5.3. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης

5.3.1. Αξιοπιστία των δισκετών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα γι' αυτους που εγκαθιστούν Debian για πρώτη φορά φαίνεται να είναι η αξιοπιστία των δισκετών.

Η δισκέτα εκκίνησης είναι η δισκέτα που παρουσιάζει τα χειρότερα προβλήματα, επειδή διαβάζεται αμέσως από το υλικό του υπολογιστή , πριν από την εκκίνηση του Linux. Συνήθως το υλικό του υπολογιστή δεν την διαβάζει τόσο αξιόπιστα όσο ο οδηγός δισκέτας του Linux, και εάν διαβάσει λάθος αυτά τα δεδομένα μπορεί απλώς να σταματήσει αυτή η διαδικασία χωρίς να εμφανίσει μηνύματα λάθους. Μπορεί επίσης να υπάρξουν σφάλματα των Οδηγών Δισκετών τα περισσότερα των οποίων υποδεικνύονται με ένα καταιγισμό μηνυμάτων σχετικά με σφάλματα Ι/Ο δίσκου (disk I/O errors).

Εάν βρεθείτε αντιμέτωποι με σταμάτημα της εγκατάστασης σε μια συγκεκριμένη δισκέτα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε ξανά το συγκεκριμένο είδωλο δισκέτας και να το γράψετε σε μια άλλη δισκέτα. Απλά η επαναδιαμόρφωση της παλιάς δισκέτας μπορεί να μην είναι ικανοποιητική, ακόμα κι αν φαίνεται ότι η δισκέτα επαναδιαμορφώθηκε και γράφτηκε χωρίς κανένα λάθος. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να γίνει προσπάθεια γραψίματος της δισκέτας σε ένα άλλο σύστημα.

Κάποιος χρηστης ανεφερε οτι επρεπε να γραψει τα ειδωλα σε δισκετα τρεις φορες πριν να λειτουργησει καποια απ'αυτες , και επειτα ολα προχωρησαν κανονικα με την τριτη δισκετα.

Άλλοι χρήστες ανέφεραν ότι άπλα η επανεκκίνηση αρκετές φορές με την ίδια δισκέτα στον ίδιο οδηγό δισκέτας μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή εκκίνηση. Όλα αυτά οφείλονται σε ένα προβληματικό υλικό ή στο firmware του οδηγού δισκέτας.

5.3.2. Ρύθμιση της εκκίνησης

Εάν έχετε προβλήματα και ο πυρήνας δεν αποκρίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, δεν αναγνωρίζει περιφερειακά που έχετε, ή δεν αναγνωρίζονται οδηγοί όπως πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι οι παράμετροι εκκίνησης, όπως περιγράφεται στο ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης”.

Εάν εκκινείτε με τον δικό σας πυρήνα αντί με έναν από τους πυρήνες που περιέχονται στον εγκαταστάτη, σιγουρευτείτε ότι έχει ρυθμιστεί η CONFIG_DEVFS στον πυρήνα σας. Ο εγκαταστάτης απαιτεί την CONFIG_DEVFS.

Συμβαίνει συχνά να λύνονται προβλήματα αφαιρώντας συσκευές υλικού ( όπως κάρτες επέκτασης ) και περιφερειακά και έπειτα ξανακάνοντας επανεκκίνηση. Ιδιαίτερα προβληματικά μπορεί να είναι εσωτερικά modem, κάρτες ήχου, και συσκευες Plug-n-Play.

Εάν έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μεγάλη ποσότητα μνήμης, πάνω από 512Μ, και ο εγκαταστάτης δεν αποκρίνεται όταν ξεκινά ο πυρήνας, μπορεί να πρέπει να συμπεριλάβετε ένα όρισμα εκκίνησης που να περιορίζει την ποσότητα της μνήμης που θα βλέπει ο πυρήνας, όπως mem=512m.

5.3.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική Intel x86

Υπάρχουν μερικά συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης που μπορούν να αποφευχθούν περνώντας συγκεκριμένες παραμέτρους εκκίνησης στον εγκαταστάτη.

