Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge'), IA-64
Voetnoten

1

Het systeem voor pakketbeheer in Debian laat normaalgesproken niet toe dat een pakket een bestand dat behoort tot een ander pakket verwijdert of vervangt, tenzij expliciet gedefinieerd is dat het dit andere pakket vervangt.

2

We gebruiken hiervoor apt-get omdat de versie vanaptitude uit woody kan stuklopen als nieuwe bronnen zijn toegevoegd insources.list.

3

Of zolang als er nog geen nieuwe release is. Gangbaar is dat op een willekeurig moment maximaal twee 'stable' releases worden ondersteund.


Release Notities voor Debian GNU/Linux 3.1 ('sarge'), IA-64

$Id: release-notes.nl.sgml,v 1.19 2005/08/31 18:05:15 fjp Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford (huidig), Frans Pop (huidig)
debian-doc@lists.debian.org