Debian GNU/Linux 3.1 – Ros (eller ris)

Styrning av utgivningen

För den här utgåvan av Debian ansvarade Anthony Towns, Steve Langasek, och Colin Watson.

Installationssystem

Det omskrivna installationssystemet som återfinns i den här utgåvan gjordes möjlig genom många Debianutvecklare, -översättare, -dokumenterare, -testare och -användares hårda arbete – allt för många för att nämna vid namn. Joey Hess ledde gruppen när Sarge släpptes.

Resten av Debian

Utvecklarna och alla andra som bidragit.