[ vorige ] [ Inhoud ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ B ] [ volgende ]


Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge'), PA-RISC
Hoofdstuk 4 - Migreren vanaf een eerdere release


4.1 De migratie voorbereiden

Voordat u uw systeem migreert, wordt u dringend aangeraden een volledige reservekopie te maken, of tenminste van alle gegevens en configuratie-informatie die u niet wilt verliezen. Het migratieproces en de daarbij gebruikte hulpmiddelen zijn behoorlijk betrouwbaar, maar een storing in uw apparatuur gedurende de migratie kan resulteren in een ernstig beschadigd systeem.

De belangrijkste zaken om een reservekopie van te maken zijn: de inhoud van /etc, /var/lib/dpkg en de uitvoer van dpkg --get-selections "*" (de aanhalingstekens zijn belangrijk).

Het verdient aanbeveling om vooraf alle gebruikers te informeren over een geplande migratie. Echter, bijvoorbeeld gebruikers die via SSH toegang hebben tot uw systeem, hoeven niet al te veel van de migratie te merken en kunnen ervoor kiezen om gewoon door te werken. Als u extra voorzorgen wilt nemen, maak dan voor de migratie een reservekopie van de partitie met gebruikersgegevens (/home) of ontkoppel deze. Normaalgesproken zal het niet nodig zijn het systeem opnieuw op te starten, tenzij u besluit om ook de kernel op te waarderen.

De migratie zelf brengt geen wijzigingen aan in de /home directory. Van sommige toepassingen (zoals Mozilla, en sommige KDE-applicaties) is echter bekend dat ze gebruikersinstellingen kunnen overschrijven met nieuwe standaardwaarden als de gebruiker een nieuwe versie van de toepassing voor het eerst opstart. Als voorzorg is het verstandig om een kopie te maken van de verborgen bestanden en directories in de \"home\"-directories van gebruikers. Deze reservekopie kan helpen om de oude instellingen terug te zetten of te herstellen. Ook kunt u overwegen om gebruikers over dit onderwerp te informeren.

Het migreren van de distributie dient te gebeuren ofwel lokaal vanaf een niet-grafische virtuele terminal (of een direct verbonden seriŰle terminal), ofwel op afstand via een ssh-verbinding.

Belangrijk: Het is niet mogelijk om de migratie uit te voeren via telnet, rlogin, rsh, of vanuit een X-sessie die wordt beheerd door xdm, gdm, kdm of dergelijke op de machine die u wilt migreren. Reden hiervoor is dat er een grote kans is dat elk van deze diensten tijdens de migratie opnieuw zal worden gestart, wat kan resulteren in een ontoegankelijk systeem dat slechts half is opgewaardeerd.

Elke handeling met betrekking tot de installatie van pakketten dient te worden uitgevoerd met beheerdersrechten; log daarom aan als root of gebruik su of sudo om de noodzakelijke toegangsrechten te verkrijgen.


4.2 De status van uw systeem controleren

De procedure die in dit hoofdstuk wordt beschreven is ontwikkeld voor de migratie van "zuivere" woody systemen. Het gaat ervan uit dat uw systeem is opgewaardeerd tot de laatste tussenrelease van woody. Als u dat nog niet heeft gedaan of hiervan niet zeker bent, volg dan de instructies in Uw woody systeem opwaarderen, Sectie B.1.


4.2.1 APT-pinning uitschakelen

Als u APT heeft geconfigureerd om bepaalde pakketten te installeren vanaf een andere distributie dan 'stable' (bijvoorbeeld vanaf 'testing'), kan het nodig zijn om uw 'APT-pinning' instellingen (in /etc/apt/preferences) te wijzigen om de opwaardering van pakketten naar de versie in de nieuwe 'stable' release mogelijk te maken. Aanvullende informatie over 'APT-pinning' kunt u vinden in apt_preferences(5).


