A.2. Ξεκινώντας τον Εγκαταστάτη

Η ομάδα debian-cd παρέχει εικόνες CD που χρησιμοποιούν τον debian-installer στηνιστοσελίδα Debian CD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το από πού μπορείτε να απόκτησετε τα CD, δείτε το ÔìÞìá 4.1, “Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux”.

Μερικές μέθοδοι εγκατάστασης απαιτούν άλλου είδους εικόνες, και όχι εικόνες CD. Το ÔìÞìá 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης” εξηγεί πως να βρείτε εικόνες σε καθρέφτες του Debian.

Τα ακόλουθα τμήματα περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις εικόνες που χρειάζονται για κάθε είδος εγκατάστασης.

A.2.1. CDROM

Υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες netinst CD που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του sarge με τον debian-installer. Αυτές προορίζονται για εκκίνηση από συσκευή CD και εγκατάσταση των υπόλοιπων πακέτων μέσω δικτύου, από κει και το όνομα 'netinst' (συντ. 'Δικτυακή Εγκατάσταση'). Η διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων είναι ότι στην πλήρη εικόνα netinst συμπεριλαμβάνονται τα βασικά πακέτα, ενώ στην εικόνα business card αυτά τα πακέτα θα πρέπει να ληφθούν από το διαδίκτυο. Διαφορετικά, αν θέλετε, μπορείτε να απόκτησετε μια εικόνα CD πλήρους μεγέθους που δεν χρειάζεται δίκτυο για thn εγκατάσταση. Θα χρειαστείτε μόνο το πρώτο CD από το σετ.

Μεταφορτώστε τον τύπο εικόνας που προτιμάτε και γράψτε το σε ένα άδειο CD. Για να εκκινήσετε από CD, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση του BIOS, όπως εξηγείται στο ÔìÞìá 3.6.1, “Κλήση του BIOS Set-Up Menu”.

A.2.2. Δισκέττα (floppy)

Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από CD, μπορείτε να μεταφορτώσετε εικόνες δισκέττας για την εγκατάσταση του Debian. Χρειάζεστε το αρχείο floppy/boot.img, το floppy/root.img και πιθανόν ένα από τις εικόνες με τους οδηγούς (drivers).

Η δισκέττα εκκίνησης είναι η boot.img. Η δισκέττα αυτή, κατά την εκκίνηση, θα σας προτρέψει να εισάγετε μια δεύτερη δισκέττα — χρησιμοποιείστε τη δισκέττα root.img.

Αν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε μέσω δικτύου, είναι πιθανό να χρειαστείτε την εικόνα floppy/net-drivers.img, που περιέχει επιπλέον οδηγούς για πολλές κάρτες δικτύου ethernet, καθώς και υποστήριξη για PCMCIA.

Αν διαθέτετε ένα CD, αλλά δεν μπορείτε να εκκινήσετε με αυτό, τότε εκκινήστε με δισκέττες και χρησιμοποιήστε την εικόνα floppy/cd-drivers.img για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το CD.

Οι δισκέττες είναι από τα λιγότερο αξιόπιστα αφαιρούμενα μέσα, για αυτό ετοιμαστείτε για πολλά ελαττωματικά δισκάκια (βλ. ÔìÞìá 5.3.1, “Αξιοπιστία των δισκετών”). Κάθε αρχείο .img που μεταφορτώσατε, αντιστοιχεί σε μία δισκέττα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή dd για να το γράψετε στο /dev/fd0 ή κάποιο άλλο μέσο (βλ. ÔìÞìá 4.3, “Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών” για λεπτομέρειες). Επειδή θα έχετε περισσότερες από μία δισκέττες, είναι καλή ιδέα να τους βάλετε ετικέτες.

A.2.3. USB memory stick

Η εγκατάσταση από αφαιρούμενη συσκευή αποθήκευσης USB είναι επίσης εφικτή.Για παράδειγμα, μια αλυσιδίτσα με ένα USB stick μπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο μέσο εγκατάστασης Debian, που μπορεί να σας συνοδεύει παντού.