Μερικά συστήματα έχουν δισκέττες με “αντεστραμμένα DCLs ”. Αν έχετε σφάλματα στην ανάγνωση της δισκέττας, ακόμα κι αν ξέρετε ότι η δισκέττα είναι καλή, δοκιμάσετε την παράμετρο floppy=thinkpad.

Σε κάποια συστήματα, όπως τα IBM PS/1 ή ValuePoint (που έχουν οδηγούς δίσκου ST-506), η συσκευή IDE ίσως να μην αναγνωρίζεται κανονικά. Και πάλι, δοκιμάστε στην αρχή χωρίς τις παραμέτρους και δείτε αν η συσκευή IDE αναγνωρίζεται κανονικά. Αν όχι προσδιορίστε τη γεωμετρία του δίσκου (κύλινδροι, κεφαλές και τομείς) και χρησιμοποιήστε την παράμετροhd=cylinders,heads,sectors.

Αν έχετε ένα πολύ παλιό μηχάνημα, και ο πυρήνας ''κρεμάει'' μετά το μήνυμα Checking 'hlt' instruction..., τότε θα πρέπει να δοκιμάσετε το όρισμα no-hlt στην εκκίνηση, που απενεργοποιεί αυτόν τον έλεγχο.

Αν η οθόνη σας αρχίζει να εμφανίζει κάποια περίεργη εικόνα κατά την εκκίνηση του πυρήνα, πχ. γίνεται εντελώς λευκή, εντελώς μαύρη ή δείχνει άσχετα έγχρωμα pixel, είναι πιθανόν το σύστημά σας να έχει μια προβληματική κάρτα οθόνης που δεν αλλάζει σωστά σε κατάσταση framebuffer. Μπορείτε τότε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους εκκίνησης debian-installer/framebuffer=false ή video=vga16:off για να απενεργοποιήσετε την κονσόλα framebuffer. Στην περίπτωση αυτή μόνο η αγγλική γλώσσα θα είναι διαθέσιμη κατά την εγκατάσταση λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών της κονσόλας. Δείτε το ÔìÞìá 5.2, “Παράμετροι εκκίνησης” για λεπτομέρειες.

5.3.3.1. Πάγωμα του συστήματος κατά το στάδιο ρύθμισης του PCMCIA

Μερικά μοντέλα φορητών υπολογιστών που παράγονται από τη DELL είναι γνωστό ότι παγώνουν μόλις η διαδικασία ανίχνευσης της συσκευής PCMCIA προσπαθεί να προσπελάσει κάποιες διευθύνσεις υλικού. Αν αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα και δενχρειάζεστε την υποστήριξη PCMCIA κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την PCMCIA χρησιμοποιώντας την παράμετρο εκκίνησης hw-detect/start_pcmcia=false. Μπορείτε τότε να ρυθμίσετε την PCMCIA μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και να αποκλείσετε την περιοχή των πόρων εκείνων που προκαλούν τα προβλήματα.

Εναλλακτικά μπορείτε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη στην κατάσταση ''έμπειρου χρήστη''. Θα ρωτηθείτε τότε να εισάγετε τις επιλογές για την περιοχή των πόρων που χρειάζεται το υλικό σας. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν από τους φορητούς υπόλογιστές Dell που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει εδώ να εισάγετε την επιλογή exclude port 0x800-0x8ff. Υπάρχει ακόμα και μια λίστα μερικών κοινών επιλογών για την περιοχή των πόρων στή σελίδα System resource settings section of the PCMCIA HOWTO. Σημειώστε ότι θα πρέπει να παραλείψετε τα κόμματα, αν υπάρχουν, όταν εισάγετε αυτή την τιμή στον εγκαταστάτη.

5.3.3.2. Πάγωμα του συστήματος κατά το φόρτωμα των αρθρωμάτων USB

Ο πυρήνας προσπαθεί να εγκαταστήσει κανονικά τα αρθρώματα USB και τον οδηγό του πληκτρολογίου USB ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει μερικά όχι διαδεδομένα πληκτρολόγια USB. Υπάρχουν όμως κάποια προβληματικά συστήματα USB στα οποία ο οδηγός ''παγώνει'' κατά τη φόρτωση. Μια πιθανή λύση σε αυτό ίσως είναι η απενεργοποίηση του ελεγκτή USB κατά τη ρύθμιση του BIOS της μητρικής. Μια άλλη επιλογή είναι να δώσει κανείς την παράμετρο debian-installer/probe/usb=falseστο προτρεπτικό της εκκίνησης, που θα αποτρέψει τη φόρτωση των αρθρωμάτων.