4.2.2 De status van pakketten controleren

Ongeacht de methode die u gebruikt voor de migratie, wordt aangeraden dat u vooraf de status van alle pakketten controleert en nagaat dat alle pakketten opgewaardeerd kunnen worden. De volgende opdracht toont alle pakketten die een status 'Half-Installed' of 'Failed-Config' hebben alsmede de pakketten met een foutstatus:

   # dpkg --audit

U kunt ook de status van alle pakketten controleren met behulp van dselect, aptitude of met opdrachten als

   # dpkg -l | pager

of

   # dpkg --get-selections > ~/huidige-pktn.txt

Als u pakketten heeft met de 'hold'-status, is het wenselijk dat u deze vrijgeeft. Als een pakket dat essentieel is voor de migratie de 'hold'-status heeft, zal de migratie mislukken. U kunt pakketten die de 'hold'-status hebben identificeren met de opdracht:

   # dpkg --get-selections | grep hold

Als u een pakket lokaal heeft gewijzigd en gecompileerd en het niet heeft hernoemd of een 'epoch' in de versie heeft opgenomen, dient u dit pakket op 'hold' te zetten om te voorkomen dat het wordt opgewaardeerd. De 'hold'-status van een pakket kan worden gewijzigd ofwel met dselect (gebruik de 'H' en 'G' toetsen in het 'Select' menu om respectievelijk de 'hold' status aan en uit te zetten) ofwel door met

   # dpkg --get-selections > ~/huidige-sels.txt

een statusbestand te maken, daarin "hold" te wijzigen in "install" (of vice versa), en vervolgens dit bestand weer te laden met

   # dpkg --set-selections < ~/huidige-sels.txt

Als er iets is dat hersteld moet worden, is het aan te raden om eerst te verifiŰren dat de regels in uw sources.list nog altijd verwijzen naar woody. Instructies hiervoor vindt u in De lijst met bronnen voor APT controleren, Sectie B.2.


4.2.3 Niet officiŰle bronnen en "backports"

Als u niet-Debian pakketten op uw systeem heeft, dient u zich ervan bewust te zijn dat het mogelijk is dat deze tijdens de migratie worden verwijderd vanwege conflicterende afhankelijkheden. Als deze pakketten zijn ge´nstalleerd door het opnemen van een extra archief als bron in uw /etc/apt/sources.list, dan kunt u het beste nagaan of dat archief ook pakketten beschikbaar heeft die zijn gecompileerd voor sarge. Als dat het geval is dient u de regel voor die bron op hetzelfde moment aan te passen als de regels voor Debian pakketten.

Sommige gebruikers hebben op hun woody systeem nieuwere versies (zogenaamde "backports") ge´nstalleerd van pakketten die wel onderdeel uitmaken van Debian. De kans dat dergelijke pakketten problemen veroorzaken tijdens de opwaardering is relatief groot, voornamelijk door bestandsconflicten[1]. In paragraaf Mogelijke problemen tijdens het opwaarderen, Sectie 4.5.5 vindt u informatie over hoe eventuele bestandsconflicten kunnen worden opgelost.


4.3 Kernel ondersteuning controleren

Op 64-bit HPPA systemen zult u, voordat u uw systeem migreert, eerst uw kernel naar een nieuwere versie moeten opwaarderen. Reden hiervoor is dat nieuwere versies van glibc assembler instructies gebruiken die op sommige systemen niet beschikbaar zijn; u heeft daarom eerst een aangepaste kernel nodig die de ontbrekende instructies emuleert.


4.3.1 De kernel opwaarderen

Als (en alleen als) in de voorgaande paragraaf is aangegeven dat u uw kernel dient op te waarderen voor de migratie van de rest van het systeem, is dit het moment om dit te doen.

Voor alle hulpprogramma's nodig om een courante kernel uit sarge te installeren, zijn speciaal geprepareerde pakketten ("backports") beschikbaar. Gedetailleerde instructies voor het installeren van de nieuwe kernel vindt u in De kernel opwaarderen, Bijlage A.


