2.2. Mitjans d'instal·lació

Aquesta secció us ajudarà a determinar quins mitjans podeu utilitzar per instal·lar Debian. Per exemple, si teniu una disquetera al vostre ordinador, la podeu utilitzar per instal·lar Debian. Hi ha un capítol complet dedicat als mitjans consagrats, Capítol 4, Obtenint el suport d'instal·lació del sistema, que llista els avantatges i desavantatges de cada mitjà. Una vegada aplegueu a eixa secció, segurament voldreu tornar a aquesta pàgina.

2.2.1. Disquets

En alguns casos, heu de fer la primera arrencada des de disquet. Normalment, tot el que necessitareu es un disquet d'alta densitat de 3.5 polsades (1440 KiB).

2.2.2. CD-ROM/DVD-ROM

Nota

Quan vegeu en aquest manual “CD-ROM”, s'aplica a CD-ROM i DVD-ROM, ja que les dues tecnologies son en realitat la mateixa des del punt de vista del sistema operatiu, excepte per algunes unitats de CD-ROM antigues i no estàndard que no son ni SCSI ni IDE/ATAPI.

La instal·lació basada en CD-ROM està suportada per algunes arquitectures. En ordinadors amb suport per CD-ROM arrencables, podríeu fer una instal·lació completa sense disquets . En el cas que el vostre sistema no suporte arrencar des de CD-ROM, podeu utilitzar-lo junt a altres tècniques d'instal·lació al vostre sistema, i una vegada que heu arrencat el sistema per altres mitjans, mireu Capítol 5, Arrencada del sistema d'instal·lació.

Estan suportats, tant els CD-ROM SCSI com els IDE/ATAPI. També estan suportats tots els CD no estàndard que suporte Linux als discs d'arrencada (com els Mitsumi i Matsushita). Aquestos models necessiten uns paràmetres especials per que funcionen, i és improbable que es pugui arrencar des d'aquestes interfícies. El Linux CD-ROM HOWTO conté informació en profunditat de com fer servir CD-ROM a Linux.

Les unitats de CD-ROM USB també estan suportades, igual que tots els dispositius FireWire que suporten els controladors ohci1394 i sbp2.

2.2.3. Disc Dur

Arrencar el sistema d'instal·lació directament des del disc dur és un altra opció per moltes arquitectures. Açò requerirà un altre sistema operatiu per copiar l'instal·lador al disc dur.

2.2.4. Dispositiu de memòria USB

Moltes màquines Debian només necessiten el seu disquet i/o unitat CD-ROM per configurar el sistema i per fer rescats. Si gestioneu algun servidor, necessitareu possiblement en oblidar-se d'aquestos dispositius i utilitzar la memòria USB per instal·lar, i (si és necessari) per recuperar el sistema. Aquesta situació també és normal a sistemes petits on no es té l'espai per unitats no necessàries.

2.2.5. Xarxa

Podeu arrencar també el vostre sistema utilitzant la xarxa.

La instal·lació sense discs, utilitzant l'arrencada des de xarxa a una d'àrea local i muntant amb NFS tots els sistemes de fitxers locals és un altra opció.

Després d'instal·lar el nucli dels sistema operatiu, podeu instal·lar la resta del sistema amb qualsevol tipus de connexió per xarxa (inclòs PPP desprès de la instal·lació del sistema base), via FTP o HTTP.

2.2.6. Sistema Un*x o GNU

Si esteu executant un altre sistema tipus Unix, podríeu utilitzar-lo per instal·lar Debian GNU/Linux sense utilitzar el debian-installer com es descriu a la resta del manual. Aquest tipus de instal·lació és prou normal per usuaris amb maquinari no suportat o a màquines que no es poden permetre el temps d'apagada. Si esteu interessats en aquesta tècnica, passeu a Secció C.4, “Instal·lant Debian GNU/Linux des d'un sistema Unix/Linux”.

2.2.7. Sistemes d'emmagatzemament suportats

Els discs Debian contenen un nucli que es compila per maximitzar el nombre de sistemes on funcione. Desafortunadament, açò fa que el nucli sigui més gran, i que incorpore molts controladors que no fan falta per la vostra màquina (vegeu Secció 8.5, “Compilant un nou nucli” per aprendre com compilar el vostre nucli). Suportar la major quantitat de dispositius possible és el que es desitja en general, per assegurar que Debian pugui instal·lar-se a tot el maquinari possible.

Normalment, la instal·lació de Debian inclou el suport per disquets, discs IDE, disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral·lel, controladores SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS, i altres.

Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur “AT” que s'anomenen moltes vegades MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades. Les controladores molt antigues de 8 bits com les dels IBM XT tan sols es suporten com a mòdul. Les controladores de disc SCSI de molts fabricants estan suportades. Per obtenir més detalls llegiu Linux Hardware Compatibility HOWTO