5.3. Resolució de problemes del procés d'instal·lació

5.3.1. Fiabilitat dels disquets

El major problema de la gent que empra disquets per a instal·lar Debian sembla ser la fiabilitat dels disquets.

El disquet d'arrencada és el que té els problemes pitjors, car el maquinari el llegeix directament, abans de l'arrencada del Linux. Sovint, el maquinari no llegeix tan bé com ho fa el controlador de la disquetera del Linux, i en cas que llegisca dades incorrectes, pot fins i tot aturar-se sense donar cap missatge d'error. També hi pot haver fallades en els disquets dels controladors, la majoria dels quals es manifesten donant una gran quantitat de missatges d'errors d'I/O.

Si trobeu que se us atura el procés d'instal·lació en un disquet determinat, la primera cosa que s'ha de fer és tornar a descarregar-ne la imatge i escriure-la a un disquet diferent. Potser no n'hi haja prou de tornar a formatar el disquet problemàtic, fins i tot si sembla que s'ha tornat a formatar i s'ha escrit sense cap error. De vegades és útil provar d'escriure el disquet en un sistema diferent.

Un usuari ha informat que va haver d'escriure les imatges a tres disquets diferents fins que l'últim li va funcionar com calia.

D'altres han informat que només els ha calgut tornar a arrencar unes poques vegades amb el mateix disquet. Això és degut a errors del maquinari o del firmware dels controladors de la disquetera.

5.3.2. Configuració de l'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant l'arrencada, no reconeix els perifèrics o les unitats no es reconeixen com cal, cal primer de tot comprovar els paràmetres d'arrencada, tal com s'indica a Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada”.

Si esteu fent servir un nucli configurat per vosaltres en lloc del de l'instal·lador, assegureu-vos que teniu configurat CONFIG_DEVFS. L'instal·lador necessita CONFIG_DEVFS.

Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinari addicional i perifèrics, i proveu aleshores d'arrencar de nou. Els mòdems interns, les targetes de so, i els dispositius Plug-n-Play poden ser especialment problemàtics.

Si el sistema té una gran quantitat de memòria, superior a 512 MiB, i l'instal·lador es penja en arrencar el nucli, potser haureu d'indicar un argument d'arrencada a fi de limitar la quantitat de memòria que pot veure el nucli, com ara mem=512m.

5.3.3. Problemes d'instal·lació usuals en Intel x86

Hi ha alguns problemes usuals en la instal·lació que es poden solucionar o evitar indicant certs paràmetres d'arrencada a l'instal·lador.

Alguns sistemes tenen disquets amb les “ línies de canvi del disc (DCL) invertides”. Si rebeu errors de lectura del disquet, fins i tot si esteu segurs que el disquet està bé, proveu el paràmetre floppy=thinkpad.

En altres sistemes, com l'IBM PS/1 o el ValuePoint (que tenen controladores de disc ST-506), la unitat IDE pot no ser reconeguda com cal. Novament, intenteu-ho primer sense paràmetres i comproveu si la unitat es reconeix com cal. Si no, determineu la geometria de la unitat (cilindres, capçaleres i sectors), i empreu el paràmetre hd=cilindres,capçaleres,sectors.

Si la màquina és molt antiga i el nucli es penja després del missatge Checking 'hlt' instruction..., aleshores empreu l'argument d'arrencada no-hlt, el qual deshabilita la comprovació.

Si la pantalla comença a comportar-se de manera estranya mentre s'arrenca el nucli, per exemple es posa blanca, negra, o mostra un batibull de píxels colorejats, potser la tarjeta de vídeo és problemàtica i no fa com cal la commutació al framebuffer. Podeu emprar el paràmetre d'arrencada debian-installer/framebuffer=false o video=vga16:off per a deshabilitar la consola del framebuffer. A causa de les limitacions de la funcionalitat de la consola, únicament hi haurà a l'abast la llengua anglesa per a la instal·lació. Consulteu Secció 5.2, “Paràmetres d'arrencada” per als detalls.