4.4 Bronnen voor APT voorbereiden

Voordat u start met de migratie, dient u het configuratiebestand voor pakketlijsten van apt, /etc/apt/sources.list, te configureren.

apt zal alle pakketten, die gevonden kunnen worden via een "deb"-regel, in beschouwing nemen en zal het pakket met het hoogste versienummer installeren. Hierbij krijgen de als eerste genoemde bronnen prioriteit (als u dus meerdere bronnen beschikbaar heeft, zal u normaalgesproken als eerste bijvoorbeeld een lokale harde schijf, vervolgens een CD en tenslotte HTTP/FTP-spiegelservers opnemen).

Vaak is het mogelijk om naar een release te verwijzen zowel met zijn codenaam (bijvoorbeeld woody, sarge) als met zijn statusnaam (d.w.z. oldstable, stable, testing, unstable). Het gebruik van de codenaam heeft als voordeel dat u nooit verrast zult worden door een nieuwe release en wordt daarom hier gebruikt in de voorbeelden. Dit betekent natuurlijk wel dat u zelf de aankondiging van een nieuwe release in de gaten zult moeten houden. Als u in plaats van de codenaam de statusnaam gebruikt, zult u dit merken doordat, zodra een release is vrijgegeven, opeens een zeer groot aantal nieuwe versies van pakketten beschikbaar is.


4.4.1 Internet-bronnen voor APT toevoegen

De standaard configuratie is om installatie te laten plaatsvinden vanaf de Debian Internet hoofdservers, maar desgewenst kunt u /etc/apt/sources.list wijzigen zodat andere spiegelservers worden gebruikt; bij voorkeur ÚÚn die in het netwerk het dichtst bij is.

Adressen voor Debian HTTP- of FTP-spiegelservers kunnen worden gevonden op http://www.debian.org/distrib/ftplist. HTTP-servers zijn over het algemeen sneller dan FTP-servers.

Een voorbeeld. Stel dat de dichtstbij zijnde Debian spiegelserver http://mirrors.kernel.org/debian/ is. Als u die server bekijkt met een webbrowser of een FTP-programma, zult u zien dat de hoofdmappen als volgt zijn ingedeeld:

   http://mirrors.kernel.org/debian/dists/sarge/main/binary-hppa/...
   http://mirrors.kernel.org/debian/dists/sarge/contrib/binary-hppa/...

Om met apt gebruik te maken van deze spiegelserver, voegt u de volgende regel toe in uw sources.list bestand:

   deb http://mirrors.kernel.org/debian sarge main contrib

Merk op dat `dists' impliciet wordt toegevoegd en dat de parameters achter de naam van de release worden gebruikt om het pad uit te breiden naar meerdere mappen.

Invalideer, nadat u uw nieuwe bronnen heeft toegevoegd, de oude "deb"-regels in sources.list door er een hekje (#) voor te plaatsen.

Elk pakket dat nodig is voor de installatie en dat wordt opgehaald vanaf het netwerk, wordt opgeslagen in /var/cache/apt/archives (en tijdens het ophalen in de submap partial/). U dient zorg te dragen dat u voldoende vrije ruimte heeft voordat u de installatie start. Voor een redelijk uitgebreide Debian installatie, dient u rekening te houden met tenminste 300MB aan op te halen pakketten.


4.4.2 Locale spiegelservers toevoegen als bron voor APT

In plaats van gebruik te maken van een HTTP- of FTP-spiegelserver, is het ook mogelijk om /etc/apt/sources.list zodanig te wijzigen dat gebruik wordt gemaakt van een Debian archief op een lokale harde schijf (mogelijk aangekoppeld als NFS).

Een voorbeeld. Stel dat u een Debian archief heeft onder /var/ftp/debian/ en daaronder de volgende hoofdmappen:

   /var/ftp/debian/dists/sarge/main/binary-hppa/...
   /var/ftp/debian/dists/sarge/contrib/binary-hppa/...

Voeg in sources.list de volgende regel toe om hiervan met apt gebruik te maken:

   deb file:/var/ftp/debian sarge main contrib

Merk op dat `dists' impliciet wordt toegevoegd en dat de parameters achter de naam van de release worden gebruikt om het pad uit te breiden naar meerdere mappen.

