8.3. Reactivant DOS i Windows

Després d'instal·lar el sistema base i escriure el registre mestre d'arrencada (MBR), podreu arrencar Linux, però probablement res més. Això dependrà de les opcions triades durant la instal·lació. Aquest capítol descriu com podeu reactivar el vostre sistema operatiu antic, de tal manera que també pugueu arrencar DOS o Windows.

LILO és un gestor amb el que podeu arrencar altres sistemes operatius, a més de Linux, que siguin compatibles amb PC. Aquest gestor d'arrencada es configura mitjançant el fitxer /etc/lilo.conf. Si voleu modificar la configuració, haureu d'editar el fitxer, i tot seguit executar lilo. Això és necessari, ja que els canvis només es produiran quan crideu aquest programa.

Les parts importants del fitxer lilo.conf són les línies que contenen les paraules image i other, així com les línies que les segueixen. Aquestes s'utilitzen per descriure els sistemes que són arrencables des del LILO. Cada sistema pot incloure un nucli (image), una partició arrel, paràmetres addicionals del nucli, etc. També pot incloure la configuració per arrencar un altre sistema operatiu que no sigui Linux (other). Aquestes paraules clau poden ser usades més d'una vegada. L'ordre dels sistemes al fitxer de configuració és important, ja que aquest determina quin serà el sistema que arrencarà automàticament; per exemple, després d'un cert temps d'espera (delay), i suposant que el LILO no sigui aturat prement la tecla shift.

Després d'una nova instal·lació de Debian, només el sistema actual està configurat per arrencar amb el LILO. Si voleu arrencar un altre nucli de Linux, podeu editar el fitxer de configuració /etc/lilo.conf i afegir les següents línies:

image=/boot/vmlinuz.new
  label=new
  append="mcd=0x320,11"
  read-only

Per a una configuració bàsica, només necessitareu les dos primeres línies. Si voleu saber més sobre altres opcions, si us plau, consulteu la documentació de LILO. La podeu trobar a /usr/share/doc/lilo/. El fitxer que hauríeu de llegir és Manual.txt. Per a una introducció ràpida al món de l'arrencada de sistemes, podeu mirar també les pàgines del manual de LILO: lilo.conf per a tenir una visió general de les paraules clau i lilo per a una descripció de la instal·lació de noves configuracions al registre d'arrencada.

Tingueu en compte que també hi ha altres gestors d'arrencada disponibles a Debian GNU/Linux, com ara GRUB (al paquet grub), CHOS (paquet chos), Extended-IPL (extipl), loadlin (loadlin), etc.