Инсталиране на sarge

Дебиан ГНУ/Линукс 3.1 бе наследен от Дебиан ГНУ/Линукс 4.0 (lenny). Някои от инсталационните файлове може вече да не са достъпни или да не работят. Препоръчваме да инсталирате дистрибуцията etch.

За да инсталирате Дебиан ГНУ/Линукс 3.1r8 (sarge), изтеглете някой от следните файлове-образи:

мрежова инсталация (100МБ)

диск-визитка (50 МБ)

компактдискове (чрез jigdo)

образи на други носители (зареждане от мрежата, USB носител, флопидиск, лента и т.н.)

Документация

Ако предпочитате де прочетете само един документ преди да инсталирате, нека това бъде Инструкцията за инсталиране – бърз преглед на процеса на инсталиране. Препоръчва се и следната документация:

Допълнения

Това е списък на известните до момента проблеми в инсталатора на Дебиан GNU/Linux 3.1r8. Ако сте срещнали проблем по време на инсталацията и не го намирате в този списък, изпратете ни доклад за инсталацията с описание на проблема или проверете wiki за други известни проблеми.

Допълнителна информация за версия 3.1r8

Няма промени спрямо версия 3.1r7.

Допълнителна информация за версия 3.1r7

Проблемът с инсталирането на старото стабилно издание от огледален сървър, описан в 3.1r6 е решен. 3.1r7 отново поддържа инсталирането на Sarge.

Инсталирането на задачата Работен плот може да не успее когато се използва компактдиск. Причината е, че пакетите за OpenOffice не са на първия диск, а обновленията по сигурността за тях са налични от огледалните сървъри.
Проблемът може да се заобиколи с допълнително маркиране на ръчно избиране на пакети заедно със задачата за работен плот. След това aptitude ще покаже пакетите, чието инсталиране предстои. Намерете пакета openoffice.org-bin и го размаркирайте, натискайки клавиша - и продължете инсталацията с клавиша g.
Друг вариант за избягване на проблема е използване на огледален сървър или втория компактдиск като допълнителен източник на пакети за Apt.

Допълнителна информация за версия 3.1r6

Проблемът с избор на ядро от версия 3.1r5 е отстранен.

Понеже Sarge вече не е стабилно издание, а старо стабилно, инсталаторът не може да изтегля правилните пакети от огледалните сървъри в мрежата. Най-засегнати са инсталациите, при които се използват огледалните сървъри преди първото рестартиране като инсталиране чрез зареждане от мрежата и дискове-визитки. Инсталацията е възможна с дисковете за мрежова инсталация или пълните компактдискове или DVD, при условие, че файла /etc/apt/sources.list се редактира и редовете, сочещи към stable се променят да сочат към sarge преди инсталирането на пакети от огледални сървъри.

Допълнителна информация за версия 3.1r5

Възможно е инсталаторът да избере погрешно ядро на четири архитектури: i386, hppa, ia64 и s390.
Проблемът може да се заобиколи чрез подаване на параметър debconf/priority=medium на командния ред при зареждане на инсталатора. Това ще активира избора на ядро от пълния списък с варианти, където трябва да изберете ядрото, подходящо за използваната архитектура.

Допълнителна информация за версия 3.1r4

Единствената промяна в 3.1r4 е поправката на проблема със sparc32 в 3.1r3. Останалите бележки за 3.1r3 остават в сила.

Допълнителна информация за версия 3.1r3

Следните проблеми заслужават да бъдат отбелязани в допълнение към тези за версия 3.1r0, описани по-долу (r1 и r2 не съдържат промени в инсталатора).

С обновяването на ядрото в това издание някои от инсталационните носители версия 3.1r0 ще спрат да работят заради несъвпадение на ядрото, зареждано от инсталатора и модулите, изтеглени от мрежата. Засегнати са методите за инсталиране, които изтеглят пакети с модули от мрежата – дискета и инсталиране чрез зареждане от мрежата. Обновените инсталационни носители работят нормално.
Инсталирането от компактдиск не е засегнато. Старите компактдискове могат да се използват за инсталиране на тази версия.

Допълнителна информация за версия 3.1r0

За следващото издание на Дебиан се разработва подобрена система за инсталиране, която може да бъде използвана за инсталиране на sarge. Подробности има на страницата на проекта Debian-Installer.

Инсталиране за слепи - "speakup"

Дебиан предоставя специален комплект образи на инсталационни дискети за архитектура i386, които поддържат брайлови екрани. Списък на поддържаните модели се намира в документацията на brltty.