5.1. Παράμετροι εκκίνησης

Οι παράμετροι εκκίνησης είναι παράμετροι του πυρήνα Linux που χρησιμοποιούνταιγενικά για την εξασφάλιση της ομαλής διαχείρισης των διαφόρων περιφαρειακών. Ως επί το πλείστον, ο πυρήνας μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα την πληροφορία σχετικά με τα περιφερειακά σας. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές θα πρέπει να του δώσετε μια μικρή βοήθεια.

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που μπαίνετε στο σύστημά σας, δοκιμάστε καταρχήν τιςπροκαθορισμένες παραμέτρους εκκίνησης (με άλλα λόγια, μην προσπαθήσετε να βάλετε κάποιες παραμέτρους) και δείτε αν αυτό δουλεύει σωστά. Πολύ πιθανόν να είναι έτσι. Αν όχι μπορείτε να επανεκκινήσετε αργότερα και να δείτε για ειδικές παραμέτρους πουμπορούν να ενημερώσουν το σύστημά σας σχετικά με το hardware σας.

Πληροφορία για αρκετές παραμέτρους εκκίνησης μπορεί να βρεθούν στο Linux BootPrompt HOWTO, που περιέχει και χρήσιμες υποδείξεις για δύσκολο hardware. Η παρούσα ενότητα περιέχει μόνο ένα περίγραμμα για τις πιογνωστές (διαδεδομένες) παραμέτρους. Μερικά συνηθισμένα προβλήματα περιλαμβάνονταιπαρακάτω στο ÔìÞìá 5.2, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

Όταν ξεκινά ο πυρήνας , θα πρέπει να εμφανιστεί στην αρχή της διαδικασίας το μήνυμα

Memory:availk/totalk available 

. Η τιμή total θα πρέπει να ταιριάζει στο μέγεθος τηςσυνολικής μνήμης RAM, σε kilobytes. Αν αυτό δεν ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθοςμνήμης RAM που έχετε εγκαταστήσει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο mem=ram, όπου η τιμή ram πρέπει να τεθεί ίση με το μέγεθος της μνήμης με το επίθεμα “k” για kilobytes, ή “m” για megabytes. Για παράδειγμα, και οι δυο τιμές mem=65536k και mem=64m εννοούν 64MB μνήμης RAM.

Αν η εκκίνηση γίνεται με μια σειριακή κονσόλα, ο πυρήνας θα εντοπίσει γενικάαυτόματα τη μνήμη, . Αν έχετε επίσης μια κάρτα οθόνης (framebuffer) και ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένομε τον υπολογιστή που θέλετε να ξεκινήσετε από την σειριακή κονσόλα, ίσως ναπρέπει να δώσετε και το όρισμα console=device στον πυρήνα, όπου device είναι η σειριακή συσκευή σας,συνήθως κάτι όπως ttyS0.

5.1.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian

Το σύστημα εγκατάστασης αναγνωρίζει μερικές επιπρόσθετες παραμέτρους εκκίνησης[2] που μπορεί να είναι χρήσιμες.

debconf/priority

Οι ρυθμίσεις αυτής της παραμέτρου θα καθορίσουν την υψηλότερη προτεραιότητα τωνμηνυμάτων που θα εμφανίζονται.

Η προκαθορισμένη εγκατάσταση χρησιμοποιεί debconf/priority=high. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανίζονται μηνύματα τόσο υψηλής όσο και κρίσιμης προτεραιότητας, παραλείπονται ομως μηνύματα μέσης και χαμηλότερης προτεραιότητας. Αν εμφανιστούν προβλήματα, ο εγκαταστάτης προσαρμόζει την προτεραιότητα όπωςπρέπει.

Αν προσθέσετε την debconf/priority=medium σαν παράμετροεκκίνησης, θα δείτε το μενού εγκατάστασης και θα αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο πάνωστην εγκατάσταση. Όταν χρησιμοποιείται η debconf/priority=low τότε όλα τα μηνύματα εμφανίζονται (αυτό είναι ισοδύναμο με την μέθοδο expert για την εγκατάσταση). Με την επιλογή debconf/priority=critical, το σύστημα εγκατάστασης θα εμφανίσει μόνο τα κρίσιμα μηνύματα και θα προσπαθήσει να κάνει το σωστό χωρίς μεγάλο 'θόρυβο'.

DEBIAN_FRONTEND

Αυτή η παράμετρος εκκίνησης ελέγχει τον τύπο του interface για τον χρήστη που θαχρησιμοποιηθεί από τον εγκαταστάτη. Οι πιθανές για την ώρα ρυθμίσεις της παραμέτρου είναι:

  • DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

  • DEBIAN_FRONTEND=text

  • DEBIAN_FRONTEND=newt

  • DEBIAN_FRONTEND=slang

  • DEBIAN_FRONTEND=ncurses

  • DEBIAN_FRONTEND=bogl

  • DEBIAN_FRONTEND=gtk

  • DEBIAN_FRONTEND=corba

Tο προκαθορισμένο front end είναιDEBIAN_FRONTEND=newt. Η επιλογήDEBIAN_FRONTEND=text είναι ίσως προτιμότερη γιαεγκαταστάσεις με σειριακή κονσόλα. Γενικά όμως μόνο το newt frontend είναι διαθέσιμο στα δεδομένα μέσα εγκατάστασηςοπότε η τελευταία αυτή επιλογή δεν είναι και πολύ χρήσιμη προς το παρόν.

