeTTrom command-> boot diskless

Pokud TFTP server není na lokální podsíti, budete možná muset upravit nastavení route1. Zbytek je už poměrně standardní (krok save-all je nepovinný):

NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
NeTTrom command-> save-all
NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram
NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

S normálním zavedením z disku kolidují pouze poslední čtyři příkazy, takže je bezpečné a vhodné si uložit předchozí změny pro případ, že byste někdy opět museli zavádět ze sítě. Chcete-li pro instalaci NetWinderu použít sériovou konzoli, budete také potřebovat následující nastavení:

NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Nastavení proměnných můžete zkontrolovat příkazem printenv. Pokud NeTTrom proměnná cmdappend obsahuje volbu noinitrd, musíte ji odstranit, aby stažené jádro mohlo využít svůj připojený ramdisk.

5.1.1.2. Zavedení z TFTP na počítačích CATS

Na strojích CATS použijte v Cyclone promptu příkaz boot de0: (nebo podobný).

5.1.2. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu debianích CD. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést systém přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.3 – „Problémy s instalačním systémem“.

Pro zavedení z CD-ROM zadejte v promptu Cyclone konzoly příkaz boot cd0:cats.bin