Debian GNU/Linux 3.1 -- Errata

Kwestie bezpieczeństwa

Zespół ds. Bezpieczeństwa Debiana wydaje aktualizacje do pakietów w edycji stabilnej, w których znaleziono problemy związane z bezpieczeństwem. Zidentyfikowane problemy związane z bezpieczeństwem w ‘sarge’ opisano na stronach związanych z bezpieczeństwem.

Jeżeli używa się APT, to aby uzyskać dostęp do najnowszych aktualizacji bezpieczeństwa należy dodać następującą linię do /etc/apt/sources.list:

  deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free

Następnie należy uruchomić apt-get update a potem apt-get upgrade.

Wersje wydania

Czasami, w przypadku wielu krytycznych problemów lub aktualizacji bezpieczeństwa, wydana dystrybucja jest aktualizowana. Aktualizacje te nazywane są wersją wydania.

Na stronie ChangeLog znajduje się opis zmian między wersją 3.1r0 a 3.1r8.

Poprawki do wydanej stabilnej wersji często przechodzą  szczegółowe testy zanim zostaną zaakceptowane do archiwum. Jednakże są one dostępne na serwerach lustrzanych Debiana w katalogu dists/sarge-proposed-updates.

Jeżeli do aktualizacji pakietów używa się apt, to aby zainstalować proponowane aktualizacje należy dodać następującą linię do /etc/apt/sources.list:

  # proposed additions for a 3.1 point release
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Następnie należy uruchomić apt-get update a potem apt-get upgrade.

Instalacja systemu

Więcej informacji na temat erraty oraz aktualizacji dotyczących instalacji systemu znajduje się na stronie informacje o instalacji.