Invalideer, nadat u uw nieuwe bronnen heeft toegevoegd, de oude "deb"-regels in sources.list door er een hekje (#) voor te plaatsen.


4.4.3 CD's of DVD's toevoegen als bron voor APT

Als u alleen CD's wilt gebruiken, invalideer dan de bestaande "deb"-regels in /etc/apt/sources.list door er een hekje (#) voor te plaatsen.

Controleer dat er een regel in /etc/fstab aanwezig is die het mogelijk maakt om u CD-station aan te koppelen op aanhechtpunt /cdrom (dit aanhechtpunt is noodzakelijk voor apt-cdrom). Als bijvoorbeeld /dev/hdc uw CD-station is, dient /etc/fstab een regel te bevatten als:

   /dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Merk op dat in het vierde veld geen spaties mogen staan tussen de woorden defaults,noauto,ro.

Om te verifiŰren dat dit werkt kunt u een CD laden en proberen de volgende opdrachten uit te voeren:

   # mount /cdrom  # koppelt de CD aan op het aanhechtpunt
   # ls -alF /cdrom # zou de inhoud van de hoofdmap van de CD moeten tonen
   # umount /cdrom  # ontkoppelt de CD

Geef vervolgens de volgende opdracht:

   # apt-cdrom add

voor elke Debian CD met installeerbare pakketten ('Binary CD') om de lijsten met de op de diverse CD's beschikbare pakketten toe te voegen aan de database van APT.


4.5 Pakketten opwaarderen

De toepassing voor pakketbeheer aptitude heeft de voorkeur voor de migratie van de ene Debian GNU/Linux release naar de volgende. Deze toepassing neemt veiligere beslissingen over de installatie van pakketten dan wanneer u apt-get rechtstreeks uitvoert.

Vergeet niet om alle benodigde partities (met name root en /usr) met lees- en schrijfrechten aan te koppelen, bijvoorbeeld met

   # mount -o remount,rw /aanhechtpunt

Controleer nu nogmaals dat de bronregels voor APT (in /etc/apt/sources.list) ofwel naar sarge" of naar "stable" verwijzen. Let op: bronregels voor CD's verwijzen vaak naar "unstable"; hoewel dit verwarrend kan zijn, mag u deze niet wijzigen.

Het wordt sterk aanbevolen om het programma /usr/bin/script te gebruiken om een log te maken van wat er gebeurt tijdens de migratie. Als er dan problemen ontstaan, kunt u, indien nodig, hieruit exacte informatie bijvoegen in een probleemrapport. Geef de volgende, of een vergelijkbare, opdracht om te beginnen met het opnemen van het log:

   # script -a ~/sarge-migratie.log

Bewaar dit logbestand niet in een tijdelijke map als /tmp of /var/tmp (bestanden in deze mappen kunnen worden gewist tijdens de migratie of bij een herstart van de computer).

Het logbestand stelt u ook in staat om informatie die al van het scherm af is gerold alsnog te bekijken. Schakel hiervoor naar VT2 (met alt-F2) en gebruik, nadat u bent aangelogd, less ~root/sarge-migratie.log om het bestand te bekijken.

Nadat de migratie is voltooid, kunt u script stoppen met het commando exit.


4.5.1 De pakkettendatabase bijwerken

Eerst moet de database met beschikbare pakketten voor de nieuwe release worden opgehaald. Dit gebeurt met de volgende opdracht[2]:

   # apt-get update

4.5.2 Het pakket aptitude installeren

Tijdens migratietests is gebleken dat de versie van aptitude uit sarge's beter is in het oplossen van de complexe afhankelijkheden tijdens de migratie dan zowel apt-get als de versie van aptitude uit woody's. It should therefore be installed first using:

   # apt-get install aptitude

Er zal een overzicht worden getoond van de wijzigingen die het gevolg zullen zijn en u zult worden gevraagd deze te bevestigen. Bekijk de voorgestelde wijzigingen zorgvuldig, met name de pakketten die door de opwaardering zullen worden verwijderd, voordat u de bevestiging geeft.