5.3.3.1. Bloqueig del sistema durant la configuració del PCMCIA

Alguns models de portàtil de Dell peten quan la detecció de dispositius PCMCIA tracta d'accedir a algunes adreces de hardware. Altres portàtils tenen problemes semblants. Si teniu un problema com aquest i no us cal la funcionalitat PCMCIA durant la instal·lació, podeu deshabilitar-la amb el paràmetre d'arrencada hw-detect/start_pcmcia=false. Podeu configurar-la després de la instal·lació i excloure el rang de recursos que causa problemes.

També podeu arrencar l'instal·lador en mode expert. Haureu d'introduir les opcions del rang de recursos que calen per al maquinari. Per exemple, si teniu un portàtil Dell dels esmentats abans, heu d'introduir exclude port 0x800-0x8ff. Hi ha una llista d'opcions usuals del rang de recursos a la secció Configuració dels recursos del sistema del COM ES FA el PCMCIA (en anglès). Tingueu en compte que s'han d'ometre les comes quan introduïu aquest valor a l'instal·lador.

5.3.3.2. Bloqueig del sistema durant la càrrega dels mòduls USB

Normalment, el nucli prova d'instal·lar els mòduls USB i el controlador del teclat USB a fi de permetre l'ús d'alguns teclats USB no estàndard. Tanmateix, hi ha alguns sistemes USB trencats on el controlador es penja en carregar-lo. Una possible solució pot ser deshabilitar el controlador USB en la configuració de la BIOS de la placa base. Una altra opció és introduir el paràmetre debian-installer/probe/usb=false a l'indicador d'arrencada, per evitar la càrrega dels mòduls.

5.3.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada

Durant la seqüència d'arrencada, podeu veure nombrosos missatges del tipus can't find quelcom , o quelcom not present, can't initialize quelcom, o fins i tot this driver release depends on quelcom. No us heu de preocupar per la majoria d'aquests missatges. Els veieu perquè el nucli dels sistema d'instal·lació s'ha fet perquè funcione a ordinadors amb molts dispositius perifèrics diferents. Òbviament, cap ordinador té tots els dispositius possibles, per tant el sistema operatiu potser es queixarà en cercar perifèrics que no hi ha. Potser veureu també que el sistema fa una pausa momentània. Això ocorre quan s'espera la resposta d'un dispositiu i aquest no hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos després un kernel a mida (vegeu Secció 8.5, “Compilant un nou nucli”).

5.3.5. Informes d'error

Si aconseguiu completar la fase inicial d'arrencada però no podeu completar la instal·lació, l'opció Informes d'error del menú pot ser-vos útil. Copia els arxius d'errors del sistema i informació sobre la configuració a un disquet proporcionat per l'usuari. Aquesta informació pot proporcionar-vos pistes sobre què ha anat malament i com arreglar-ho. Si aneu a emetre un informe d'error podeu afegir-hi aquesta informació.

Podeu trobar altres missatges d'instal·lació pertinents a /var/log/ durant la instal·lació, i a /var/log/debian-installer/ després que l'ordinador s'haja arrencat en el sistema ja instal·lat.

5.3.6. Emissió d'informes d'error

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'instal·lació. Us animem a enviar també informes en cas que la instal·lació haja reeixit, per poder disposar de la major quantitat d'informació possible sobre el major nombre de configuracions de maquinari.

Empreu aquesta fitxa per als informes d'instal·lació, i emeteu-lo com un informe d'error respecte del pseudopaquet installation-reports, enviant-lo a (en anglès).

Package: installation-reports

Boot method: <Com heu arrencat l'instal·lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?>
Image version: <Indiqueu-ne la data i d'on l'heu obtinguda>
Date: <Data i hora de la instal·lació>

Machine: <Descripció de la màquina (p.ex., IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)>

Informació d' lspci i lspci -n:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot worked:  [ ]
Configure network HW:  [ ]
Config network:     [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Create file systems:  [ ]
Mount partitions:    [ ]
Install base system:  [ ]
Install boot loader:  [ ]
Reboot:         [ ]

Comentaris/Problemes:

<Descripció detallada de la instal·lació i qualsevol pensada, comentari
   o idea que hàgeu tingut durant la instal·lació inicial.>

En l'informe de l'error, descriviu el problema, incloent-hi els darrers missatges del nucli si es tracta d'una penjada d'aquest. Descriviu els passos que heu fet que han conduït al sistema a l'estat problemàtic.