5.3.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!

Στη διάρκεια της ακολουθείας της εκκίνησης, μπορεί να δείτε πολλά μηνήματα της μορφης can't find something , ή something not present, can't initialize something , ή ακόμα και this driver release depends on something . Τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα είναι αβλαβή. Τα βλέπετε επειδή ο πυρήνας του συστήματος εγκατάστασης έχει δημιουργηθεί με σκοπο να τρέξει σε υπολογιστές με πολλές και διαφορετικές περιφερειακές συσκευές. Είναι προφανες ότι κανενας υπολογιστης δεν μπορει να εχει ολες τις περιφερειακες συσκευες, οποτε το λειτουργικο συστημα μπορει να εκπέμψει καποια παραπονα στην διαρκεια της αναζητησης αυτών που δεν εχετε. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε μια μικρή διακοπή του συστημάτος. Αυτό συμβαίνει όταν το λειτουργικο συστημα περιμένει την αποκριση μιας συσκευής, και η συσκευή αυτή δεν είναι παρούσα στο σύστημά σας. Εάν βρίσκετε τη διαρκεια εκκινησης του συστηματος απαράδεκτα μακροχρόνια, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο πυρήνα αργότερα (see ÔìÞìá 8.5, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”).

5.3.5. Αναφορά σφαλμάτων

Εάν περνάτε με επιτυχία την αρχική φάση εκκίνησης αλλά δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το μενού αναφοράς σφαλμάτων Αυτό αντιγράφει αρχεία καταγραφής των σφαλμάτων του συστήματος σε μια δισκέττα που παρέχει ο χρήστης. .. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να σας δώσουν ενδείξεις σχετικά με το τί πήγε λάθος και πώς μπορεί να διορθωθεί. Αν υποβάλλετε μια αναφορά σφαλμάτων, πιθανόν να θελήσετε να επισυνάψετε αυτές τις πληροφορίες σ'αυτήν.

Άλλα μηνύματα σχετικά με την εγκατάσταση μπορούν να βρεθούν στο /var/log/ στην διάρκεια της εγκατάστασης, και στο /var/log/debian-installer/ μετά την εκκίνηση και είσοδο του υπολογιστή σας στο εγκατεστημένο σύστημα.

5.3.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης

Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, παρακαλούμε να υποβάλλετε μια αναφορά εγκατάστασης. Ενθαρρύνουμε την αποστολή τέτοιων αναφορών ακόμα και στην περίπτωση που η εγκατάσταση ήταν πετυχημένη, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο αριθμό διαμορφώσεων υλικού.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο αναφοράς όταν συμπληρώνετε μια αναφορά εγκατάστασης, και αρχειθετήστε την σαν αναφορά σφάλματος για το ψευδοπακέτο installation-reports, αποστέλοντάς το στη διεύθυνση .

Package: installation-reports

Boot method: <How did you boot the installer? CD? floppy? network?>
Image version: <Fill in date and from where you got the image>
Date: <Date and time of the install>

Machine: <Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:
Partitions: <df -Tl will do; the raw partition table is preferred>

Output of lspci and lspci -n:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot worked:  [ ]
Configure network HW:  [ ]
Config network:     [ ]
Detect CD:       [ ]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives:   [ ]
Partition hard drives: [ ]
Create file systems:  [ ]
Mount partitions:    [ ]
Install base system:  [ ]
Install boot loader:  [ ]
Reboot:         [ ]

Comments/Problems:

<Description of the install, in prose, and any thoughts, comments
   and ideas you had during the initial install.>

. Στην αναφορά σφάλματος περιγράψτε ποιό είναι το πρόβλημα, συμπεριλαμβάνοντας το τελευταίο μήνυμα πυρήνα που μπορέσατε να δείτε, στην περίπτωση μη απόκρισης (κρεμάσματος) του πυρήνα. Περιγράψτε τα βήματα που ακολουθήσατε τα όποια έφεραν το σύστημα σ'αυτή την προβληματική κατάσταση.