B.5. Προγράμματα Διαμέρισης στο Debian

Μια ποικιλία προγραμμάτων διαμέρισης έχουν προσαρμοστεί από τους προγραμματιστές του Debian ώστε να δουλεύουν σε διάφορους τύπους δίσκων και αρχιτεκτονικών υπολογιστών.

partman

Συνιστώμενο εργαλείο διαμέρισης στο Debian. Αυτό το εργαλείο για κάθε χρήση (swiss army knife) μπορεί επίσης να αλλάξει το μέγεθος των κατατμήσεων, να δημιουργήσει συστήματα αρχείων (“format” στην γλώσσα των Windows) και να τις αντιστοιχεί στα διάφορα σημεία προσάρτησης.

fdisk

Το πρώτο πρόγραμμα διαμέρισης δίσκων στο Linux, καλό για τους πολύ έμπειρους χρήστες.

Προσοχή χρειάζεται αν έχετε υπάρχουσες κατατμήσεις FreeBSD στο μηχάνημά σας. Οι πυρήνες της εγκατάστασης περιλαμβάνουν υποστήριξη για αυτές τις κατατμήσεις, αλλά ο τρόπος που το fdisk τις αναπαριστά (ή όχι) μπορεί να κάνει τα ονόματα των συσκευών.να διαφέρουν. Κοιτάξτε το Linux+FreeBSD HOWTO.

cfdisk

Ένα απλό στην χρήση, πλήρους-οθόνης πρόγραμμα διαμέρισης για τους υπόλοιπους από μας.

Σημειώστε ότι το cfdisk δεν αναγνωρίζει κατατμήσεις FreeBSD καθόλου, και σαν αποτέλεσμα τα ονόματα μπορεί επίσης να διαφέρουν.

Ένα από τα προγράμματα αυτά θα χρησιμοποιηθεί αυτόματα ότα επιλέξετε την Διαμέριση σκληρού δίσκου. Αν το πρόγραμμα που τρέχει προεπιλεγμένα δεν είναι αυτό που θέλετε παραιτηθείτε από το πρόγραμμα διαμέρισης πηγαίνετε στο κέλυφος (στην κονσόλα tty2) πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt και F2 και πληκτρολογώντας το όνομα του προγράμματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (και όποια άλλα ορίσματα πιθανόν). Στη συνέχεια παρακάμψετε το βήμα Διαμέριση σκληρού δίσκου στον debian-installer και συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

Αν πρόκειται να δουλέψετε με περισσότερες από 20 κατατμήσεις στον IDE δίσκο σας θα χρειαστεί να δημιουργήσετε συσκευές για τις κατατμήσεις από την 21η και μετά. Το επόμενο βήμα της αρχικοποίησης της κατάτμησης θα αποτύχει αν δεν υπάρχει μια κανονική συσκευή παρούσα. Σαν παράδειγμα, εδώ είναι εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κονσόλα tty2 ή κάτω από την επιλογή "Εκτέλεση ενός Κελύφους" για να προσθέσετε μια συσκευή ώστε να μπορεί να αρχικοποιηθεί η 21η κατάτμηση:

# cd /dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

Η εκκίνηση στο καινούριο σύστημα θα αποτύχει αν δεν είναι παρούσες οι κανονικές συσκευές στο σύστημα στόχο. Μετά την εγκατάσταση του πυρήνα και των αρθρωμάτων εκτελέστε:

# cd /target/dev
# mknod hda21 b 3 21
# chgrp disk hda21
# chmod 660 hda21

Θυμηθείτε να μαρκάρετε την κατάτμηση εκκίνησης σαν “Bootable”..

B.5.1. Διαμέριση για την αρχιτεκτονική Intel x86

Αν έχετε ένα άλλο λειτουργικό σύστημα ήδη όπως DOS ή Windows και θέλετε να το κρατήσετε κατά την εγκατάσταση του Debian, πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος της κατάτμησης όπου βρίσκεται αυτό το άλλο σύστημα ώστε να απελευθερώσετε χώρο για την εγκατάσταση του Debian. Ο εγκαταστάτης υποστηρίζει την αλλαγή του μεγέθους κατατμήσεων με σύστημα αρχείων τόσο FAT όσο και NTFS, Όταν φτάσετε κατά την εγκατάσταση στην φάση της διαμέρισης κάνετε την επιλογή της χειροκίνητης διαμέρισης και στη συνέχεια επιλέξτε απλά μια υπάρχουσα κατάτμηση και αλλάξτε το μέγεθός της.

Το BIOS του PC προσθέτει γενικά επιπλέον περιορισμούς στην διαμέριση των δίσκων. Υπάρχει ένα όριο στο πόσες “κύριες” και “λογικές” κατατμήσεις μπορεί να περιέχει ένας δίσκος. Επιπλέον, για BIOS προγενέστερα από το 1994–98 υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το σημείο του δίσκου από όπου μπορεί να εκκινήσει το BIOS. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Linux Partition HOWTO και το Phoenix BIOS FAQ, αλλά αυτή η ενότητα περιέχει μια σύντομη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει για να ένα σχεδιασμό στις περισσότερες περιπτώσεις.

