5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Intel x86

5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM

Ο ευκολότερος τρόπος για τους περισσότερους χρήστες είναι να χρησιμοποιήσουν ένα σετ με τα CD του Debian. Αν έχετε ένα τέτοιο σετ και αν το μηχάνημά σας υποστηρίζει απευθείας εκκίνηση από το CD τότε είστε εντάξει! Απλά ρυθμίστε το σύστημά σας για εκκίνηση από το CD όπως περιγράφεται στην ενότητα ÔìÞìá 3.6.2, “Επιλογή συσκευής εκκίνησης”, βάλτε το CD σας στη συσκευή, επανεκκινήστε και προχωρήστε στο επόμενο κεφάλαιο.

Σημειώστε ότι κάποιες συσκευές CD πιθανόν να απαιτούν συγκεκριμένους οδηγούς και έτσι να μην είναι προσβάσιμες στα πρώτα στάδια της εγκατάστασης. Αν συμβεί λοιπόν ο συνηθισμένος τρόπος εκκίνησης από το CD να μην δουλέψει για το σύστημά σας,ξαναεπισκεφθείτε το κεφάλαιο αυτό και διαβάστε για πιθανούς εναλλακτικούς πυρήνες και μεθόδους εγκατάστασης που ίσως δουλέψουν στην περίπτωσή σας.

Ακόμα και αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε από το CD-ROM, έχετε τη δυνατότητα ίσως να εγκαταστήσετε μέρη του Debian συστήματος και οποιαδήποτε πακέτα θέλετε από το CD-ROM. Απλά εκκινήστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο μέσο, όπως δισκέττες. Όταν έρθει η στιγμή για να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, το βασικό σύστημα και οποιαδήποτε επιπλέον πακέτα θα πρέπει να υποδείξετε στο σύστημα εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει τον οδηγό του CD-ROM.

Αν έχετε προβλήματα κατά την εκκίνηση, δείτε το ÔìÞìá 5.3, “Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης ”.

5.1.2. Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB

Για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη από τον σκληρό δίσκο θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε και να τοποθετήσετε τα απαραίτητα αρχεία όπως περιγράφεται στην ενότητα ÔìÞìá 4.5, “Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο”.

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον σκληρό δίσκο μόνο για την εκκίνηση και στη συνέχεια να κατεβάσετε ο,οτιδήποτε άλλο από το δίκτυο, θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο netboot/debian-installer/i386/initrd.gz και τον αντίστοιχο πυρήνα. Αυτό θα σας επιτρέψει να επανακατατμήσετε το δίσκο από τον οποίο θα εκκινήσετε τον εγκαταστάτη, αν και θα πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο με προσοχή.

Εναλλακτικά, αν σκοπεύετε να κρατήσετε αμετάβλητη μια υπάρχουσα διαμέριση στον σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο hd-media/initrd.gz και τον πυρήνα του, καθώς και να αντιγράψετε την εικόνα iso ενός CD (βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει κατάληξη σε.iso). Ο εγκαταστάτης μπορεί τότε να εκκινήσει από τη συσκευή του CD-ROM και να κάνει την εγκατάσταση από την εικόνα του CD, χωρίς την ανάγκη δικτύου.

Για το LILO, θα πρέπει να ρυθμίσετε δυο ουσιαστικά στοιχεία στο αρχείο /etc/lilo.conf:

 • να φορτώσει τον εγκαταστάτη initrd.gz κατά τη διάρκεια της εκκίνησης.

 • να κάνετε τον πυρήνα vmlinuz να χρησιμοποιήσει έναν δίσκο RAM σαν το ριζικό τμήμα του δίσκου.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα αρχείου /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz
    root=/dev/ram0
    append="devfs=mount,dall ramdisk_size=12000" 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφερθείτε στις σελίδες χρήσης των initrd(4) και lilo.conf(5). Τρέξτε τώρα το lilo και επανεκκινήστε.

Η διαδικασία για το GRUB είναι αρκετά παρόμοια. Εντοπίστε το αρχείο menu.lst στον κατάλογο /boot/grub/ (μερικές φορές στον κατάλογο/boot/boot/grub/), και προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές:

title New Install
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz root=/dev/ram0 ramdisk_size=12000
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

και επανεκκινήστε. Αν η εκκίνηση αποτύχει, μπορείτε να δοκιμάσετε να προσθέσετε την παράμετρο devfs=mount,dall στη γραμμή “kernel”.

Σημειώστε ότι η τιμή ramdisksize πιθανόν να χρειάζεται προσαρμογή για το μέγεθος της εικόνας initrd. Από το σημείο αυτό και μετά, δεν θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα GRUB και LILO.

