2.3. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.

Συσκευές USB λειτουργούν άψογα σε γενικές γραμμές, μόνο μερικά πληκτρολόγια USB μπορεί να απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις (κοιτάξτε το ÔìÞìá 3.6.4.4, “Υποστήριξη USB στο BIOS και πληκτρολόγια”).

Δείτε και πάλι το Linux Hardware Compatibility HOWTO για να προσδιορίσετε αν το συγκεκριμένο υλικό σας υποστηρίζεται από το Linux.