2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/i386/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Intel x86 που έχουν δοκιμαστεί με το Debian.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Intel x86, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian 3.1 υποστηρίζει έντεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386   vanilla
speakup
linux26
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
Macintosh 68k mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
DEC Alpha alpha    
Sun SPARC sparc   sun4cdm
sun4u
ARM και StrongARM arm   netwinder
riscpc
shark
lart
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
APUS apus
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Βασισμένη σε Intel ia64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI Indy/Indigo 2 r4k-ip22
r5k-ip22
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-swarm-bn
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Intel x86. Αν ψάχνετε για πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα περιφερειακά μπορούν να βρεθούν στην σελίδα Linux Hardware Compatibility HOWTO. Η παρούσα ενότητα απλά περιγράφει τα βασικότερα σημεία.

2.1.2.1. CPU

Σχεδόν όλοι οι επεξεργαστές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x86 υποστηρίζονται. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και τους επεξεργαστές AMD και VIA (πρώην Cyrix). Επίσης νεώτεροι επεξργαστές όπως οι Athlon XP και οι Intel P4 Xeon υποστηρίζονται. Όμως το Linux δεν θα τρέξει σε επεξεργαστές 286 ή παλιότερους.

2.1.2.2. I/O Bus

Το system bus είναι το μέρος εκείνο της μητρικής που επιτρέπει την επικοινωνία της CPU με περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης. Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα από τα ISA, EISA, PCI, Microchannel Architecture (MCA, που χρησιμοποιείται από την σειρά PS/2 της IBM) ή το VESA Local Bus (VLB, μερικές φορές καλούμενο και VL bus).

2.1.3. Κάρτα Γραφικών

Για την τερματική κονσόλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα interface οθόνης που να είναι συμβατό-με-VGA. Σχεδόν οποιαδήποτε σύγχρονη οθόνη είναι συμβατή-με-VGA. Παλιότερα πρότυπα, όπως τα CGA, MDA ή HGA μπορεί επίσης να δουλέψουν εφόσον δεν θα χρειαστείτε υποστήριξη για X11. Σημειώστε ότι το σύστημα X11 δεν χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται στο παρόν κείμενο.

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά interface καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του XFree86. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI και PCIe δουλεύουν με το XFree86. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, bus (διαγωγούς), οθόνες και συσκευές pointing μπορούν να βρεθούν στο http://www.xfree86.org/. Το Debian 3.1 έρχεται με την έκδοση 4.3.0 του XFree86.

2.1.4. Φορητοί υπολογιστές

Υποστηρίζονται επίσης φορητοί υπολογιστές. Οι φορητοί υπολογιστές είναι συχνά εξειδικευμένοι ή περιέχουν ιδιόκτητο (proprietary) υλικό. Για να βρείτε αν ο φορητός σας υπολογιστής δουλεύει καλά με το GNU/Linux, κοιτάξτε στο Linux Laptop pages

2.1.5. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη για πολλούς επεξεργαστές — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — υπάρχει για την αρχιτεκτονική αυτή και υποστηρίζεται από έναν προετοιμασμένο πυρήνα του Debian. Ανάλογα με το μέσο εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε, ο πυρήνας με δυνατότητα SMP μπορεί να εγκατασταθεί ή και να μην εγκατασταθεί αυτόματα. Αυτό δεν εμποδίζει την εγκατάσταση, αφού ο κανονικός, χωρίς υποστήριξη SMP, πυρήνας μπορεί να εκκινήσει σε πολυεπεξεργαστικά συστήματα. Απλά ο πυρήνας στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσει μόνο τον πρώτο επεξεργαστή.

Για να αξιοποιήσετε τους επιπλέον επεξεργαστές, θα πρέπει να ελέγξετε αν έχετε εγκαταστήσει ένα πακέτο πυρήνα με υποστήριξη SMP και αν αυτό δεν συμβαίνει να διαλέξετε ένα κατάλληλο τέτοιο πακέτο. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τον δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα ώστε να έχει υποστήριξη SMP. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο ÔìÞìá 8.5, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.6.8) ο τρόπος για να ενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι επιλέγοντας “Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “Processor type and features” των ρυθμίσεων του πυρήνα.