In sommige gevallen, als een groot aantal pakketten wordt voorgesteld voor verwijdering, kunt u deze lijst reduceren door specifieke andere pakketten alvast tegelijkertijd met aptitude op te waarderen. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Tijdens migratietests bij systemen met KDE is geconstateerd dat deze stap de verwijdering van een groot aantal KDE-pakketten en/of perl kan veroorzaken. De oplossing bleek te zijn om install aptitude perl te doen in plaats van install aptitude.

aptitude gebruikt een andere methode voor het registreren van pakketen met de 'hold'-status dan apt-get en dselect. Dit betekent dat u, als u pakketten heeft die op 'hold' staan, voor u verder gaat deze pakketten ook voor aptitude op 'hold' dient te zetten.

Maak eerst een overzicht van pakketten op 'hold' voor apt-get met:

   # dpkg --get-selections | grep hold

Zet vervolgens deze zelfde pakketten op 'hold' voor aptitude met:

   # aptitude hold pakketnaam

U kunt controleren welke pakketten voor aptitude de 'hold'-status hebben met:

   # aptitude search "~ahold" | grep "^.h"

4.5.3 Het pakket doc-base opwaarderen

Als het pakket doc-base is ge´nstalleerd, dan moet ook dit worden opgewaardeerd voor de rest van het systeem. Reden is dat dit pakket fouten kan veroorzaken als het tegelijk met perl wordt opgewaardeerd. U kunt nagaan of het is ge´nstalleerd met:

   # dpkg -l doc-base

Als de uitvoerregel begint met "i", dan is het ge´nstalleerd en dient het te worden opgewaardeerd voor u verder gaat.

   # aptitude install doc-base

4.5.4 De rest van het systeem opwaarderen

U kunt nu verder gaan met het voornaamste deel van de migratie. Voer het volgende commando uit:

   # aptitude -f --with-recommends dist-upgrade

Dit commando zal een volledige opwaardering van uw systeem uitvoeren; dat wil zeggen: de nieuwste beschikbare versies van alle pakketten installeren en alle mogelijke afhankelijkheden tussen pakketten oplossen. Indien noodzakelijk zal het ook nieuwe pakketten installeren (meestal nieuwe versies van bibliotheken of hernoemde pakketten) en eventuele conflicterende verouderde pakketten verwijderen (zoals het pakket console-tools-libs).

Als de opwaardering wordt uitgevoerd vanaf een set CD's, zal u gedurende de opwaardering enkele keren worden gevraagd om een bepaalde CD te laden. Mogelijk zult u dezelfde CD meermalen moeten laden; dit wordt veroorzaakt door onderling afhankelijke pakketten die over verschillende CD's zijn verdeeld.

Nieuwe versies van op dit moment ge´nstalleerde pakketten die niet kunnen worden opgewaardeerd zonder de installatie-status van andere pakketten te wijzigen, zal op zijn huidige versie blijven (wordt weergegeven als "held back"). Dit kan worden verholpen door ofwel met hulp van aptitude deze pakketten te selecteren voor installatie, ofwel door aptitude -f install package te proberen.

De optie --fix-broken (of -f) laat apt proberen 'gebroken' afhankelijkheden op een systeem te herstellen. apt staat niet toe dat op een systeem gebroken afhankelijkheden tussen pakketten bestaan.


4.5.5 Mogelijke problemen tijdens het opwaarderen

Als een operatie met aptitude, apt-get of dpkg mislukt met de foutmelding

   E: Dynamic MMap ran out of room

dan is de standaard grootte van de "cache" ontoereikend. U kunt dit verhelpen ofwel door regels in /etc/apt/sources.list die u niet nodig heeft te verwijderen of uit te commentariŰren, ofwel door de cache te vergroten. De grootte van de cache kan worden verhoogd door het instellen van APT::Cache-Limit in /etc/apt/apt.conf. De volgende opdracht stelt deze parameter in op een waarde die voldoende zou moeten zijn voor de migratie:

   # echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

Aanname hierbij is dat deze variabele nog niet gezet is in dit bestand.