BOOT_DEBUG

Θέτοντας αυτήν την παράμετρο εκκίνησης ίση με 2 θα προκαλέσετε την λεπτομερή καταγραφή της διαδικασίας εκκίνησης του εγκαταστάτη. Δίνοντάς της την τιμή 3 θα καταστήσει διαθέσιμα κελύφη αποσφαλατωσης σε διάφορα στρατηγικά σημεία κατά την διαδικασία εγκατάστασης.(Βγείτε από τα κελύφη αυτά για να συνεχίσετε την διαδικασία εκκίνησης).

BOOT_DEBUG=0

Αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή.

BOOT_DEBUG=1

Πιο αναλυτική από το συνηθισμένο.

BOOT_DEBUG=2

Άφθονη πληροφορία αποσφαλμάτωσης.

BOOT_DEBUG=3

Κελύφη εκτελούνται σε διάφορα σημεία στη διαδικασία εκκίνησης επιτρέπονταςλεπτομερειακή αποσφαλμάτωση. Βγείτε από το κέλυφος για να συνεχίσετε κανονικάτην εκκίνηση.

INSTALL_MEDIA_DEV

Η τιμή της παραμέτρου είναι η διαδρομή της συσκευής από την οποία φορτώνεται οεγκαταστάτης του Debian. Για παράδειγμα, INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Η δισκέττα εκκίνησης, που συνήθως ανιχνεύει όλες τις συσκευές δισκέττας καιUSB που μπορεί να ανιχνεύσει για να βρει τη δισκέττα με τοριζικό σύστημα αρχείων, μπορεί να υπερσκελιστεί με την παράμετρο αυτή ώστε νακοιτάξει σε μια συγκεκριμένη μόνο συσκευή.

debian-installer/framebuffer

Μερικές αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν τον framebuffer του πυρήνα για να προσφέρουν τη δυνατότητα εγκατάστασης σε διάφορες γλώσσες. Αν ο framebuffer προκαλέσει πρόβλημα στο σύστημά σας μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα με την παράμετρο debian-installer/framebuffer=false. Ενδεικτικά συμπτώματαενός προβλήματος είναι διάφορα μηνύματα λάθους σχετικά με το bterm ή το bogl, μια λευκή οθόνη, ή ένα πάγωμα μερικά λεπτά μετά την εκκίνηση της εγκατάστασης.

Τέτοια προβλήματα έχουν αναφερθεί σε hppa.

debian-installer/probe/usb

Ρυθμίστε την παράμετρο αυτή σε false για να αποτρέψετε τοψάξιμο USB συσκευών κατά την εκκίνηση, αν αυτό προκαλεί προβλήματα.

netcfg/disable_dhcp

Εξ ορισμού, ο debian-installer ψάχνει αυτόματα για τη ρύθμιση του δικτύου μέσω DHCP. Αν τοψάξιμο αυτό είναι πετυχημένο, δεν θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε και νααλλάξετε τις ρυθμίσεις που έχουν προκύψει. Μπορείτε να περάσετε σε χειροκίνητηρύθμιση του δικτύου μόνο σε περίπτωση που η διερεύνηση με DHCP αποτύχει.

Αν έχετε έναν DHCP εξυπηρετητή στο τοπικό σας δίκτυο αλλά θέλετε να τον αποφύγετε επειδή, πχ. δίνει λάθος απαντήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο netcfg/disable_dhcp=true για να αποφύγετε την ρύθμιση τουδικτύου μέσω DHCP και να εισάγετε τις πληροφορίες που θέλετε χειροκίνητα.

hw-detect/start_pcmcia

Θέστε την παράμετρο στο false για να αποτρέψετε την εκκίνησητων υπηρεσιών PCMCIA, αν αυτό προκαλεί προβλήματα. Μερικοί φορητοί είναι αρκετάγνωστοί για αυτή την κακή συμπεριφορά.

preseed/url

Προσδιορίστε το url ενός αρχείου προρυθμίσεων που μπορείτε να το κατεβάσετε και νατο χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης. Δείτε το ÔìÞìá 4.4, “Αυτόματη Εγκατάσταση”.

preseed/file

Προσδιορίστε τον δικτυακό σύνδεσμο ενός αρχείου προρρυθμίσεων που μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης. Δείτε το ÔìÞìá 4.4, “Αυτόματη Εγκατάσταση”.

ramdisk_size

Αν χρησιμοποιείτε έναν πυρήνα 2.2.x kernel, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τηνπαράμετρο ramdisk_size=13000 .[2] Σημειώστε ότι ο πυρήνας δέχεται ένα μέγιστο 8 επιλογών γραμμής εντολής και 8 επιλογές περιβάλλοντος (που συμπεριλαμβάνουν και τις όποιες προκαθορισμένες επιλογές έχουν προστεθεί για τον εγκαταστάτη). Αν οι αριθμοί αυτοί ξεπεραστούν, οι πυρήνες 2.4 θα απορρίψουν τις πλεονάζουσες επιλογές ενώ οι πυρήνες 2.6 θα περάσουν σε κατάσταση ''πανικού'' (kernel panic).