Οι “κύριες” κατατμήσεις είναι το αρχικό σχήμα διαμέρισης για δίσκους σε PC. Όμως μπορούν να υπάρχουν μόνο μέχρι τέσσερις από αυτές. Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός εφευρέθηκαν οι “εκτεταμένες” και οι “λογικές” κατατμήσεις. Καθιστώντας μια από τις κύριες κατατμήσεις σας σαν εκτεταμένη, μπορείτε να υποδιαιρέσετε ολόκληρο το χώρο που αποδίδετε στην κατάτμηση αυτή σε λογικές κατατμήσεις. Μπορείτε να δημουργήσετε μέχρι 60 λογικές κατατμήσεις για κάθε εκτεταμένη κατάτμηση, μπορείτε όμως να έχετε μόνο μια εκτεταμένη κατάτμηση για κάθε δίσκο.

Το Linux περιορίζει τις κατατμήσεις ανά δίσκο στις 15 κατατμήσεις για SCSI δίσκους (3 χρησιμοποιήσιμες κύριες και 12 λογικές κατατμήσεις) και 63 για ένα δίσκο IDE (3 χρησιμοποιήσιμες κύριες και 60 λογικές κατατμήσεις). Όμως ένα συνηθισμένο σύστημα Debian GNU/Linux παρέχει μόνο μέχρι 20 συσκευές για κατατμήσεις, οπότε δεν θα πρέπει να εγκαταστήσετε σε κατατμήσεις πάνω από την 20η αν δεν έχετε πριν δημιουργήσει χειροκίνητα συσκευές για αυτές τις κατατμήσεις.

Αν έχετε έναν μεγάλο δίσκο IDE και δεν χρησιμοποιείτε ούτε διευθυνσιοδότηση LBA ούτε υπερκάλυψη δίσκων (οδηγών) (που μερικές φορές παρέχεται από μερικούς κατασκευαστές σκληρών δίσκων) τότε η κατάτμηση εκκίνησης (η κατάτμηση που περιέχει την εικόνα του πυρήνα) θα πρέπει να τοποθετηθεί στους πρώτους 1024 κυλίνδρους του σκληρού σας δίσκου (συνήθως γύρω στα 524ΜΒ χωρίς την μετάφραση από το BIOS).

Αυτός ο περιορισμός δεν υφίσταται αν έχετε ένα BIOS μεταγενέστερπ από το 1995–98 (ανάλογα με τον κατασκευαστή) που υποστηρίζει τον προσδιορισμό “Enhanced Disk Drive Support Specification”. Τόσο το LILO, o φορτωτής εκκίνησης του Linux, όσο και το εναλλακτικό mbr του Debian θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το BIOS για να διαβάσουν τον πυρήνα από τον δίσκο στην μνήμη RAM. Αν οι επεκτάσεις int 0x13 του BIOS για την πρόσβαση μεγάλων δίσκων είναι παρούσες θα χρησιμοποιηθούν. Διαφορετικά, το παλιότερο interface πρόσβασης δίσκου θα χρησιμοποιηθεί σαν λύση ασφαλείας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διευθυνσιοδότηση οποιουδήποτε μέρους του δίσκου πέρα από τον 1023ο κύλινδρο. Από την στιγμή της εκκίνησης του Linux όμως όλοι αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν πια αφού το Linux δεν χρησιμοποιεί το BIOS για την πρόσβαση των δίσκων.

Αν έχετε έναν μεγάλο δίσκο ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνικές "μετάφρασης" κυλίνδρων, τις οποίες μπορείτε να ενεργοποιήσετε από το πρόγραμμα ρυθμίσεων του BIOS, τέτοιες όπως LBA (Logical Block Addressing) ή CHS translation mode (“Large”). Περισσότερες πληροφορίες για ζητήματα σχετικά με μεγάλους δίσκους μπορούν να βρεθούν στο Large Disk HOWTO. Αν χρησιμοποιείτε ένα σχήμα μετάφρασης κυλίνδρων και το BIOS σας δεν υποστηρίζει τις επεκτάσεις πρόσβασης μεγάλων δίσκων, τότε η κατάτμηση εκκίνησης σας θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην μεταφρασμένη αναπαράσταση του 1024ου κυλίνδρου.

Ο συνιστώμενος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να δημιουργήσετε μια μικρή (5–10ΜΒ θα είναι αρκετά) κατάτμηση στην αρχή του δίσκου που θα χρησιμοποιηθεί σαν κατάτμηση εκκίνησης και στη συνέχεια να δημιουργήσετε όποιες άλλες κατατμήσεις θέλετε στον χώρο του δίσκου που περισσεύει. Η κατάτμηση εκκίνησης πρέπει να είναι προσαρτημένη στο σημείο προσάρτησης /boot, μιας και αυτός είναι ο κατάλογος όπου θα πρέπει να αποθηκεύονται οι πυρήνες του Linux. Αυτή η διαμόρφωση θα δουλέψει σε οποιοδήποτε σύστημα άσχετα από την χρήση LBA ή CHS μετάφρασης μεγάλων δίσκων και ανεξάρτητα από το αν το BIOS σας υποστηρίζει ή όχι τις επεκτάσεις πρόσβασης μεγάλων δίσκων.