6.2. Εισαγωγή στα συστατικά

Ακολουθεί μία λίστα συστατικών του εγκαταστάτη με λεπτομερή περιγραφή του σκοπού του καθενός. Στο ÔìÞìá 6.3, “Χρήση επιμέρους συστατικών” θα βρείτε λεπτομέρειες , που πιθανόν να είναι αναγκαίο να γνωρίζετε, σχετικά με την χρήση κάποιου συγκεκριμένου συστατικού.

main-menu

Κατά την λειτουργία του εγκαταστάτη εμφανίζεται στο χρήστη μία λίστα συστατικών, και κάθε συστατικό τίθεται σε λειτουργία από την στιγμή που θα το επιλέξετε. Οι ερωτήσεις του Βασικού μενού τίθενται σε μεσαία προτεραιότητα, οπότε αν η δικιά σας προτεραιότητα είναι υψηλή ή κρίσιμη (η προεπιλεγμένη είναι η υψηλή), δεν θα εμφανιστεί το μενού. Από την άλλη, εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα το οποίο χρειάζεται την παρέμβασή σας, η προτεραιότητα των ερωτήσεων μπορεί να χαμηλώσει προσωρινά έτσι ώστε να σας επιτραπεί να λύσετε το πρόβλημα, οπότε σ' αυτή την περίπτωση το μενού εμφανίζεται.

Μπορείτε να βρεθείτε στο κυρίως μενού επιλογών πιέζοντας το πλήκτρο “Back” επανειλημμένα μέχρι να βγείτε τελείως από το συστατικό που εκείνη τη στιγμή τρέχετε.

languagechooser

Παρουσιάζει μία λίστα γλωσσών και γλωσσικών παραλλαγών. Ο εγκαταστάτης θα εμφανίσει τα μηνύματα στην γλώσσα που επιλέξατε, εκτός αν η μετάφραση για αυτήν την γλώσσα δεν είναι πλήρης. Όταν μια μετάφραση δεν είναι πλήρης, εμφανίζονται Aγγλικά μηνύματα.

countrychooser

Παρουσιάζει μία λίστα χωρών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη χώρα που ζει.

kbd-chooser

Παρουσιάζει μία λίστα πληκτρολογίων, από τον οποίο ο χρήστης επιλέγει το μοντέλο που ταιριάζει με το δικό του.

hw-detect

Ανιχνεύει αυτόματα το μεγαλύτερο μέρος του υλικού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των καρτών δικτύων, οδηγών δίσκων, και καρτών PCMCIA.

cdrom-detect

Ψάχνει και προσαρτά ένα CD εγκατάστασης του Debian.

netcfg

Διαμορφώνει τις συνδέσεις δικτύου του υπολογιστή έτσι ώστε αυτός να μπορεί να επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου.

iso-scan

Ψάχνει για συστήματα αρχείων ISO, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σ’ένα CD-ROM ή στο σκληρό δίσκο.

choose-mirror

Παρουσιάζει μία λίστα με καθρέφτες της αρχειοθήκης του Debian. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την πηγή των προς εγκατάσταση πακέτων του.

cdrom-checker

Ελέγχει την ακεραιότητα του CD-ROM. Μ’αυτό τον τρόπο ο/η χρήστης μπορεί να βεβαιώσει τον/την εαυτό του/της ότι το CD-ROM εγκατάστασης δεν είναι αλλοιωμένο.

lowmem

Το lowmem προσπαθεί να ανιχνεύσει συστήματα με χαμηλή μνήμη και έπειτα επιχειρεί με διάφορα τεχνάσματα να αφαιρέσει από την μνήμη τα περιττά μέρη του debian-installer (σε βάρος κάποιων χαρακτηριστικών του εγκαταστάτη).

anna

Το Anna (Anna's Not Nearly APT). Εγκαθιστά πακέτα που έχουν ανακτηθεί από τον επιλεγμένο κατάλογο των ειδώλων αρχείων ή από ένα CD.

προγραμμα διαμέρισης

Επιτρέπει στο χρήστη να διαμερίσει τους δίσκους που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα, να δημιουργήσει συστήματα αρχείων σε κατατμήσεις που έχει επιλέξει, και να τα συνδέσει με τα σημεία προσάρτησης. Περιλαμβάνονται επίσης ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως μια κατάσταση πλήρως αυτόματης διαμέρισης ή υποστήριξη Λογικών Τόμων (LVM). Αυτό είναι το εργαλείο διαμέρισης που προτιμάται από το Debian.

autopartkit

Αυτόματη διαμέριση ενός ολόκληρου δίσκου σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχει προκαθορίσει ο χρήστης.

πρόγραμμα διαμέρισης

Επιτρέπει στο χρήστη να διαμερίσει δίσκους που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα. Επιλέγεται το κατάλληλο προς την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας πρόγραμμα δημιουργίας κατατμήσεων.

partconf

Παρουσιάζει μία λίστα κατατμήσεων και στις επιλεγμένες κατατμήσεις δημιουργεί συστήματα αρχείων σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη.

lvmcfg

Βοηθά το χρήστη για τη διαμόρφωση του LVM (Logical Volume Manager - Διαχειριστή Λογικών Τόμων).

mdcfg

Επιτρέπει στο χρήστη την ρύθμιση RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) σε λογισμικό. Το RAID σε λογισμικό (Software RAID) είναι συνήθως καλύτερο από τους φτηνούς IDE ελεγκτές RAID ("ψευδο" RAID υλικού, pseudo hardware RAID) που βρίσκονται στις νεώτερες μητρικές κάρτες.

base-installer

Εγκαθιστά το πιό βασικό σύνολο πακέτων, γεγονός που θα επιτρέψει στον υπολογιστή να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux μετά από την επανεκκίνησή του.

os-prober

Ανιχνεύει λειτουργικά συστήματα εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας την στιγμή της εγκατάστασης και περνά αυτές τις πληροφορίες στον εγκαταστάτη του φορτωτή εκκίνησης, πράγμα που σας δίνει την δυνατότητα να προσθέσετε στον κατάλογο επιλογών του φορτωτή εκκίνησης, ο οποίος εμφανίζεται κατά την έναρξη του, τα ανιχνευμένα λειτουργικά συστήματα . Μ’αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί εύκολα να επιλέξει ποιο λειτουργικό σύστημα θα ξεκινήσει την στιγμή της εκκίνησης του υπολογιστή.

bootloader-installer

Εγκαθιστά ένα πρόγραμμα φορτωτή εκκίνησης στο σκληρό δίσκο, πράγμα που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει ο υπολογιστής τη χρήση Linux χωρίς να χρειάζεται δισκέτα ή CD-ROM. Πολλοί φορτωτές εκκίνησης επιτρέπουν στο χρήστη  να επιλέγει διαφορετικό λειτουργικό σύστημα κάθε φορά που ξεκινά ο υπολογιστής.

base-config

Παρέχει διαλόγους για την εγκατάσταση των πακέτων του βασικού συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από την εκκίνηση του υπολογιστή και είναι αυτό που ονομάζεται ως “πρώτο τρέξιμο” στο νέο σας σύστημα Debian.

shell

Επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει ένα κέλυφος από τον κατάλογο επιλογών, ή να μεταβεί στη δεύτερη κονσόλα.

bugreporter

Όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δίνεται στο χρήστη ένας τρόπος καταγραφής πληροφοριών σε δισκέτα , με σκοπό αργότερα να εκτεθούν λεπτομερώς στους προγραμματιστές του Debian τα προβλήματα σχετικά με το λογισμικό του εγκαταστάτη.