Soms is het noodzakelijk om in APT de optie APT::Force-LoopBreak te activeren zodat in verband met een 'Conflicts/Pre-Depends'-lus een vereist pakket tijdelijk kan worden verwijderd. aptitude zal u hierover informeren en de opwaardering afbreken. U kunt deze situatie verhelpen door op de opdrachtregel voor aptitude de optie -o APT::Force-LoopBreak=1 mee te geven.

Het is mogelijk dat de afhankelijkheden op een systeem dusdanig verstoord zijn dat handmatige interventie noodzakelijk is. Normaalgesproken betekent dit dat u aptitude of

   # dpkg --remove pakketnaam

zult moeten gebruiken om enkele van de veroorzakende pakketten te verwijderen. Een andere mogelijkheid is:

   # aptitude --fix-broken install
   # dpkg --configure --pending

In uitzonderlijke situaties is mogelijk dat u een herinstallatie moet forceren, bijvoorbeeld met:

   # dpkg --install /pad/naar/pakketnaam.deb

Bestandsconflicten mogen zich eigenlijk niet voordoen als u een migratie uitvoert vanaf een "zuiver" woody systeem, maar kunnen wel voorkomen als er niet-officiŰle "backports" ge´nstalleerd zijn. Een bestandsconflict zal resulteren in een foutmelding als:

   Uitpakken van vervangende <pakket-foo> ...
   dpkg: fout bij afhandelen van <pakket-naam-voor-foo> (--unpack):
   poging tot overschrijven van `<some-file-name>',
   wat ook in pakket <pakket-bar> zit

U kunt proberen een bestandsconflict op te lossen door het pakket dat wordt genoemd in de laatste regel van de foutmelding, geforceerd te verwijderen:

   # dpkg -r --force-depends pakketnaam

Nadat een en ander hersteld is, zou u in staat moeten zijn om de opwaardering te hervatten door de hiervoor beschreven aptitude opdrachten te herhalen.

Tijdens het opwaarderen zullen vragen worden gesteld met betrekking tot het (opnieuw) configureren van diverse pakketten. Als u wordt gevraagd of een bestand in de mappen /etc/init.d of /etc/terminfo, of het bestand /etc/manpath.config mag worden vervangen door de versie van de pakketbeheerder, zult u meestal bevestigend moeten antwoorden om de consistentie van het systeem te waarborgen. Het is altijd mogelijk om de oude versies te herstellen aangezien deze zullen worden bewaard met de extensie .dpkg-old.

Als u niet zeker weet wat u moet doen, schrijf dan de naam van het pakket of bestand op en zoek later uit wat er precies aan de hand is. Ook kunt u in het logbestand de informatie opzoeken die tijdens de opwaardering op het scherm werd getoond.


4.6 Voordat u het systeem opnieuw opstart

Als aptitude dist-upgrade klaar is, is de "formele" migratievoltooid. Er zijn echter enkele zaken die gedaan zouden moeten worden voordat het systeem opnieuw wordt opgestart.

Lees /usr/share/doc/xfree86-common/README.Debian-upgrade.gz voor nadere informatie over de opwaardering van de pakketten van het X Window System. Dit is relevant voor gebruikers van alle voorgaande releases van Debian. Kortgezegd, dit document moet u lezen.


4.6.1 Uw kernel opwaarderen

Merk op dat de Linux kernel tijdens deze procedures niet is opgewaardeerd. Desgewenst kunt u dit zelf doen, ofwel door ÚÚn van de pakketten kernel-image-* te installeren of door een door u zelf samengestelde kernel te compileren op basis van de broncode (kernel-source-*).

