8.3. Επανενεργοποίηση του DOS και των Widnows.

Μετά την εγκατάσταση του βασικού συστήματος και την εγγραφή του Master Boot Record θα είσαστε σε θέση να εκκινήσετε το Linux αλλά πιθανότατα τίποτα άλλο! Αυτό εξαρτάται από το τι επιλέξατε κατά την εγκατάσταση. Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει πώς μπορείτε να επανεργοποιήσετε τα παλιά σας λειτουργικά συστήματα ώστε να μπορείτε να εκκινήσετε πάλι το DOS ή τα Windows.

To LILO είναι ένας διαχειριστής εκκίνησης που σας επιτρέπει να εκκινήσετε και άλλα λειτουργικά συστήματα εκτός του Linux και που ακολουθεί τις συμβάσεις των PC. O διαχειριστής ρυθμίζεται μέσω του αρχείου /etc/lilo.conf. Όποτε αλλάξετε το αρχείο αυτό θα πρέπει να τρέξετε στη συνέχεια την εντολή lilo. Ο λόγος είναι ότι οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μόνο αφού εκτελέσετε το πρόγραμμα αυτό.

Σημαντικά μέρη του αρχείου lilo.conf είναι οι γραμμές που περιέχουν λέξεις κλειδιά όπως image και μερικές ακόμα, καθώς και οι γραμμές που τις ακολουθούν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν ένα λειτουργικό σύστημα που θέλετε να εκκινήσετε με το LILO. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν πυρήνα (image), μια ριζική κατάτμηση, επιπλέον παραμέτρους για τον πυρήνα κλπ. καθώς και ρυθμίσεις για την εκκίνηση ενός non-Linux (other) λειτουργικού συστήματος. Οι λέξεις αυτές κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μια φορά. Η σειρά των συστημάτων στο αρχείο ρύθμισης είναι σημαντική γιατί καθορίζει ποιο σύστημα θα εκκινηθεί αυτόματα μετά από, παραδείγματος χάριν, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (delay) εφόσον το LILO δεν διακοπεί με το πάτημα του πλήκτρου shift.

Μετά από μια καινούρια εγκατάσταση του Debian μόνο το τρέχον λειτουργικό σύστημα ρυθμίζεται για εκκίνηση με το LILO. Αν θέλετε να ξεκινήσετε έναν άλλο πυρήνα Linux θα πρέπει να αλλάξετε το αρχείο ρύθμισης /etc/lilo.conf και να προσθέσετε τις ακόλουθες γραμμές:

image=/boot/vmlinuz.new
  label=new
  append="mcd=0x320,11"
  read-only

. Για μια βασική ρύθμιση οι δυο πρώτες γραμμές είναι αρκετές. Αν θέλετε να ξέρετε περισσότερα για τις δυο άλλες επιλογές παρακαλώ κοιτάξτε την τεκμηρίωση του LILO, που μπορεί να βρεθεί στο /usr/share/doc/lilo/. Το αρχείο που πρέπει να διαβάσετε είναι το Manual.txt, Για να έχετε ένα πιο γρήγορο ξεκίνημα στον κόσμο της εκκίνησης ενός συστήματος μπορείτε ακόμα να κοιτάξετε τις σελίδες χρήσης του LILO, του lilo.conf για μια επισκόπηση των λέξεων-κλειδιών των ρυθμίσεων, και του lilo για μια περιγραφή της εγκατάστασης της καινούριας ρύθμισης στον τομέα εκκίνησης (boot sector).

Σημειώστε ότι υπάρχουν και άλλοι φορτωτές εκκίνησης διαθέσιμοι στο Debian GNU/Linux, όπως το GRUB (στο πακέτο grub), CHOS (στο πακέτο chos), Extended-IPL (στο πακέτο extipl), loadlin (στο πακέτο loadlin) κλπ.