Дебиан ГНУ/Линукс 3.1 -- Заслуги (или Вина)

Управление на изданието

Това издание на Дебиан бе управлявано от Anthony Towns, Steve Langasek и Colin Watson.

Инсталатор

Пренаписаната система за инсталиране, представена в това издание стана реалност с усилията на много членове на проекта Дебиан, преводачи, документалисти, тестери и потребители – твърде много за да бъдат упоменати. Лидер на екипа по време на разработката на Sarge бе Joey Hess.

Останалите от Дебиан

Програмистите и всички останали, които помогнаха.