2.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Οι περισσότερες κάρτες δικτύου τύπου PCI καθώς και παλιότερες ISA υποστηρίζονται. Μερικές κάρτες δικτύου δεν υποστηρίζονται από ταυς περισσότερους δίσκους εγκατάστασης του Debian, όπως οι κάρτες και τα πρωτόκολλα AX.25, κάρτες NI16510 EtherBlaster, Schneider & κάρτες Koch G16 και η ενσωματωμένη κάρτα Zenith Z-Note. Κάρτες δικτύου Microchannel (MCA) δεν υποστηρίζονται από το συνηθισμένο σύστημα εγκατάστασης, αλλά δείτε το Linux on MCA για κάποιες (παλιότερες) οδηγίες. Δίκτυα FDDI επίσης δεν υποστηρίζονται από τους δίσκους εγκατάστασης, τόσο οι κάρτες όσο και τα πρωτόκολλα.

Όσον αφορά το ISDN, το πρωτόκολλο D-channel για τις (παλιότερες) German 1TR6 δεν υποστηρίζονται. Μητρικές Spellcaster BRI ISDN επίσης δεν υποστηρίζονται από τον debian-installer.