2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 32MB μνήμης και τουλάχιστον 110MB χώρου σκληρού δίσκου. Για ένα ελάχιστο σύστημα κονσόλας (όλα τα συνηθισμένα πακέτα) απαιτούνται 250ΜΒ. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μια εύλογη ποσότητα λογισμικού, περιλαμβανομένου του συστήματος X Window καθώς και μερικά προγράμματα για ανάπτυξη/προγραμματισμό και βιβλιοθήκες, θα χρειαστείτε τουλάχιστον 400ΜΒ. Για ένα λίγο πολύ πλήρες σύστημα γραφείου θα χρειαστείτε μερικά gigabyte.