5.3. Problémy s instalačním systémem

5.3.1. Spolehlivost disket

Pro lidi, kteří instalují Debian z disket, bývá největším problémem spolehlivost těchto médií.

Nejhorší problémy bývají se zaváděcí disketou, poněvadž tuto disketu čte BIOS ještě před zavedením Linuxu. BIOS nedokáže číst disketu tak spolehlivě jako linuxový ovladač, a pokud dojde k chybnému načtení dat, může se čtení „jen tak“ zastavit bez vypsání chybového hlášení. K chybnému čtení může samozřejmě dojít i u disket s ovladači a instalačním systémem, což se, na rozdíl od zaváděcí diskety, projeví záplavou hlášení o V/V chybách.

Pokud se vám instalace zasekne vždy na stejné disketě, první věc, kterou byste měli udělat, je znovu stáhnout obraz diskety a zapsat jej na jinou disketu. Přeformátování původní diskety nemusí vést k úspěchu, ani když se po formátování vypíše, že operace proběhla bez problémů. Někdy je užitečné zkusit nahrát diskety na jiném počítači.

Jeden z uživatelů napsal, že se mu podařilo vytvořit bezchybnou zaváděcí disketu až na třetí takový pokus.

Podle dalších uživatelů může systém úspěšně naběhnout až na několikátý pokus při čtení ze stejné diskety. Příčinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmwaru.

5.3.2. Zaváděcí konfigurace

Pokud se jádro zasekne během zavádění, nerozezná připojená zařízení, nebo disky nejsou korektně rozpoznány, v prvé řadě zkontrolujte parametry jádra, kterými se zabývá 5.2 – „Zaváděcí parametry“.

Jestliže používáte vlastní jádro, ujistěte se, že jste v nastavení jádra povolili možnost CONFIG_DEVFS. Instalační systém totiž tuto volbou vyžaduje.

Často pomůže, pokud z počítače vyjmete přídavná zařízení a znovu zkusíte zavést systém. Obzvláště problematické mohou být interní modemy, zvukové karty a zařízení Plug-n-Play.

Pokud máte ve svém počítači více než 512MB paměti a instalační systém se v průběhu zavádění jádra zasekne, zkuste omezit viditelnou paměť zaváděcím parametrem mem=512m.

5.3.3. Běžné instalační problémy na Intel x86

V praxi se můžete potkat s instalačními problémy, které lze vyřešit, nebo je aspoň obejít, zadáním určitých zaváděcích parametrů instalačnímu programu.

Některé systémy mají disketové mechaniky s invertovanými DCL. Pokud při čtení z mechaniky zaznamenáte chyby a přitom jste si jisti, že disketa je dobrá, zkuste parametr floppy=thinkpad.

Na některých systémech jako např. IBM PS/1 nebo ValuePoint, které používají řadiče disků ST-506, asi nebude řadič IDE rozpoznán korektně. Nejprve pokud možno vyzkoušejte zavést systém beze změny parametrů. Pokud nebude disk rozpoznán, zkuste zadat geometrii disku (počet cylindrů, hlav a sektorů) pomocí parametru: hd=cylindry,hlavy,sektory.

Jestliže máte velmi starý počítač a jádro se zasekne po hlášce Checking 'hlt' instruction..., potom by mohl pomoci parametr no-hlt, kterým zakážete provádění tohoto testu.

Jestliže je obraz na obrazovce během zavádění jádra „divný“, jako třeba čistě bílý, naprosto černý, nebo se zobrazuje barevné „smetí“, máte problematickou grafickou kartu, která se neumí správně přepnout do grafického režimu. V takovém případě pomůže zaváděcí parametr debian-installer/framebuffer=false nebo video=vga16:off, kterým vypnete grafickou konzolu. Během instalace se však nezobrazí výzva pro výběr jazyka a celá instalace proběhne pouze v angličtině. Zaváděcí parametry popisuje 5.2 – „Zaváděcí parametry“.

5.3.3.1. Systém zamrzne během konfigurování PCMCIA

Některé modely notebooků firmy Dell jsou známé tím, že se zhroutí, když automatické rozpoznávání PCMCIA zařízení přistoupí na určité hardwarové adresy. Toto chování mohou vykazovat i některé notebooky jiných výrobců. Pokud se u vás tento problém projevuje a pro instalaci podporu PCMCIA nepotřebujete, můžete ji vypnout zaváděcím parametrem hw-detect/start_pcmcia=false. Služby PCMCIA můžete zprovoznit později po instalaci.

