4.4. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα που τρέχει ήδη GNU/Linux και υποστηρίζει USB. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το usb-storage kernel module είναι φορτωμένο (modprobeusb-storage) και προσπαθήστε να βρείτε σε ποια συσκευή SCSI έχει αντιστοιχiσθεί το USB stick (στο παράδειγμα μας χρησιμοποιούμε τη συσκευή/dev/sda). Για να γράψετε στο stick, θα πρέπει πιθανόν να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής.

Σημειώστε ότι το USB stick πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 128 MB (διαφορετικά setups είναι δυνατά αν ακολουθήσετε το ÔìÞìá 4.4.2, “Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος”).

4.4.1. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο εύκολος τρόπος

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που περιέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα) καθώς και το SYSLINUX και τα αρχεία ρύθμισης του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποσυμπιέσετε το αρχείο κατευθείαν στο USB stick:

# zcat boot.img.gz > /dev/sda

Ðñïåéäïðïßçóç

Η χρήση αυτής της μεθόδου θα καταστρέψει ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στην συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το USB stick σας.

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το USB stick μνήμης (mount /dev/sda /mnt), που θα έχει τώρα ένα FAT σύστημα αρχείων, και αντιγράψτε σε αυτό το είδωλο ενός Debian netinst ή businesscard ISO. Σημειώστε ότι το όνομα των αρχείων αυτών πρέπει να τελειώνει σε .iso.Αποπροσαρτήστε το stick (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.4.2. Αντιγράψτε τα αρχεία — ο ευέλικτος τρόπος

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο stick.

4.4.2.1. Κατάτμηση ενός USB stick σε Intel x86

Θα δείξουμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το stick μνήμης ώστε να χρησιμοποιήσει το πρώτο τμήμα αντί ολόκληρης της συσκευής.

Óçìåßùóç

Από τη στιγμή που τα περισσότερα USB stick έρχονται προρυθμισμένα με ένα μοναδικό τμήμα FAT16, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να επανακατατμήσετε ή επαναμορφοποιήσετε το stick. Αν πρέπει παρόλα αυτά να κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το cfdisk ή ένα οποιοδήποτε άλλο εργαλείο κατάτμησης για να δημιουργήσετε ένα τμήμα FAT16 και μετά πληκτρολογήστε:

# mkdosfs /dev/sda1

Προσέξτε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα συσκευής για το USBstick. Η εντολή mkdosfs περιέχεται στο πακέτο dosfstools.

Για να ξεκινήσουμε τον πυρήνα αμέσως μετά την εκκίνηση από το USB stick, θα πρέπει να βάλουμε έναν φορτωτή εκκίνησης στο stick. Αν και οποιοσδήποτε φορτωτής εκκίνησης (πχ. LILO) θα δούλευε, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσετε το SYSLINUX, μιας και χρησιμοποιεί τμήμα με FAT16 και μπορεί να προρυθμιστεί με την απλή διόρθωση ενός αρχείου κειμένου. Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αλλαγές στη ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.

Για να βάλετε το SYSLINUX στο τμήμα με το FAT16 στο USB stick σας, εγκαταστήστε τα πακέτα syslinux και mtools στο σύστημά σας και πληκτρολογήστε

# syslinux /dev/sda1

Και πάλι φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για τη συσκευή σας. Το τμήμα δεν πρέπει να είναι προσαρτημένο κατά την εκκίνηση του SYSLINUX. Η διαδικασία αυτή γράφει έναν τομέα εκκίνησης στο τμήμα και δημιουργεί το αρχείο ldlinux.sys που περιέχει τον κώδικα του φορτωτή εκκίνησης.

Προσαρτήστε το τμήμα (mount /dev/sda1/mnt) και αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία από τις αρχειοθήκες του Debian στο stick:

  • vmlinuz (εκτελέσιμο του πυρήνας)

  • initrd.gz (αρχική εικόνα ramdisk)

  • syslinux.cfg (αρχείο ρύθμισης του SYSLINUX )

  • Προαιρετικά modules του πυρήνα

Αν θέλετε να ονομάσετε διαφορετικά τα αρχεία παρακαλούμε σημειώστε ότι τοSYSLINUX μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ονόματα αρχείων τύπου DOS(8.3).

Το αρχείο ρυθμίσεων syslinux.cfg πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες δύο γραμμές:

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz ramdisk_size=10000 root=/dev/ram devfs=mount,dall rw

Προσέξτε ότι η παράμετρος ramdisk_size πιθανόν να πρέπει να μεγαλώσει ανάλογα με την εικόνα ramdisk που εκκινείτε. Αν η εκκίνηση αποτύχει, μπορείτε να δοκιμάσετε να προσθέσετε την παράμετρο devfs=mount,dall στη γραμμή “append

4.4.2.2. Προσθήκη ενός ειδώλου ISO

Τώρα θα πρέπει να τοποθετήσετε οποιοδήποτε είδωλο από Debian ISO (businesscard, netinst ή και το πλήρες CD) στο stick σας (εφόσον χωράει). Το όνομα του αρχείου πρέπει να τελειώνει σε .iso.

Αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση πάνω από το δίκτυο, χωρίς την χρήση ενός ειδώλου ISO, προφανώς θα παραλείψετε το προηγούμενο βήμα. Επιπλέον θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αρχικό είδωλο ramdisk από τον κατάλογο netboot αντί του καταλόγου hd-media, επειδή το είδωλο hd-media/initrd.gz δεν έχει υποστήριξη για δίκτυο.

Όταν τελειώσετε, αποπροσαρτήστε το USB stick μνήμης (umount /mnt) και ενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής.

4.4.2.3. Εκκίνηση από το USB stick

Ðñïåéäïðïßçóç

Αν το σύστημά σας αρνείται να εκκινήσει, τότε το stick ίσως περιέχει ένα μη έγκυρο Κύριο Αρχείο Εκκίνησης (MBR). Για να το διορθώσετε αυτό, χρησιμοποιήστε την εντολή install-mbr από το πακέτο mbr:

# install-mbr /dev/sda