Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Intel x86
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Arrencada des del Linux utilitzant el LILO o el GRUB
5.1.3. Arrencada des d'un llapis USB
5.1.4. Arrencada des dels disquets
5.1.5. Arrencada amb el TFTP
5.1.6. L'indicador d'arrencada
5.2. Paràmetres d'arrencada
5.2.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.3.1. Fiabilitat dels disquets
5.3.2. Configuració de l'arrencada
5.3.3. Problemes d'instal·lació usuals en Intel x86
5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.3.5. Informes d'error
5.3.6. Emissió d'informes d'error