Alternativně můžete instalační program zavést v expertním režimu. Pak budete mimo jiné dotázáni na rozsah zdrojů, které váš hardware vyžaduje. Například pokud máte jeden z výše zmíněných Dellů, měli byste zde zadat exclude port 0x800-0x8ff. Seznam obvyklých rozsahů se nachází například v System resource settings section of the PCMCIA HOWTO. Při zadávání rozsahů do instalačního programu vynechejte všechny čárky (pokud se v rozsazích nachází).

5.3.3.2. Systém zamrzne během nahrávání USB modulů

Jádro se standardně snaží nahrát ovladače pro USB a konkrétně pro USB klávesnice, aby umožnilo instalaci uživatelům s nestandardními USB klávesnicemi. Bohužel existují porouchané USB systémy, na kterých se ovladač při nahrávání zasekne. Obejít je můžete tím, že problémový USB řadič deaktivujete v BIOSu základní desky. Jinou možností je zaváděcí parametr debian-installer/probe/usb=false, který zabrání zavedení USB modulů, i když je příslušný hardware nalezen.

5.3.4. Význam hlášek při zavádění jádra

Během zavádění systému můžete vidět spoustu hlášení typu can't find ..., ... not present, can't initialize ... nebo this driver release depends on .... Většina těchto hlášení je neškodná. Vy je vidíte proto, že jádro instalačního systému je přeloženo tak, aby mohlo běžet na počítačích s odlišnými hardwarovými konfiguracemi a mnoha různými periferními zařízeními. Samozřejmě že žádný počítač asi nebude mít všechna zařízení, tudíž systém nahlásí několik nenalezených zařízení. Také se může stát, že se zavádění na chvíli zastaví. To se stává při čekání na odpověď od zařízení, které v systému chybí. Pokud se vám zdá doba, za kterou systém naběhne, příliš dlouhá, můžete si později vytvořit vlastní jádro (viz 8.5 – „Kompilace nového jádra“).

5.3.5. dbootstrap — hlášení problému

Jestliže se dostanete přes úvodní fázi zavedení systému, ale nemůžete instalaci dokončit, můžete použít menu „Report a Problem“ (nahlášení chyby). Tato volba zkopíruje na disketu vám umožní uložit na disketu nebo zpřístupnit přes webové rozhraní chybové hlášky, stav systému a jiné užitečné informace, které vám mohou naznačit, v čem je problém a jak ho vyřešit. Tyto údaje nám také můžete poslat spolu s hlášením o chybě.

Další užitečné informace můžete najít během instalace v adresáři /var/log/ a později v novém systému ve /var/log/debian-installer/.

5.3.6. Pošlete nám zprávu o instalaci

Pokud problém přetrvává, prosíme vás o zaslání zprávy o průběhu instalace. Zprávu o instalaci můžete zaslat i v případě, že vše proběhlo bez problémů — získáme tak přehled o nejrůznějších hardwarových konfiguracích.

Při psaní, prosím, použijte následující šablonu, kterou pak zašlete jako hlášení o chybě vůči pseudobalíku installation-report na adresu .

Package: installation-reports

Boot method: <Jak jste zavedli instalaci? CD? Disketa? Síť?>
Image version: <Kdy a odkud jste stáhli obraz(y)>
Date: <Datum a čas instalace>

Machine: <Popis počítače (např. IBM Thinkpad T41)>
Processor:
Memory:
Partitions: <Výstup příkazu df -Tl;>

Output of lspci and lspci -n:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot worked:  [ ]
Configure network HW:  [ ]
Config network:     [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Create file systems:  [ ]
Mount partitions:    [ ]
Install base system:  [ ]
Install boot loader:  [ ]
Reboot:         [ ]

Comments/Problems:

<Zde se můžete rozepsat o způsobu instalace, zmínit nápady
   a postřehy, které vás napadly během instalace.>

V samotné zprávě podrobně popište problém, včetně posledních viditelných hlášek jádra v okamžiku zaseknutí počítače. Také nezapomeňte popsat kroky, kterými jste se do problémové části dostali.