Sarge installeren

Debian GNU/Linux 3.1 is vervangen door Debian GNU/Linux 4.0 (etch). Sommige van de installatie images hieronder zijn mogelijk niet langer beschikbaar of werken niet meer. Geadviseerd wordt om in plaats hiervan etch te installeren.

Om Debian GNU/Linux te installeren: 3.1r8 (sarge), download om het even welke van de volgende images:

businesscard CD image (50 Mb)

andere images (netboot, usb stick, floppy, tape, enz)

Documentatie

Als u slechts één document leest alvorens te installeren, lees dan onze Installatie Howto, een snel overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:

Errata

Dit is een overzicht van bekende problemen in het installatiesysteem dat meegeleverd wordt met Debian GNU/Linux 3.1r8. Als u een probleem ondervond bij het installeren van Debian en uw probleem is hier niet vermeld, stuur ons dan een installatierapport (bij voorkeur in het Engels) dat uw probleem beschrijft of check de wiki voor andere onderkende problemen.

Errata voor release 3.1r8

Geen veranderingen ten opzichte van release 3.1r7.

Errata voor release 3.1r7

Het probleem voor 3.1r6 met betrekking tot installatie van oldstable vanaf spiegelservers is verholpen. Installatie van Sarge wordt weer volledig ondersteund door alle installatie CD's en andere installatie-images.

De installatie van de Desktopomgeving vanaf een volledige CD kan mislukken. Oorzaak is dat OpenOffice niet is opgenomen op de eerste CD, maar dat voor enkele openoffice.org pakketten wel beveiligingsupdates beschikbaar zijn op de beveiligingsspiegelservers.
Het probleem kan worden omzeild door samen met de taak voor de desktopomgeving ook de optie handmatige selectie van pakketten te selecteren. Hierna zal aptitude een overzicht geven van de te installeren pakketten. Zoek het pakket openoffice.org-bin en deselecteer dit met de - toets en vervolg daarna de installatie met de g toets.
Het probleem kan ook worden vermeden door tijdens de configuratie van Apt een spiegelserver toe te voegen of ook de tweede volledige CD in te scannen.

Errata voor release 3.1r6

Het probleem met selectie van de juiste kernel is met deze release opgelost.

Vanwege het feit dat Sarge niet langer stable maar nu oldstable is, is het installatiesysteem niet meer in staat om pakketten op te halen vanaf spiegelservers. Dit beïnvloedt met name installaties waarbij voor de eerste herstart een spiegelserver wordt gebruikt (zoals netboot en businesscard images). Het is wel nog steeds mogelijk om Sarge te installeren vanaf netinst en volledige CD of DVD images, als u maar het bestand /etc/apt/sources.list zodanig wijzigt dat regels voor spiegelservers verwijzen naar sarge en niet naar stable voordat er pakketten vanaf een spiegelserver worden geïnstalleerd. In de praktijk betekent dit dat u tijdens de installatie geen gebruik kunt maken van een spiegelserver!

Errata voor release 3.1r5

Op vier platformen is het mogelijk dat het installatiesysteem een voor uw systeem onjuiste kernel selecteert. De betreffende platformen zijn: i386, hppa, ia64 en s390.
U kunt dit probleem omzeilen door bij het opstarten van het installatiesysteem de parameter debconf/priority=medium mee te geven. Hierdoor zal een volledige lijst van beschikbare kernels worden getoont waaruit u de juiste voor uw systeem kunt selecteren.

Errata voor release 3.1r4

De 3.1r4 tussenrelease bevat geen opwaardering van het installatiesysteem. Wel is het probleem dat met 3.1r3 was ontstaan voor sparc32 nu verholpen. De algemene problemen die hieronder zijn vermeld voor 3.1r3 zijn nog steeds geldig.

Errata voor release 3.1r3

In aanvulling op de oorsprokelijke errata voor sarge 3.1r0 hieronder dient u rekening te houden met de volgende problemen in verband met de opwaardering van het installatiesysteem bij de vrijgave van 3.1r3 (bij r1 en r2 is het installatiesysteem niet opgewaardeerd).

In verband met de opwaardering van de kernel met deze release zullen sommige installatie-images van het installatiesystem zoals uitgegeven met sarge 3.1r0r niet langer correct werken; reden is een versieverschil tussen de kernel waarmee het installatiesysteem wordt opgestart en de kernel-udebs die later worden geladen. Dit probleem betreft alle installatiemethoden waarbij udebs via het netwerk worden opgehaald, zoals installaties vanaf diskette en netboot installaties. De nieuwe installatie-images zouden wel juist moeten werken.
Installaties vanaf CD of DVD kennen dit probleem niet; u kunt dus CDs en DVDs van voorgaande sarge releases gewoon blijven gebruiken.

Errata voor release 3.1r0

Er worden verbeterde versies van het installatiesysteem ontwikkeld voor de volgende Debian-release en deze kunnen ook gebruikt worden om sarge te installeren. Zie de projectpagina voor het Debian Installatiesysteem voor nadere informatie.

Installer voor de blinden - "speakup"

Voor de i386-architectuur biedt Debian een speciale set installatie-images voor floppy's die braille-weergave ondersteunen. Een volledige lijst van ondersteunde modellen kan worden gevonden in de brltty documentatie.