Om uw kernel op te waarderen, dient u eerst de kernel kiezen die het best past bij uw (sub)platform. Een overzicht van de kernels die beschikbaar zijn voor installatie kunt u verkrijgen met:

   # apt-cache search ^kernel-image

Vervolgens kunt u de gewenste kernel installeren met aptitude install. Nadat de nieuwe kernel is ge´nstalleerd, dient u bij de eerste gelegenheid de computer opnieuw op te starten om deze ook daadwerkelijk te gebruiken.

Merk op dat het installatiesysteem voor woody (en eerdere releases) de kernel niet als een pakket op uw systeem installeerde. Met sarge is dit wel mogelijk en kunt u virtuele pakketten gebruiken om wijzigingen in de kernel automatisch te volgen. Deze virtuele pakketten zijn genaamd kernel-image-VERSIE-ARCH, waarbij VERSIE overeenkomt met het versienummer van de kernel (2.4 of 2.6) en ARCH met een van de ondersteunde (sub)platforms. Als u veiligheidswijzigingen voor de kernel graag ge´ntegreerd wilt hebben in het pakketbeheer, installeer dan na de migratie van uw systeem het kernel-pakket dat het meest geschikt is voor uw systeem.

Voor meer avontuurlijk ingestelde personen is er een relatief eenvoudige manier om uw eigen maatwerk-kernel te compileren op Debian GNU/Linux. Installeer hiervoor het pakket kernel-package en lees de documentatie in /usr/share/doc/kernel-package.


4.6.2 Opwaarderen van raidtools2 naar mdadm

raidtools2 wordt niet langer onderhouden door de oorspronkelijke ontwikkelaars en is vervangen door het pakket mdadm. mdadm is ÚÚn enkel programma waarmee bijna elke beheerstaak voor RAID kan worden uitgevoerd en zonder dat een configuratiebestand noodzakelijk is; standaard wordt geen configuratiebestand gebruikt.

Het vervolg van deze paragraaf bevat enkele tips voor gebruikers van raidtools2 voor het opwaarderen naar mdadm.

Zoals hiervoor reeds vermeld kan mdadm in veel gevallen zonder configuratiebestand werken. Als u een kernel gebruikt die de RAID-reeks automatisch voor u configureert, kunt u het vervolg van deze paragraaf overslaan — u hoeft dan slechts het pakket mdadm te installeren en de RAID zal tijdens het opstarten gedetecteerd worden. De standaard kernels van Debian ondersteunen het automatisch configureren van RAID-reeksen tijdens het opstarten. U dient wel te controleren dat de partities die deel uitmaken van de RAID zijn ingesteld op type "Linux raid autodetect" (id fd). De volgende opdracht geeft een overzicht van het huidige type van partities:

   # fdisk -l schijfapparaat

Als u een gemengde configuratie heeft waarbij sommige RAID-reeksen automatisch zijn geconfigureerd en andere niet, dan dient u een configuratiebestand aan te maken.

Voer, om te migreren van het configuratiebestand /etc/raidtab (raidtools2) naar /etc/mdadm/mdadm.conf (mdadm), de volgende opdrachten uit:

   # echo 'DEVICE /dev/hd*[0-9] /dev/sd*[0-9]' > /etc/mdadm/mdadm.conf
   # mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Deze opdrachten zorgen ervoor dat een configuratiebestand wordt aangemaakt met de op het systeem aanwezige reeksen.

Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat de RAID-reeksen automatisch worden gestart tijdens het opstarten van het systeem. Controleer of in het bestand /etc/default/mdadm de variabele AUTOSTART op true staat.


4.7 Verouderde pakketten

Naast de introductie van enkele duizenden nieuwe pakketten, verdwijnen met sarge ook meer dan 2000 oude pakketten die wel in woody voorkwamen. Voor deze vervallen pakketten wordt geen automatische vervanging geboden. Hoewel niets u ervan weerhoudt om een vervallen pakket te blijven gebruiken, zal door Debian normaal gesproken een jaar na de release[3] van sarge geen veiligheidsondersteuning meer worden geboden, en ondertussen ook geen andere vormen van ondersteuning. Aanbevolen wordt de pakketten te vervangen door, als die er zijn, alternatieve pakketten.