5.1.3. Εκκίνηση από USB stick μνήμης

Ας υποθέσουμε ότι έχετε προετοιμάσει όσα υποδεικνύονται στις ενότητες ÔìÞìá 3.6.2, “Επιλογή συσκευής εκκίνησης” και ÔìÞìá 4.4, “Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης”. Τώρα απλά συνδέστε το USB stick σε μια ελεύθερη θύρα σύνδεσης USB και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Το σύστημα θα πρέπει να ξεκινήσει, και θα εμφανιστεί μπροστά σας η προτροπή boot:. Εδώ μπορείτε να εισάγετε προαιρετικά ορίσματα για την εκκίνηση ή απλά να πατήσετε Enter.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει εκκίνηση από USB συσκευές μνήμης μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε μια μόνο δισκέττα για την αρχική εκκίνηση και μετά να αλλάξετε σε USB. Εκκινήστε το σύστημά σας όπως περιγράφεται στην ενότηταÔìÞìá 5.1.4, “Εκκίνηση από Δισκέττες”. Ο πυρήνας στη δισκέττα εκκίνησης θα πρέπει να ανιχνεύσει το USB stick αυτόματα. Όταν ερωτηθείτε για τη δισκέττα root, πατήστε απλά Enter. Θα πρέπει να δείτε τον debian-installer να ξεκινά.

5.1.4. Εκκίνηση από Δισκέττες

Θα έχετε ήδη κατεβάσει τις εικόνες των δισκεττών που χρειάζεστε και θα έχετε δημιουργήσει από αυτές τις αντίστοιχες δισκέττες στο ÔìÞìá 4.3, “Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών”.

Για να εκκινήσετε από τη δισκέττα εκκίνησης του εγκαταστάτη, τοποθετήστε τη δισκέττα στην κύρια συσκευή δισκέττας, κλείστε το σύστημα κατά το συνηθισμένο τρόπο, και μετά ξανανοίξτε το.

Για εγκατάσταση από έναν οδηγό LS-120 (έκδοση ATAPI) με ένα σετ από δισκέττες, θα πρέπει να προσδιορίσετε την εικονική τοποθεσία της συσκευής δισκέττας. Αυτό γίνεται με το όρισμα root= στην εκκίνηση, δίνοντας τη συσκευή στην οποία απεικονίζει ο οδηγός ide-floppy την αρχική συσκευή. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας LS-120 είναι συνδεδεμένη σαν πρώτη συσκευή IDE (κύρια) στο δεύτερο καλώδιο, θα πρέπει να βάλετε linux root=/dev/hdc στο προτρεπτικό της εκκίνησης. Εγκατάσταση από LS-120 υποστηρίζεται μόνο από πυρήνες 2.4 και μεταγενέστερους.

Σημειώστε ότι σε μερικά μηχανήματα ο συνδυασμός πλήκτρων Control-Alt-Deleteδεν επανεκκινεί το μηχάνημα κανονικά, οπότε συνίσταται μια “σκληρή” επανεκκίνηση. Αν κάνετε την εγκατάσταση από ένα υπάρχον λειτουργικό σύστημα (πχ., από ένα “κουτί” DOS) δεν έχετε επιλογή. Διαφορετικά, παρακαλούμε να κάνετε μια σκληρή επανεκκίνηση κατά τη διαδικασία της εκκίνησης.

Στη συνέχεια η δισκέττα θα είναι προσβάσιμη και θα δείτε μια οθόνη που εισάγει τη δισκέττα και τελειώνει με την προτροπή boot:.

Όταν πληκτρολογήσετε Enter, θα δείτε το μήνυμα Loading..., ακολουθούμενο από τοUncompressing Linux..., και στη συνέχεια μια γεμάτη οθόνη από πληροφορίες σχετικά με το υλικό του συστήματος. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη φάση της διαδικασίας μπορούν να βρεθούν στο ÔìÞìá 5.3.4, “Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα! ”.

Μετά την εκκίνηση από τη δισκέττα εκκίνησης θα ζητηθεί η δισκέττα root. Εισάγετε τη δισκέττα αυτή και πατήστε Enter το περιεχόμενό της δισκέττας αρχίζει να φορτώνεται στην μνήμη. Το πρόγραμμα του εγκαταστάτη debian-installer ξεκινά αυτόματα.

5.1.5. Εκκίνηση μέσω TFTP

H εκκίνηση από το δίκτυο προαπαιτεί ότι διαθέτετε μια δικτυακή σύνδεση και έναν δικτυακό TFTP server εκκίνησης (DHCP, RARP, ή BOOTP).

