Apèndix B. Particionant per a Debian

Sumari

B.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i llurs mides
B.2. L'arbre de directoris
B.3. Esquema de particions recomanat
B.4. Noms dels dispositius a Linux
B.5. Programes de Debian per particionar
B.5.1. Particionat per IA-64
B.5.2. Requeriments per la partició del carregador d'arrencada
B.5.3. Particions de diagnòstic de l'EFI