Er zijn diverse redenen waarom pakketten kunnen zijn verwijderd uit de distributie: de broncode wordt niet langer onderhouden; er is niet langer een Debian ontwikkelaar ge´nteresseerd in het beheren van de pakketten; voor de functionaliteit die werd geboden zijn inmiddels betere alternatieven (of een nieuwe versie); of ze worden vanwege problemen in de software niet langer geschikt geacht voor sarge. In het laatste geval is het mogelijk dat een pakket nog wel aanwezig is in "unstable".

Het is eenvoudig om uit te vinden welke pakketten na een migratie "vervallen" zijn, aangezien de applicaties voor pakketbeheer ze als zodanig zullen markeren. Als u gebruik maakt van aptitude, zult u een overzicht van deze pakketten vinden onder de kop "Verouderde en lokaal aangemaakte pakketten". Ook dselect biedt een vergelijkbare sectie, al luidt de titel iets anders. Als u in woody aptitude heeft gebruikt om pakketten te installeren, zal het hebben bijgehouden welke pakketten u zelf heeft ge´nstalleerd. Daardoor is het in staat om pakketten die slechts automatisch zijn toegevoegd vanwege afhankelijkheden te markeren als verouderd als ze niet langer nodig zijn nadat een pakket is verwijderd. Ook zal aptitude, in tegenstelling tot deborphan, pakketten die u zelf heeft ge´nstalleerd niet als "verouderd" markeren.

Er zijn aanvullende hulpprogramma's, zoals deborphan, debfoster of cruft, die kunnen worden gebruikt om verouderde pakketten te traceren. deborphan wordt warm aanbevolen, hoewel het standaard (zonder extra parameters) alleen verouderde bibliotheekpakketten rapporteert: pakketten in de secties "libs" en "oldlibs" die niet door andere pakketten worden gebruikt. Verwijder nooit blindelings pakketten die door deze hulpprogramma's worden gerapporteerd, zeker niet als u gebruikt maakt van de meer agressieve opties die een grotere kans hebben ook valse meldingen te genereren. U wordt sterk aangeraden om de pakketten die voor verwijdering worden voorgesteld zelf na te lopen (d.w.z. hun inhoud, grootte en omschrijving te controleren) voordat u ze verwijdert.

Het Debian Bug Tracking System biedt vaak aanvullende informatie over de redenen waarom een pakket is verwijderd. Hiervoor dient u zowel de gearchiveerde probleemrapporten voor het pakket zelf als die voor het pseudo-pakket ftp.debian.org te raadplegen.


4.7.1 Dummy-pakketten

Sommige pakketten uit woody zijn gesplitst naar meerdere pakketten in sarge, vaak met als reden verbeterd systeembeheer. Om de opwaardering van dergelijke pakketten te vereenvoudigen, zijn in sarge vaak "dummy-pakketten" opgenomen: dit zijn "lege" pakketten met dezelfde naam als het oude pakket in woody met afhankelijkheden die ervoor zorgen dat de vervangende pakketten worden ge´nstalleerd. Deze dummy-pakketten hebben na de opwaardering geen functie meer en kunnen dan veilig worden verwijderd.

Voor de meeste, maar niet alle, dummy-pakketten is hun functie weergegeven in de pakketomschrijving. Pakketomschrijvingen voor dummy-pakketten zijn echter niet uniform en daarom kan ook deborphan met de --guess opties handig zijn om ze op uw systeem te vinden. merk op dat sommige dummy-pakketten niet zijn bedoeld om te worden verwijderd na een opwaardering, maar juist om ervoor te zorgen dat te allen tijde de courante versie van een programma is ge´nstalleerd.


[ vorige ] [ Inhoud ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ A ] [ B ] [ volgende ]


Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge'), PA-RISC

$Id: release-notes.nl.sgml,v 1.19 2005/08/31 18:05:15 fjp Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (huidig), Frans Pop (huidig)
debian-doc@lists.debian.org