Η μέθοδος εγκατάστασης με υποστήριξη δικτυακής εκκίνησης περιγράφεται στην ενότητα ÔìÞìá 4.6, “Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP”.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε μια εκκίνηση με TFTP στην αρχιτεκτονική i386.

5.1.5.1. Κάρτα δικτύου ή μητρική που υποστηρίζουν PXE

Πιθανόν η κάρτα δικτύου σας (Network Interface Card) ή η μητρική σας να παρέχουν τη δυνατότητα/λειτουργικότητα για εκκίνηση με PXE. Αυτή είναι μια νέα υλοποίηση από την Intel™ της εκκίνησης με TFTP. Αν αυτό συμβαίνει πιθανόν να μπορείτε να ρυθμίσετε το BIOS του συστήματος σας ώστε να εκκινεί από το δίκτυο.

5.1.5.2. Κάρτα δικτύου (NIC) με δικτυακή bootROM

Υπάρχει περίπτωση η κάρτα δικτύου σας να παρέχει πιθανόν τη δυνατότητα εκκίνησης με TFTP.

5.1.5.3. Etherboot

Tο etherboot project διαθέτει δισκέττες εκκίνησης και ίσως ακόμα bootroms που να πραγματοποιούν μια εκκίνηση με TFTPboot.

5.1.6. Παράμετροι εκκίνησης

Στο ξεκίνημα του εγκαταστάτη θα δείτε μια φιλική γραφική οθόνη με το λογότυπο του Debian και το προτρεπτικό εκκίνησης:

Press F1 for help, or ENTER to boot:

Στο προτρεπτικό εκκίνησης μπορείτε είτε να πιέσετε απλά το Enter για να ξεκινήσετε τον εγκαταστάτη με τις προκαθορισμένες επιλογές είτε να εισάγετε μια συγκεκριμένη μέθοδο εκκίνησης και, προαιρετικά, κάποιες παραμέτρους εκκίνησης.

Πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους εκκίνησης που ίσως είναι χρήσιμες μπορούν να βρεθούν πατώντας τα πλήκτρα F3 έως F7. Αν προσθέσετε οποιεσδήποτε παραμέτρους στην γραμμή εντολών εκκίνησης, βεβαιωθείτε να πληκτρολογήσετε την μέθοδο εκκίνησης (η προκαθορισμένη είναι η linux) και έναν κενό διάστημα πριν από την πρώτη παράμετρο (πχ., linux floppy=thinkpad). Αν απλά πατήσετε Enter, αυτό είναι ισοδύναμο με το να πληκτρολογήσετε linux χωρίς καμία ειδική παράμετρο.

Óçìåßùóç

Αν εγκαθιστάτε το σύστημα μέσω μιας από μακριά διαχειριζόμενης συσκευής που παρέχει ένα διάμεσο (interface) σε κατάσταση κειμένου στην κονσόλα VGA, ίσως να μην μπορείτε να δείτε την αρχική γραφική οθόνη εκκίνησης κατά το ξεκίνημα του εγκαταστάτη, είναι πιθανόν να μην μπορείτε να δείτε καν το προτρεπτικό εκκίνησης. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών περιλαμβάνουν την κονσόλα κειμένου στα συστήματα “integrated Lights Out” (iLO) της Compaq και τα “Integrated Remote Assistant” (IRA) της HP. Μπορείτε να πατήσετε στα "τυφλά" το πλήκτρο F1 [3] για να προσπεράσετε αυτή την αρχική οθόνη και να δείτε το κείμενο βοήθειας. Από τη στιγμή που αφήσετε πίσω την γραφική οθόνη κι ενώ είσαστε στο κείμενο βοήθειας ό,τι πληκτρολογείτε θα εμφανίζεται κανονικά στο προτρεπτικό κατά τα συνηθισμένα. Για να αποτρέψετε τον εγκαταστάτη από τη χρήση του framebuffer κατά το υπόλοιπο της εγκατάστασης, θα θέλατε επίσης να προσθέσετε το όρισμα debian-installer/framebuffer=false στο προτρεπτικό εκκίνησης, όπως περιγράφεται και στο κείμενο βοήθειας.[3] Σε μερικές περιπτώσεις οι συσκευές αυτές μπορεί να απαιτούν είδικούς συνδυασμούς πλήκτρων "απόδρασης" (escape sequences) για την ενεργοποίηση αυτού του πατήματος πλήκτρου. Για παράδειγμα, τα συστήματα IRA χρησιμοποιούν τον συνδυασμό Ctrl-F1.