2.2. Μέσα Εγκατάστασης

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα διαφορετικά μέσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian. Για παράδειγμα, αν έχετε μια συσκευή δισκέττας μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στα διάφορα μέσα ÊåöÜëáéï 4, Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος, που παραθέτει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε τύπου μέσου. Πιθανόν να θελήσετε να επιστρέψετε στην σελίδα αυτή μόλις φτάσετε στην ενότητα εκείνη.

2.2.1. Δισκέττες

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να πρέπει να κάνετε την πρώτη εκκίνησή σας από τις δισκέττες. Σε γενικές γραμμές το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια συσκευή δισκεττών υψηλής-πυκνότητας (1440 kilobytes) των 3,5 ιντσών.

2.2.2. CD-ROM/DVD-ROM

Óçìåßùóç

Όποτε βλέπετε στο κείμενο αυτό μια αναφορά σε “CD-ROM” αυτή εφαρμόζεται τόσο σε ROM όσο και σε DVD-ROM, γιατί και οι δύο τεχνολογίες είναι πραγματικά ίδιες από την σκοπιά του λειτουργικού συστήματος, με εξαίρεση κάποιες πολύ παλιές και όχι συνηθισμένες συσκευές CD-ROM που δεν είναι ούτε SCSI ούτε IDE/ATAPI.

Εγκατάσταση βασισμένη σε CD-ROM υποστηρίζεται για μερικές αρχιτεκτονικές. Σε μηχανήματα που υποστηρίζουν εκκίνηση από CD-ROM, θα πρέπει να είσαστε σε θέση να κάνετε μια εγκατάσταση εντελώς χωρίς δισκέττα . Ακόμα και αν το σύστημά σας δεν υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM, μπορείτε ακόμα και τότε να χρησιμοποιήσετε το CD-ROΜ σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές για να εγκαταστήσετε το σύστημά σας, από την στιγμή που θα έχετε καταφέρει να εκκινήσετε με κάποιο άλλο μέσο, δείτε και την ενότητα ÊåöÜëáéï 5, Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης.

Υποστηρίζονται τόσο SCSI όσο και IDE/ATAPI συσκευές CD-ROM. Επιπλέον, οι δίσκοι εκκίνησης υποστηρίζουν όλους τους μη-συνηθισμένους τύπους για CD που υποστηρίζονται από το Linux (όπως συσκευές Mitsumi και Matsushita). Όμως τα μοντέλα αυτά πιθανόν να χρειάζονται ειδικές παραμέτρους εκκίνησης ή άλλη φροντίδα για να λειτουργήσουν ενώ η εκκίνηση από αυτούς τους μη-συνηθισμένους τύπους είναι μάλλον απίθανη. Η σελίδα Linux CD-ROM HOWTO περιέχει σε βάθος πληροφορίες για την χρήση των CD-ROM με το Linux.

Συσκευές USB CD-ROM υποστηρίζονται επίσης καθώς και συσκευές FireWire που υποστηρίζονται από τους οδηγούς ohci1394 και sbp2.

2.2.3. Σκληρός Δίσκος

Η εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης από τον σκληρό δίσκο είναι επίσης μια άλλη δυνατότητα για αρκετές αρχιτεκτονικές. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός άλλου λειτουργικού συστήματος που θα φορτώσει τον εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο.

2.2.4. USB stick μνήμης

Πολλά συστήματα Debian χρειάζονται τις συσκευές δισκέττας και/ή CD-ROM μόνο για την ρύθμιση του συστήματος και για λόγους "διάσωσης". Aν χειρίζεστε μερικούς server θα έχετε πιθανόν ήδη σκεφτεί να παραλείψετε όλες αυτές τις συσκευές και να χρησιμοποιήσετε ένα στικ μνήμης USB για την εγκατάσταση και (όποτε είναι απαραίτητο) την ανάκτηση του συστήματος. Αυτό είναι χρήσιμο επίσης για μικρά συστήματα που δεν έχουν πολύ χώρο για άχρηστες συσκευές.

2.2.5. Δίκτυο

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το σύστημά σας από το δίκτυο.

Η εγκατάσταση χωρίς δίσκο, με χρήση διακτυακής εκκίνησης από ένα τοπικό δίκτυο και με προσάρτηση σε NFS όλων των τοπικών συστημάτων αρχείων, είναι μια άλλη δυνατότητα.

Αφού έχει εγκατασταθεί ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος, μπορείτε να εγκαταστήσετε το υπόλοιπο σύστημα μέσω οποιουδήποτε είδους δικτυακής σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένης σύνδεσης PPP μετά την εγκατάσταση του βασικού συστήματος), μέσω FTP ή HTTP.

2.2.6. Σύστημα Un*x ή GNU

Αν τρέχετε ένα άλλο σύστημα τύπου Unix μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον debian-installer που περιγράφεται στο υπόλοιπο αυτού του εγχειριδίου. Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης είναι χρήσιμος για χρήστες με μη υποστηριζόμενο υλικό ή για συστήματα που δεν έχουν την πολυτέλεια να τεθούν εκτός λειτουργίας. Αν ενδιαφέρεστε για την τεχνική αυτή πηγαίνετε στην ενότητα ÔìÞìá C.4, “Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux”.

2.2.7. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης

Οι δίσκοι εκκίνησης του Debian περιέχουν έναν πυρήνα που είναι φτιαγμένος ώστε να τρέχει στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συστημάτων. Δυστυχώς αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν μεγαλύτερο σε μέγεθος πυρήνα, που περιλαμβάνει πολλούς οδηγούς που δεν θα χρησιμοποιηθούν στο μηχάνημά σας (δείτε το ÔìÞìá 8.5, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα” για να μάθετε πώς να φτιάξετε τον δικό σας πυρήνα). Η υποστήριξη του ευρύτερου δυνατού φάσματος συσκευών είναι επιθυμητή γενικά, για να εξασφαλίσει ότι το Debian μπορεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη δυνατή ποικιλία υλικού.

Γενικά, το σύστημα εγκατάστασης του Debian περιλαμβάνει υποστήριξη για δισκέττες, συσκευές IDE, δισκέττες IDE, συσκευές IDE παράλληλης θύρας, ελεγκτές και συσκευές SCSI, USB και FireWire. Τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα FAT, Win-32 FAT επεκτάσεις (VFAT), και NTFS.

Υποστηρίζονται επίσης οι διεπαφές δίσκων που ονομάζονται συνήθως MFM, RLL, IDE, ή ATA και προσομοιώνουν την διεπαφή σκληρών δίσκων ,“AT”. Πολύ παλιοί 8μπιτοι ελεγκτές ελεγκτών σκληρών δίσκων που χρησιμοποιούνταν στον υπολογιστή IBM XT υποστηρίζονται μόνο σαν module. Ελεγκτές δίσκων SCSI από πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές υποστηρίζονται. Δείτε το Linux Hardware Compatibility HOWTO για περισσότερες λεπτομέρειες.