Ο ευκολότερος τρόπος προετοιμασίας του USB stick είναι με τη μεταφόρτωση του αρχείουhd-media/boot.img.gz, και τη χρήση της εντολής gunzip για την εξαγωγή της μεγέθους 128 MB εικόνας από το αρχείο. Γράψτε την εικόνα αυτή απευθείας στο stick, το οποίο πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 128 mb. Βεβαίως αυτό θα καταστρέψει όλα τα υπάρχοντα δεδομένα στο stick. Στη συνέχεια, προσαρτήστε το stick, το οποίο θα έχει πλέον ένα σύστημα αρχείων FAT. Κατόπιν, κατεβαστε την εικόνα του Debian netinst CD, και αντιγράψτε αυτό το αρχείο στο stick. Μπορείτε να μετονομάσετε την εικόνα, φτάνει να διατηρήσετε την κατάληξη .iso.

Υπάρχουν κι άλλοι, πιο ευέλικτοι, τρόποι προετοιμασίας ενός memory stick ώστε να χρησιμοποιεί τον εγκαταστάτη debian, και είναι εφικτό να το επιτύχετε και για μικρότερου μεγέθους sticks. Για λεπτομέρειες δείτε το ÔìÞìá 4.4, “Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης”.

Ορισμένα BIOS μπορούν να εκκινήσουν συσκευές αποθήκευσης USB απευθείας, ενώ άλλα όχι. Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το BIOS να εκκινήσει από “removable drive” ή ακόμα και “USB-ZIP” για να εκκινήσει από τη συσκευή USB. Αν δεν είναι εφικτό, μπορείτε να εκκινήσετε από μια δισκέττα και να χρησιμοποιήσετε το USB stick για το υπόλοιπο της εγκατάστασης. Για χρήσιμες συμβουλές και λεπτομέρειες, δείτε το ÔìÞìá 5.1.3, “Εκκίνηση από USB stick μνήμης ”.

A.2.4. Εκκίνηση από δίκτυο

Είναι δυνατόν να εκκινήσετε τον debian-installer απευθείας από το δίκτυο. Οι διάφορες μέθοδοι για αυτήν τη διαδικασία εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και τη ρύθμιση του netboot (συντ. "Δικτυακή Εκκίνηση"). Τα αρχεία στον κατάλογο netboot/ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικτυακή εκκίνηση του debian-installer.

Η ευκολότερη μέθοδος είναι πιθανότατα η ρύθμιση της δικτυακής εκκίνησης PXE. Αποσυμπιέστε το αρχείο netboot/pxeboot.tar.gz στον κατάλογο /var/lib/tftpboot ή οπουδήποτε είναι κατάλληλο για τον εξυπηρετητή tftp. Ρυθμίστε τον εξυπηρετητή DHCP να περνάει το όνομα /pxelinux.0 στους πελάτες, και με λίγη τύχη όλα θα δουλέψουν. Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε το ÔìÞìá 4.6, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”

A.2.5. Εκκίνηση από σκληρό δίσκο

Είναι εφικτή η εκκίνηση του εγκαταστάτη χωρίς τη χρήση αφαιρούμενων μέσων, αλλά μόνο με έναν υπάρχον σκληρό δίσκο, που μπορεί να έχει ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Μεταφορτώστε τα αρχεία hd-media/initrd.gz,hd-media/vmlinuz, και μια εικόνα CD Debian στον κατάλογο υψηλότερου επιπέδου του σκληρού δίσκου. Σιγουρευτείτε ότι η εικόνα του CD έχει κατάληξη .iso. Τώρα είναι πλέον θέμα εκκίνησης του linux με το initrd.Το ÔìÞìá 5.1.2, “Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB εξηγεί μία πιθανή μέθοδο.